Đặt hoặc xóa lời nhắc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cho phép Outlook là đồng hồ báo cá nhân của bạn. Đặt lời nhắc để cho phép bạn biết khi cuộc họp hoặc cuộc hẹn sắp đến. Bạn cũng có thể sử dụng lời nhắc cho nhiều mục việc cần làm khác, chẳng hạn như dành thời gian vào một email hoặc nhiệm vụ.

Ghi chú: Nếu bạn không đang chủ động làm việc trong Outlook, hộp lời nhắc xuất hiện ở phía sau chương trình mà bạn đang sử dụng để bạn không bị mất tập trung vào công việc của mình. Thay vào đó, hãy để ý biểu tượng Outlook nhấp nháy trong thanh tác vụ và nghe một âm thanh nhắc báo. Nếu bạn làm việc trong một khu vực ồn ào, hãy thử tăng âm lượng loa của bạn hoặc thay đổi âm thanh lời nhắc thành một nội dung gì đó độc đáo.

Thêm hoặc xóa lời nhắc cho cuộc hẹn

Đặt lời nhắc cho tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Lịch.

 2. Dưới tùy chọn lịch, chọn hoặc xóa lời nhắc mặc định.

  Đặt lời nhắc mặc định
  Đặt lời nhắc mặc định cho các mục lịch mới.

Đặt lời nhắc cho cuộc hẹn hiện có hoặc cuộc họp

 1. Ở cuối màn hình, bấm Lịch.

  Dẫn hướng Lịch Outlook 2016

 2. Mở buổi hẹn hoặc cuộc họp.

  Ghi chú: Nếu hộp thoại Mở Mục Lặp lại xuất hiện, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt lời nhắc chỉ cho một cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong một chuỗi, hãy chọn Chỉ cuộc hẹn này.

  • Để đặt lời nhắc cho tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong một chuỗi, hãy chọn Toàn bộ chuỗi.

 3. Trên tab Số lần Cuộc hẹn diễn ra hoặc Số lần Cuộc họp diễn ra, trong nhóm Tùy chọn, bấm mũi tên Lời nhắc và chọn khoảng thời gian mà bạn muốn nhận được lời nhắc trước khi cuộc họp diễn ra. Để tắt lời nhắc, hãy chọn Không.

  Tùy chọn Lời nhắc
  Đặt lời nhắc mặc định cho các mục lịch mới.

  Ghi chú: Đối với sự kiện cả ngày, thời gian lời nhắc mặc định là 18 giờ. Bạn có thể thay đổi thời gian lời nhắc cho mỗi sự kiện, nhưng bạn không thể thay đổi thời gian mặc định cho tất cả chúng cùng lúc.

Đầu trang

Đặt lời nhắc cho thư

 1. Ở cuối màn hình, bấm Thư.

  Thư trong Dẫn hướng Outlook 2016

 2. Chọn một thư.

 3. Bấm Trang đầu > Theo dõi > Thêm lời nhắc.

  Mẹo: Bạn có thể chuyển đổi nhanh chóng nội dung thư thành các mục cần làm bằng cách bấm chuột phải vào cột Trạng thái Cờ trong danh sách thư.

 4. Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chọn hoặc bỏ chọn Lời nhắc.

Đặt lời nhắc cho các nhiệm vụ

 1. Ở dưới cùng của màn hình, bấm vào nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ trong Dẫn hướng Outlook 2016

 2. Để xem các nhiệm vụ, bấm Trang đầu>Danh sách việc cần làm.

  Bấm danh sách việc cần làm.

 3. Bấm vào một nhiệm vụ trong danh sách.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một lời nhắc nhiệm vụ vào danh sách Việc cần làm, trong nhóm Theo dõi, chọn khung thời gian để đảm bảo đúng thời hạn.

  • Để xóa một lời nhắc nhiệm vụ khỏi danh sách Việc cần làm, trong nhóm Quản lý Nhiệm vụ, bấm Xóa khỏi danh sách.

Đầu trang

Ghi chú: Nếu bạn không đang chủ động làm việc trong Outlook, hộp lời nhắc xuất hiện ở phía sau chương trình mà bạn đang sử dụng để bạn không bị mất tập trung vào công việc của mình. Thay vào đó, hãy để ý biểu tượng Outlook nhấp nháy trong thanh tác vụ và nghe một âm thanh nhắc báo. Nếu bạn làm việc trong một khu vực ồn ào, hãy thử tăng âm lượng loa của bạn hoặc thay đổi âm thanh lời nhắc thành một nội dung gì đó độc đáo.

