In
Đặt hoặc xóa một vùng in trên trang tính

Đặt hoặc xóa một vùng in trên trang tính

Nếu bạn thường in một vùng chọn cụ thể trên trang tính, bạn có thể xác định một vùng in chỉ bao gồm vùng chọn đó. Vùng in là một hoặc nhiều dải ô mà bạn chỉ định để in khi không muốn in toàn bộ trang tính. Khi bạn in một trang tính sau khi xác định vùng in thì chỉ vùng in sẽ được in. Bạn có thể thêm các ô để mở rộng vùng in khi cần và có thể xóa vùng in để in toàn bộ trang tính.

Một trang tính có thể có nhiều vùng in. Mỗi vùng in sẽ in ra trên một trang riêng.

Lưu ý:  Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2013. Nếu bạn có phiên bản khác thì dạng xem của bạn có thể sẽ khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ thì chức năng là giống nhau.

Bạn muốn làm gì?

Đặt một hoặc nhiều vùng in

Thêm ô vào một vùng in hiện có

Xóa vùng in

Thiết lập một hoặc nhiều vùng in

 1. Trên trang tính, chọn ô mà bạn muốn xác định là vùng in.

  Mẹo: Để thiết lập nhiều vùng in, hãy giữ phím Ctrl và bấm vào những vùng bạn muốn in. Mỗi vùng in sẽ in ra trên một trang riêng.

 2. Trên Tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Vùng In, rồi bấm Thiết lập Vùng In.

  Thiết lập Vùng In

Lưu ý: Vùng in mà bạn thiết lập sẽ được lưu khi bạn lưu sổ làm việc.

Để xem tất cả các vùng in nhằm đảm bảo đây là những vùng in bạn muốn, hãy bấm vào Xem > Xem trước Ngắt Trang trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc. Khi bạn lưu sổ làm việc, vùng in cũng sẽ được lưu.

Đầu Trang

Thêm ô vào một vùng in hiện có

Bạn có thể mở rộng vùng in bằng cách thêm các ô liền kề. Nếu bạn thêm những ô không liền kề vào vùng in, Excel sẽ tạo một vùng in mới cho những ô này.

 1. Trên trang tính, hãy chọn những ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

  Lưu ý: Nếu những ô mà bạn muốn thêm vào không liền kề với vùng in hiện tại thì một vùng in bổ sung sẽ được tạo. Mỗi vùng in trong trang tính sẽ được in thành một trang riêng. Chỉ có thể thêm những ô liền kề vào vùng in hiện tại.

 2. Trên Tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Vùng In, rồi bấm Thêm vào Vùng In.

  Thêm vào Vùng In

Khi bạn lưu sổ làm việc, vùng in cũng sẽ được lưu.

Đầu Trang

Xóa vùng in

Lưu ý: Nếu trang tính của bạn có chứa nhiều vùng in, thì xóa một vùng in cũng sẽ xóa bỏ tất cả các vùng in trên sổ làm việc đó.

 1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang tính mà bạn muốn xóa vùng in trong đó.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, hãy bấm Xóa Vùng In.

  Xóa vùng in

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×