Đặt hoặc xóa lời nhắc

Trong Outlook 2013 và Outlook 2016 for Windows, bạn có thể thiết lập hoặc loại bỏ lời nhắc cho các mục khác nhau, chẳng hạn như thư email, cuộc họp và cuộc hẹn.

Cuộc hẹn và cuộc họp trên lịch

Đối với tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

 1. Ở góc dưới, bên trái màn hình, bấm Lịch.

  • Trong Outlook 2013: Bấm vào Lịch

  • Trong Outlook 2016: Bấm vào Lịch

 2. Để bật hay tắt lời nhắc cho tất cả các cuộc hẹn và cuộc họp mới, bên dưới Tùy chọn lịch, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc mặc định.

 3. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập lượng thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

Đối với các cuộc hẹn hoặc cuộc họp hiện tại

 1. Ở góc dưới, bên trái màn hình, bấm Lịch.

  • Trong Outlook 2013: Bấm vào Lịch

  • Trong Outlook 2016: Bấm vào Lịch

 2. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

  Lưu ý: Nếu hộp Mở Mục Lặp lại xuất hiện, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt lời nhắc chỉ cho một cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong một chuỗi, hãy chọn Chỉ cuộc hẹn này rồi bấm OK.

  • Để đặt lời nhắc cho tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong một chuỗi, hãy chọn Toàn bộ chuỗi, rồi bấm OK.

 3. Trên tab Lần xảy ra Cuộc hẹn (hoặc Chuỗi Cuộc hẹn) hoặc Lần xảy ra Cuộc họp (hoặc Chuỗi Cuộc họp), hãy bấm vào mũi tên xuống trong danh sách Lời nhắc, rồi chọn khoảng thời gian trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp mà bạn muốn nhận được lời nhắc.

  Bấm vào mũi tên xuống trong hộp Lời nhắc

  Để tắt lời nhắc, hãy chọn Không có.

  Lưu ý: Đối với các sự kiện cả ngày, thời gian của lời nhắc mặc định là trước 18 giờ. Mặc dù bạn không thể thay đổi tất cả các sự kiện cả ngày mà bạn tạo, bạn vẫn có thể thay đổi thời gian của lời nhắc trong mỗi cuộc hẹn.

Thư email

 1. Mở thư email.

 2. Ở góc dưới, bên trái màn hình, bấm Thư.

  • Outlook 2013: Bấm vào Thư

  • Outlook 2016: Bấm vào Thư

 3. Trên tab Trang đầu, bấm Theo dõi, rồi bấm Thêm Lời nhắc.

  Thêm lệnh lời nhắc trên dải băng

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng gắn cờ cho các email là mục cần làm bằng cách dùng lời nhắc. Bấm chuột phải vào cột Trạng thái Cờ trong danh sách thư. Hoặc nếu bạn đã mở thư, trên tab Thư, trong nhóm Thẻ, hãy bấm Theo dõi rồi bấm Thêm Lời nhắc.

 4. Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

 5. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×