Cuộc hẹn và cuộc họp trên lịch

Đối với tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Lịch.

 2. Để bật hay tắt lời nhắc cho tất cả các cuộc hẹn và cuộc họp mới, bên dưới Tùy chọn lịch, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc mặc định.

 3. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập lượng thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

Đối với các cuộc hẹn hoặc cuộc họp hiện tại

 1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

  Ghi chú: Nếu hộp thoại Mở mục lặp lại xuất hiện, bấm mở sự kiện này hoặc mở chuỗi, sau đó bấm OK.

 2. Trên tab cuộc hẹn , trong nhóm tùy chọn , trong danh sách thả xuống lời nhắc , hãy chọn lâu trước khi cuộc hẹn hoặc cuộc họp khi bạn muốn lời nhắc xuất hiện. Để tắt lời nhắc, hãy chọn không có.

Ghi chú: Đối với các sự kiện cả ngày, thời gian của lời nhắc mặc định là trước 18 giờ. Mặc dù bạn không thể thay đổi tất cả các sự kiện cả ngày mà bạn tạo, bạn vẫn có thể thay đổi thời gian của lời nhắc trong mỗi cuộc hẹn.

Đầu trang

Email, liên hệ và tác vụ

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Thẻ, bấm Theo dõi rồi bấm Thêm Lời nhắc.

  Thêm lệnh lời nhắc trên dải băng

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng gắn cờ cho thông điệp email dưới dạng các mục cần làm bằng cách sử dụng lời nhắc. Bấm chuột phải vào cột trạng thái cờ trong danh sách thư. Hoặc nếu bạn có thư mở, trên tab thư , trong nhóm theo dõi , bấm Theo dõi, sau đó bấm Thêm lời nhắc.

 2. Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

 3. Bấm OK.

Đầu trang

Cuộc hẹn và cuộc họp trên lịch

Đối với tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

 1. Trên menu công cụ trên thanh menu ở phía trên cùng của màn hình chính của Outlook — nào Hiển thị tất cả các thư của bạn-bấm tùy chọn. Lưu ý rằng bạn sẽ không nhìn thấy menu công cụ nếu bạn đang ở trong thông điệp email.

 2. Để có lời nhắc tự động bật hoặc tắt cho các cuộc hẹn hoặc cuộc họp, trên tab tùy chọn , trong nhóm lịch , chọn hoặc xóa hộp kiểm lời nhắc mặc định .

 3. Nếu bạn chọn hộp kiểm, hãy nhập khoảng thời gian trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp khi bạn muốn lời nhắc xuất hiện.

Đối với các cuộc hẹn hoặc cuộc họp hiện tại

 1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

  Ghi chú: Nếu hộp thoại Mở mục lặp lại được hiển thị, bạn phải quyết định để thay đổi lời nhắc cho sự kiện mà bạn đã mở hoặc cho toàn bộ chuỗi. Bấm mở sự kiện này hoặc mở chuỗi, sau đó bấm OK.

 2. Trên tab cuộc hẹn , trong nhóm tùy chọn , trong danh sách lời nhắc , hãy chọn khoảng thời gian trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp khi bạn muốn lời nhắc xuất hiện. Để tắt lời nhắc, hãy chọn không có.

  Ghi chú: Đối với sự kiện cả ngày, thời gian lời nhắc mặc định là 18 giờ trước. Mặc dù bạn không thể thay đổi mặc định cho tất cả các sự kiện cả ngày bạn tạo, bạn có thể thay đổi thời gian lời nhắc riêng lẻ trên mỗi cuộc hẹn.

Đầu trang

Email, liên hệ và tác vụ

 1. Để đặt hoặc loại bỏ lời nhắc, hãy chọn thông điệp email, liên hệ hoặc tác vụ.

 2. Trên thanh công cụ chuẩn , bấm Ảnh nút Theo dõi, sau đó bấm Thêm lời nhắc.

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng gắn cờ cho thông điệp email dưới dạng các mục cần làm bằng cách sử dụng lời nhắc. Bấm chuột phải vào cột trạng thái cờ trong danh sách thư. Hoặc nếu bạn có thư mở, trên tab thư , trong nhóm theo dõi , bấm Ảnh nút Theo dõi, sau đó bấm Thêm lời nhắc.

 3. Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

  Hộp thoại Gắn cờ cho Ngày Cụ thể

 4. Mẹo: Nếu Outlook đóng, lời nhắc sẽ không bật lên trên màn hình. Outlook có thể giữ mở hoặc thu nhỏ cực tiểu thanh tác vụ của bạn.

  Bấm vào OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×