Đặt cấu hình hoặc tắt tính năng định dạng văn bản tự động (Tự Định dạng)

Đặt cấu hình hoặc tắt tính năng định dạng văn bản tự động (Tự Định dạng)

Bạn có thể sử dụng tính năng Tự Định dạng để nhanh chóng áp dụng hoặc thay đổi định dạng tự động chẳng hạn như gạch nối và dấu gạch ngang, phân số, siêu kết nối, dấu ngoặc và danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số. Để tắt định dạng tự động, chỉ cần xóa từng tùy chọn bạn muốn tắt trên tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập

Thông thường, bạn sẽ truy nhập những tùy chọn này bằng cách đi tới Tệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa trong ứng dụng. Xem bên dưới để biết thêm chi tiết.

Quan trọng: 

 • Tùy chọn Tự Định dạng Khi Bạn Nhập là tùy chọn chung áp dụng cho tất cả các tệp của một chương trình.

 • Tùy chọn Tự Định dạng Khi Bạn Nhập không thể áp dụng cho văn bản được viết trước đó trong Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher và Visio.

Sự khác biệt giữa "Tự Định dạng" và "Tự Định dạng Khi Bạn Nhập" là gì?

Bạn có thể đã nhận thấy hai tab Tự Định dạng giống nhau trong hộp thoại Tự Sửa và điều này có thể gây ra một số nhầm lẫn. Sự khác biệt là cài đặt Tự Định dạng Khi Bạn Nhập được áp dụng cho văn bản tại thời điểm bạn đang nhập, còn cài đặt trên tab Tự Định dạng được áp dụng khi bạn chạy lệnh Tự Định dạng (điều này yêu cầu sử dụng Thanh Công cụ Truy nhập Nhanh). Phần lớn bài viết này mô tả các tùy chọn trên tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập. Xem mục Sử dụng tab Tự Định dạng và lệnh Tự Định dạng bên dưới để biết thông tin về tab Tự Định dạng.

Tìm tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập trong chương trình Office của bạn

Để tạo ra thay đổi cho hành vi định dạng tự động trong chương trình Office, trước tiên, hãy mở tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập, rồi bấm vào tác vụ bạn muốn ở bên dưới.

Lưu ý: Để biết thông tin về tab Tự Định dạng, xem mục Sử dụng tab Tự Định dạng và lệnh Tự Định dạng trong Word.

Tất cả chương trình ngoại trừ Outlook:

 1. Bấm vàoTệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Outlook:

 1. Bấm vào Tệp >Tùy chọn > Thư > Tùy chỉnh Trình soạn thảo > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Word, Excel và PowerPoint:

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office > Tùy chọn [Chương trình] > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Outlook:

 1. Mở một mục thư, rồi bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office > Tùy chọn Trình soạn thảo > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Publisher và Visio:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Mỗi chương trình Office cung cấp một bộ tùy chọn Tự Định dạng khác nhau. Tất cả tùy chọn đều được mô tả ở đây. Chọn một tùy chọn để bật tùy chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn để tắt tùy chọn.

THAY THẾ KHI BẠN NHẬP

Tùy chọn

Mô tả

"Nháy kép thẳng" bằng “nháy kép cong”

Thay thế dấu nháy kép thẳng ( " " ) và nháy đơn thẳng ( ' ) bằng dấu nháy kép mở và đóng và nháy đơn cong.

Phân số (1/2) bằng ký tự phân số (½)

Thay thế phân số đã nhập (1/2) bằng một phân số ký tự đơn (½). Tùy chọn này sẽ chỉ thay thế các phân số đã nhập sau đây: 1/4, 1/2 và 3/4.

*Đậm* và _nghiêng_ bằng định dạng thực

Áp dụng phông chữ đậm cho mọi văn bản nằm trong dấu sao (*); áp dụng phông chữ nghiêng cho mọi văn bản nằm trong dấu gạch dưới (_). Ví dụ: *máy tính* sẽ trở thành máy tính và _máy tính_ sẽ trở thành máy tính. Lưu ý rằng trong Word thì (*) hoặc (_) sẽ được thay thế bằng định dạng. Trong Outlook, (*) và (_) vẫn sẽ hiển thị ngay cả khi đã áp dụng định dạng.

Đường dẫn Internet và mạng bằng siêu kết nối

Thay thế địa chỉ Internet, đường dẫn mạng và địa chỉ email đã nhập bằng siêu kết nối.

