Đặt lề trang để in bằng cách dùng Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhiều máy in không in vùng xung quanh mép của trang giấy lên tới khoảng nửa in-xơ. Bạn có thể tìm vùng không in của máy in của bạn trên tab Tệp tại mục In.

 1. Bấm Tệp > In để mở trang in ở Dạng xem Backstage.

 2. Tại mục Máy in, bấm vào mũi tên để chọn máy in.

 3. Trỏ tới biểu tượng thông tin nhỏ và ở dưới Vùng có thể In bạn sẽ tìm thấy lề in tối thiểu cho lề trên và lề trái.

  Biểu tượng Thông tin Máy in

  Lưu ý đến lề tối thiểu của máy in khi bạn thiết đặt lề cho ấn phẩm của mình sử dụng các bước sau.

Đặt lề trang

 1. Bấm Thiết kế Trang > Lề > Lề Tùy chỉnh.

  Lề Tùy chỉnh để In

 2. Tại Đường căn Lề, hãy nhập vào lề tối thiểu cho máy in của bạn hoặc nhập vào lề lớn hơn vùng không in của máy in của bạn.

  Đường căn Lề

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×