Đặt hoặc loại bỏ lời nhắc

Đặt hoặc loại bỏ lời nhắc

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lời nhắc Outlook sẽ bật lên qua email hoặc lịch để cho phép bạn biết một sự kiện đã lên lịch chuẩn là bắt đầu của bạn.

Hộp thoại lời nhắc ở trên cùng của thư Outlook

Hiển thị lời nhắc qua các chương trình hoặc ứng dụng

Bạn có thể thiết lập Outlook để hiển thị cửa sổ lời nhắc của bạn ở phía trên cùng các chương trình bạn đang làm việc.

 1. Chọn tệp > tùy chọn > nâng cao.

 2. Trong phần lời nhắc , hãy chọn hộp kiểm Hiển thị lời nhắc trên cùng cửa sổ khác.
  Bạn có thể hiển thị lời nhắc trên cùng cửa sổ khác.

 3. Bấm OK.

Lưu ý: tính năng này không sẵn dùng cho Outlook 2013. Đối với người đăng ký Office 365, phiên bản này sẵn dùng nếu bạn đang trên phiên bản 1804 (xây dựng 9226.2114) hoặc cao hơn.

Thêm hoặc loại bỏ lời nhắc cho cuộc họp

Điều này áp dụng cho tất cả các cuộc hẹn hiện có và cuộc họp trong lịch. Lưu thiết đặt này trong tương lai cuộc hẹn và cuộc hẹn và cuộc họp.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Lịch.

 2. Dưới tùy chọn lịch, chọn hoặc xóa lời nhắc mặc định.

 3. Đặt giá trị mặc định thời gian mà bạn muốn nhận được lời nhắc trước khi mục lịch mới (ví dụ, 15 phút, 30 phút, v.v.).

  Đặt lời nhắc mặc định

Điều này chỉ áp dụng cho cuộc họp đã chọn trong lịch.  

 1. Ở cuối màn hình, bấm Lịch.

  Dẫn hướng Lịch Outlook 2016

 2. Mở cuộc họp. Nếu hộp thoại Mở Mục Lặp lại xuất hiện, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt lời nhắc chỉ cho một cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong một chuỗi, hãy chọn Chỉ cuộc hẹn này.

  • Để đặt lời nhắc cho tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong một chuỗi, hãy chọn Toàn bộ chuỗi.

 3. Trên tab cuộc họp (cho một cuộc họp định kỳ thật tab Chuỗi cuộc họp , bấm danh sách thả xuống lời nhắc và chọn lâu trước khi cuộc hẹn hoặc cuộc họp bạn muốn nhận được lời nhắc. Để tắt lời nhắc, hãy chọn Không.

  Tùy chọn Lời nhắc

Tự động loại bỏ lời nhắc cho sự kiện quá khứ

Nếu bạn không muốn thấy lời nhắc cho sự kiện trong quá khứ, bạn có thể biết Outlook để tự động loại bỏ lời nhắc cho sự kiện trước đây. Ví dụ, nếu bạn không ở văn phòng đối với ba ngày, bạn có thể không muốn quay trở lại và xem các lời nhắc cho cuộc họp diễn ra trong khi bạn đã biến mất.

 1. Chọn tệp > tùy chọn > nâng cao.

 2. Trong phần lời nhắc , hãy chọn tự động loại bỏ lời nhắc cho sự kiện trước đây.

Đặt lời nhắc cho thư

 1. Ở cuối màn hình, bấm Thư.

  Thư trong Dẫn hướng Outlook 2016

 2. Chọn một thư.

 3. Bấm Trang đầu > Theo dõi > Thêm lời nhắc.

 4. Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chọn hoặc bỏ chọn Lời nhắc.

Đặt lời nhắc cho các nhiệm vụ

 1. Ở cuối màn hình, bấm Nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ trong Dẫn hướng Outlook 2016

 2. Để xem các nhiệm vụ, bấm Trang đầu>Danh sách việc cần làm.

  Bấm danh sách việc cần làm.

 3. Bấm vào một nhiệm vụ trong danh sách.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm lời nhắc nhiệm vụ vào danh sách nhiệm vụ của bạn, chọn nhiệm vụ và sau đó trong nhóm theo dõi , chọn một khung thời gian để đáp ứng ngày hết hạn của bạn.

  • Để loại bỏ lời nhắc nhiệm vụ từ danh sách tác vụ danh sách/để-nào, trong nhóm Quản lý tác vụ , hãy bấm loại bỏ khỏi danh sách.

Lưu ý: Nếu bạn không đang chủ động làm việc trong Outlook, hộp lời nhắc xuất hiện ở phía sau chương trình mà bạn đang sử dụng để bạn không bị mất tập trung vào công việc của mình. Thay vào đó, hãy để ý biểu tượng Outlook nhấp nháy trong thanh tác vụ và nghe một âm thanh nhắc báo. Nếu bạn làm việc trong một khu vực ồn ào, hãy thử tăng âm lượng loa của bạn hoặc thay đổi âm thanh lời nhắc thành một nội dung gì đó độc đáo.

