Đặt lề phản chiếu cho các trang đối diện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng lề phản chiếu để thiết lập lề cho các trang đối diện ở các tài liệu có hai mặt chẳng hạn như sách hoặc tạp chí. Lề của trang bên trái là lề phản chiếu của lề ở trang bên phải. Nghĩa là, lề bên trong có cùng chiều rộng và các lề bên ngoài cũng có cùng chiều rộng.

  1. Bấm Bố trí Trang > Lề.

    Ảnh của bộ sưu tập lề trang

  2. Chọn Được phản chiếu.

Ghi chú: Để thay đổi chiều rộng lề, bấm Lề Tùy chỉnh ở phía dưới cùng của bộ sưu tập Lề. Nhập các giá trị mới vào hộp Bên trongBên ngoài.

Thêm lề chừa đóng gáy cho tài liệu đóng gáy

Lề chừa đóng gáy tạo thêm khoảng trống cho lề cạnh, lề bên trên hoặc lề bên trong của tài liệu bạn định đóng gáy. Nó giúp đảm bảo văn bản không nằm ngoài phần đóng gáy.

  1. Bấm Bố trí Trang > Lề > Lề Tùy chỉnh.

  2. Trong hộp Gáy, nhập chiều rộng cho lề chừa đóng gáy.

  3. Trong hộp Vị trí gáy, bấm Trái hoặc Trên cùng.

Ghi chú: Hộp Vị trí gáy không khả dụng khi bạn dùngLề phản chiếu, 2 trang trên một trang tính, hoặc tùy chọn Sách gập. Đối với các tùy chọn này, vị trí gáy được xác định tự động

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×