Đặt lại Microsoft OneNote giữa người dùng trên iPhone hoặc iPad được chia sẻ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn dùng Microsoft OneNote trên iPad hoặc iPhone mà được chia sẻ trong số nhiều người dùng, bạn có thể nhanh chóng đặt lại OneNote trước khi đăng nhập bằng tài khoản riêng của bạn.

Lưu ý: Tài liệu này áp dụng cho Microsoft OneNote cho iPad hoặc iPhone. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại thiết bị của bạn Cập Nhật với phiên bản mới nhất của Apple iOS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cập nhật phần mềm iOS trên iPhone, iPad, hoặc iPod touch của bạn.

iPad

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Nếu OneNote hiện đang chạy trên iPad được chia sẻ, bắt buộc ứng dụng đóng bằng gõ đúp vào nút Home trên iPad, và sau đó vuốt lên trên bản xem trước ứng dụng OneNote .

  (Để biết thêm thông tin, hãy xem bắt buộc ứng để đóng trong iOS.)

 2. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào thiết đặt ứng dụng.

 3. Trong ngăn bên trái, hãy vuốt xuống đến danh sách bảng chữ cái được cài đặt ứng dụng và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng OneNote .

 4. Trong các tùy chọn OneNote ở bên phải, bên dưới đầu đề đặt lại , hãy gõ nhẹ Đặt lại OneNote.

 5. Trong các tùy chọn Đặt lại OneNote ở bên phải, hãy gõ nhẹ để bật tùy chọn Xóa tất cả sổ ghi chép , sau đó cũng nhấn để bật tùy chọn Xóa bỏ thông tin đăng nhập .

 6. Khởi động lại OneNote và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập để đăng nhập bằng chứng danh tài khoản riêng của bạn.

iPhone

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Nếu OneNote hiện đang chạy trên iPhone được chia sẻ, bắt buộc ứng dụng đóng bằng gõ đúp vào nút Home trên iPhone, và sau đó vuốt lên trên bản xem trước ứng dụng OneNote .

  (Để biết thêm thông tin, hãy xem bắt buộc ứng để đóng trong iOS.)

 2. Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào thiết đặt ứng dụng.

 3. Trượt nhanh xuống đến danh sách các bảng chữ cái đã cài đặt ứng dụng và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng OneNote .

 4. Trong các tùy chọn OneNote , bên dưới đầu đề đặt lại , hãy gõ nhẹ Đặt lại OneNote.

 5. Trong tùy chọn Đặt lại OneNote , gõ nhẹ để bật tùy chọn Xóa tất cả sổ ghi chép , sau đó cũng nhấn để bật tùy chọn Xóa bỏ thông tin đăng nhập .

 6. Khởi động lại OneNote và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập để đăng nhập bằng chứng danh tài khoản riêng của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×