Cuộc hẹn và cuộc họp trên lịch

Đối với tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Lịch.

 2. Để bật hay tắt lời nhắc cho tất cả các cuộc hẹn và cuộc họp mới, bên dưới Tùy chọn lịch, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc mặc định.

 3. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập lượng thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

Đối với các cuộc hẹn hoặc cuộc họp hiện tại

 1. Mở buổi hẹn hoặc cuộc họp.

  Lưu ý: Nếu hộp thoại Mở mục lặp lại xuất hiện, bấm mở sự kiện này hoặc mở chuỗi, sau đó bấm OK.

 2. Trên tab cuộc hẹn , trong nhóm tùy chọn , trong danh sách thả xuống lời nhắc , hãy chọn lâu trước khi cuộc hẹn hoặc cuộc họp khi bạn muốn lời nhắc xuất hiện. Để tắt lời nhắc, hãy chọn Không có.

Lưu ý: Đối với các sự kiện cả ngày, thời gian của lời nhắc mặc định là trước 18 giờ. Mặc dù bạn không thể thay đổi tất cả các sự kiện cả ngày mà bạn tạo, bạn vẫn có thể thay đổi thời gian của lời nhắc trong mỗi cuộc hẹn.

Đầu trang

Thông điệp email, liên hệ và tác vụ

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Thẻ, bấm Theo dõi rồi bấm Thêm Lời nhắc.

  Lệnh Thêm lời nhắc trên ruy-băng

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng gắn cờ cho các email là mục cần làm bằng cách dùng lời nhắc. Bấm chuột phải vào cột Trạng thái Cờ trong danh sách thư. Hoặc nếu bạn đã mở thư, trên tab Thư, trong nhóm Theo dõi, hãy bấm Theo dõi rồi bấm Thêm Lời nhắc.

 2. Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

 3. Bấm OK.

Đầu trang

Cuộc hẹn và cuộc họp trên lịch

Đối với tất cả các cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

 1. Trên menu công cụ trên thanh menu ở phía trên cùng của màn hình chính của Outlook — nào Hiển thị tất cả các thư của bạn-bấm tùy chọn. Lưu ý rằng bạn sẽ không nhìn thấy menu công cụ nếu bạn đang ở trong thông điệp email.

 2. Để có lời nhắc tự động bật hoặc tắt cho các cuộc hẹn hoặc cuộc họp, trên tab tùy chọn , trong nhóm lịch , chọn hoặc xóa hộp kiểm lời nhắc mặc định .

 3. Nếu bạn chọn hộp kiểm, hãy nhập khoảng thời gian trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp khi bạn muốn lời nhắc xuất hiện.

Đối với các cuộc hẹn hoặc cuộc họp hiện tại

 1. Mở buổi hẹn hoặc cuộc họp.

  Lưu ý: Nếu hộp thoại Mở mục lặp lại được hiển thị, bạn phải quyết định để thay đổi lời nhắc cho sự kiện mà bạn đã mở hoặc cho toàn bộ chuỗi. Bấm mở sự kiện này hoặc mở chuỗi, sau đó bấm OK.

 2. Trên tab cuộc hẹn , trong nhóm tùy chọn , trong danh sách lời nhắc , hãy chọn khoảng thời gian trước cuộc hẹn hoặc cuộc họp khi bạn muốn lời nhắc xuất hiện. Để tắt lời nhắc, hãy chọn không có.

  Lưu ý: Đối với các sự kiện cả ngày, thời gian của lời nhắc mặc định là trước 18 giờ. Mặc dù bạn không thể thay đổi mặc định cho tất cả các sự kiện cả ngày bạn tạo, bạn có thể thay đổi thời gian lời nhắc riêng lẻ trên mỗi cuộc hẹn.

Đầu trang

Thông điệp email, liên hệ và tác vụ

 1. Để đặt hoặc loại bỏ lời nhắc, hãy chọn thông điệp email, liên hệ hoặc tác vụ.

 2. Trên thanh công cụ chuẩn , bấm Ảnh nút Theo dõi, sau đó bấm Thêm lời nhắc.

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng gắn cờ cho các email là mục cần làm bằng cách dùng lời nhắc. Bấm chuột phải vào cột Trạng thái Cờ trong danh sách thư. Hoặc nếu bạn có thư mở, trên tab thư , trong nhóm theo dõi , bấm Ảnh nút Theo dõi, sau đó bấm Thêm lời nhắc.

 3. Trong hộp thoại Tùy chỉnh, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lời nhắc. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

  Hộp thoại Gắn cờ cho Ngày Cụ thể

 4. Mẹo: Nếu Outlook đóng, lời nhắc sẽ không bật lên trên màn hình. Outlook có thể giữ mở hoặc thu nhỏ cực tiểu thanh tác vụ của bạn.

  Bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×