Số thứ tự (1st) bằng chỉ số trên

Thay thế số thứ tự chỉ vị trí tương đối của một mục trong chuỗi (ví dụ: 1st, 2nd hoặc 3rd) bằng chỉ số trên ( 1st được viết dưới dạng chỉ số trên ).

Gạch nối (--) bằng gạch (—)

Thay thế gạch nối kép (--) bằng gạch nối dài (—); thay thế gạch nối đơn có dấu cách trước và sau ( - ) bằng gạch nối ngắn (–). Lưu ý rằng nếu bạn muốn sử dụng gạch nối dài thì không sử dụng bất kỳ dấu cách nào trước và sau gạch nối kép.

Mặt cười :-) và mũi tên == > bằng ký hiệu đặc biệt

Thay thế mặt cười và mũi tên đã nhập bằng ký hiệu ký tự tương đương.

ÁP DỤNG KHI BẠN NHẬP

Tùy chọn

Mô tả

Danh sách dấu đầu dòng tự động

Tạo danh sách dấu đầu dòng khi một dòng văn bản bắt đầu với một trong những ký tự sau *, - hoặc > và tiếp theo là dấu cách hoặc tab.

Để kết thúc danh sách dấu đầu dòng, nhấn ENTER hai lần.

Đường viền

Vẽ đường khi bạn nhập ba lần liên tiếp các ký tự sau ~, #, *, -, _ hoặc = trên dòng mới, rồi nhấn ENTER. Ví dụ: thao tác nhập ~~~ trên dòng mới, rồi nhấn ENTER sẽ vẽ một đường gợn sóng ngang qua trang.

Các kiểu Đầu đề Tích hợp sẵn

Áp dụng kiểu đầu đề cho đoạn văn có năm từ trở xuống không kết thúc bằng dấu chấm câu sau khi bạn nhấn ENTER hai lần. Đối với Đầu đề 1, nhập một dòng mới; đối với Đầu đề 2, bắt đầu dòng mới với một dấu tab; đối với Đầu đề 3, bắt đầu dòng mới với hai dấu tab.

Lưu ý: Bạn phải nhấn ENTER hai lần sau đoạn văn trước đó để tự động áp dụng kiểu đầu đề.

Danh sách đánh số tự động

Tạo danh sách đánh số khi dòng văn bản bắt đầu bằng số 1, tiếp đến là dấu chấm hoặc tab.

Để kết thúc danh sách đánh số, nhấn ENTER hai lần.

Bảng

Tạo bảng chứa một hàng khi bạn chèn chuỗi dấu cộng (+) và gạch nối (-) ở đầu dòng văn bản, rồi nhấn ENTER. Bạn phải bắt đầu và kết thúc chuỗi đó bằng một dấu cộng. Ví dụ: +---+---+------+ sẽ tạo ra bảng có một hàng và ba cột. Độ rộng cột tương ứng với số gạch nối đã nhập giữa các dấu cộng. Để thêm hàng vào vị trí bất kỳ trong bảng, đặt con trỏ vào cuối hàng mà bạn muốn chèn hàng mới, rồi nhấn ENTER.

Đưa các hàng và cột mới vào bảng (chỉ dành cho Excel)

Thêm hàng hoặc cột mới vào bảng hiện có khi bạn nhập dữ liệu vào hàng hoặc cột liền kề. Ví dụ: nếu bạn có bảng hai cột trong cột A và B, rồi nhập dữ liệu vào ô liền kề trong cột C thì cột C sẽ được tự động định dạng như một phần của bảng hiện có.

Tự Khớp văn bản tiêu đề với chỗ dành sẵn (chỉ PowerPoint)

Giảm cỡ phông văn bản tiêu đề sao cho văn bản khớp với chỗ dành sẵn cho văn bản tiêu đề đã xác định.

Lưu ý:  Văn bản tiêu đề chỉ tự động giảm xuống một số gia cỡ phông, ví dụ từ 44 xuống 40, dựa trên cỡ phông tích hợp sẵn của phông chữ. Nếu bạn muốn giảm thêm cỡ phông, hãy chọn văn bản tiêu đề, rồi chọn cỡ phông tích hợp sẵn nhỏ hơn từ danh sách cỡ phông hoặc nhập cỡ phông bạn muốn vào danh sách Cỡ Phông.

Tự Khớp nội dung văn bản với chỗ dành sẵn (chỉ dành cho PowerPoint)

Giảm cỡ phông của nội dung văn bản sao cho văn bản khớp với chỗ dành sẵn cho nội dung văn bản đã xác định.

