Đặt hoặc đổi tên cho thư mục hoạt động mặc định

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Thư mục tài liệu của tôi, được đặt theo mặc định trong thư mục gốc của ổ đĩa C, là mặc định làm việc thư mục cho tất cả các tài liệu và các tệp khác mà bạn tạo trong chương trình Microsoft Office của bạn. Bạn có thể thay đổi tên thư mục tài liệu của tôi, và bạn cũng có thể chọn một mặc định khác làm việc thư mục.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi tên thư mục tài liệu của tôi

Đặt một thư mục làm việc mặc định khác

Thay đổi tên thư mục tài liệu của tôi

 1. Hãy làm như sau trong các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 :

  Word, Excel, PowerPoint hoặc truy nhập

  • Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

   InfoPath, Project, Publisher hoặc Visio

  • Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm Tài liệu của tôi.

 3. Bấm lên một cấp độ  Ảnh nút .

 4. Trong danh sách thư mục, bấm chuột phải vào thư mục Tài liệu của tôi , sau đó bấm đổi tên trên menu lối tắt.

 5. Nhập tên thư mục mới, rồi nhấn ENTER.

Ghi chú: Bạn có thể cần phải đóng hộp thoại Lưu như và mở lại nó trước khi thay đổi được hiển thị trong thanh Địa điểm của tôi và danh sách lưu trong .

Đầu Trang

Đặt một thư mục làm việc mặc định khác

Ghi chú: Thư mục mà bạn chọn chỉ áp dụng cho chương trình mà bạn hiện đang dùng. Ví dụ, nếu bạn thay đổi thư mục làm việc mặc định cho Word, mặc định hợp thư mục với PowerPoint sẽ vẫn là tài liệu của tôi.

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm phổ biến.

 3. Dưới Tạo cơ sở dữ liệu, trong hộp Thư mục cơ sở dữ liệu mặc định, nhập đường dẫn của thư mục mà bạn muốn lưu trữ các tệp cơ sở dữ liệu Access.

Excel

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

 2. Bấm Lưu.

 3. Dưới Lưu sổ làm việc, hãy gõ đường dẫn vào hộp Vị trí tệp mặc định.

InfoPath

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn và sau đó bấm tab thiết kế .

 2. Ở trường Vị trí dự án cho mã Visual Basic và C#: , hãy Duyệt đến thư mục mặc định mới rồi bấm Mở.

 3. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm Lưu.

 3. Dưới Lưu các bản trình bày, hãy gõ đường dẫn vào hộp Vị trí tệp mặc định.

Project

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab lưu .

 2. Trong danh sách các loại tệp , bấm đúp vào dự án.

 3. Duyệt đến thư mục làm việc mặc định mới, rồi bấm đúp vào thư mục.

  Nếu bạn muốn tạo một thư mục làm việc mới, bấm Tạo thư mục mới  Ảnh Nút , và sau đó trong hộp thoại Thư mục mới , trong hộp tên , nhập tên cho thư mục mới, và sau đó bấm OK.

 4. Trong hộp thoại Sửa đổi vị trí , hãy bấm OK.

Publisher

 1. Trên menu tệp , bấm Lưu như .

 2. Dẫn hướng đến thư mục mới và bấm đúp để mở, hoặc bấm mở.

 3. Bấm OK để lưu thay đổi của bạn vào thư mục mới.

  Ghi chú: Bạn không thể thay đổi thư mục mặc định trong Publisher.

Visio

Khi bạn đặt một thư mục hoạt động mặc định làm việc trong Visio, thư mục mà bạn chỉ định cho một kiểu tệp cụ thể sẽ là nơi đầu tiên mà Visio tìm kiếm bất kỳ tệp nào có kiểu đó. Nếu Visio không tìm thấy một tệp cụ thể trong thư mục đã chỉ định, nó sẽ tìm các bản vẽ và mẫu trong thư mục Tài liệu của Tôi và tìm các bộ hình dạng trong thư mục Tài liệu của Tôi\Hình dạng của Tôi. Visio tìm các bổ trợ trong thư mục Tài liệu và Thiết đặt\tên người dùng.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab nâng cao , hãy bấm Đường dẫn tệp.

 3. Đối với mỗi kiểu tệp mà bạn muốn thiết lập thư mục mặc định cho kiểu tệp đó, hãy bấm vào nút Duyệt  Ảnh nút  thích hợp, rồi duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu giữ kiểu tệp đó. Bạn có thể có các thư mục lưu giữ riêng rẽ cho mỗi kiểu tệp sau đây:

  • Hình dạng của Tôi

  • Bản vẽ

  • Mẫu

  • Mẫu tô

  • Trợ giúp

  • Bổ trợ

  • Khởi động

 4. Bấm OK hai lần.

Ghi chú: Bạn có thể thêm nhiều thư mục cho mỗi kiểu tệp. Nếu bạn làm như vậy, thư mục thứ nhất sẽ là thư mục làm việc mặc định. Nếu thư mục đầu tiên không khả dụng (ví dụ, một mạng chia sẻ có thể là không sẵn dùng), Visio sẽ dùng thư mục kế tiếp trong danh sách. Các định nghĩa báo cáo thuộc tính được lưu trong những vị trí này sẵn có trong hộp thoại Báo cáo. Hãy tìm các nối kết đến thông tin thêm về báo cáo thuộc tính trong phần Xem Thêm.

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm Lưu.

 3. Dưới Lưu tài liệu, kế bên hộp Vị trí tệp mặc định, hãy bấm Duyệt.

 4. Duyệt đến thư mục làm việc mặc định mới, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×