TỰ ĐỘNG KHI BẠN NHẬP

Tùy chọn

Mô tả

Định dạng phần đầu của mục danh sách như mục trước đó

Định dạng văn bản mở đầu của mục danh sách giống văn bản mở đầu của mục danh sách trước đó. Định dạng mở đầu được lặp lại cho tới ký tự dấu câu đầu tiên của mục danh sách, thường là dấu chấm, dấu hai chấm, gạch nối, gạch nối dài, dấu chấm hỏi, dấu chấm than hoặc ký tự tương tự.

Chỉ có định dạng nào áp dụng cho tất cả văn bản dẫn dắt mới được lặp lại trong mục tiếp theo của danh sách. Định dạng áp dụng cho một phần của văn bản dẫn dắt sẽ không được lặp lại trong văn bản dẫn dắt của mục tiếp theo trong danh sách.

Đặt thụt lề trái và thụt lề đầu tiên bằng phím tab và xóa lùi

Thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bằng cách đặt con trỏ trước dòng đầu tiên, rồi nhấn phím TAB. Thụt lề toàn bộ đoạn văn bằng cách đặt con trỏ trước bất cứ dòng nào trong đoạn văn (ngoại trừ dòng đầu tiên), rồi nhấn phím TAB. Để loại bỏ thụt lề, đặt con trỏ trước dòng đầu tiên của đoạn văn, rồi nhấn phím BACKSPACE (xóa lùi).

Xác định các kiểu dựa trên định dạng của bạn

Áp dụng kiểu tích hợp sẵn cho văn bản được định dạng theo cách thủ công khi văn bản có cùng định dạng với kiểu tích hợp sẵn.

Điền công thức vào bảng để tạo các cột được tính toán (chỉ Excel)

Áp dụng một công thức cho tất cả các ô trong một cột của bảng. Công thức tự động điều chỉnh để mở rộng đến tất cả các ô trong một cột của bảng.

Để tắt định dạng tự động cho chương trình, chỉ cần bỏ chọn từng tùy chọn bạn muốn tắt trên tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập. Nhớ rằng tùy chọn Tự Định dạng Khi Bạn Nhập có tính chất chung nên bất cứ tùy chọn nào bạn tắt cũng sẽ bị tắt trong mọi tệp trong chương trình đó.

Tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập với các tùy chọn được bỏ chọn

Bạn lập tức từ chối hoặc thay đổi định dạng tự động trong tài liệu khi nhập. Khi Office áp dụng định dạng tự động, bấm nút Tùy chọn Tự Sửa Hình ảnh nút xuất hiện và chọn:

 • Chỉ hoàn tác định dạng (và bạn có thể chọn làm lại sau khi hoàn tác) cho trường hợp này.

 • Thay đổi các tùy chọn Tự Định dạng cụ thể cho tất cả các trường hợp bằng cách bấm vào tùy chọn Dừng để Office ngừng thực hiện thay đổi này.

 • Thay đổi các tùy chọn bằng cách bấm vào Điều khiển Tùy chọn Tự Định dạng để mở tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập, rồi thay đổi cài đặt.

Bên cạnh tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập, Word còn có tab Tự Định dạng. Cài đặt Tự Định dạng Khi Bạn Nhập được áp dụng cho văn bản tại thời điểm bạn nhập, theo mô tả ở trên. Tab Tự Định dạng ít thông dụng hơn, vì các tùy chọn trên tab chỉ được áp dụng khi bạn chạy lệnh Tự Định dạng, bạn phải thêm Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để sử dụng lệnh này.

Lệnh Tự Định dạng tạo ra cùng những kiểu thay đổi như của cài đặt Tự Định dạng Khi Bạn Nhập nhưng là trên văn bản đã nhập. Nếu bạn muốn định dạng toàn bộ văn cùng một lúc (ví dụ: để thay thế dấu nháy kép thẳng bằng nháy kép cong hoặc thay thế phân số bằng ký tự phân số), lệnh Tự Định dạng có thể làm được điều này.

Để thêm lệnh Tự Định dạng vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh và sử dụng lệnh, hãy thao tác như sau:

 1. Trong Word, bấm vào biểu tượng Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Lệnh Khác.

  Chọn Thêm Lệnh cho Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 2. Bên dưới Chọn lệnh từ, chọn Tất cả các Lệnh.

 3. Cuộn xuống trong danh sách, chọn Tự Định dạng hoặc Tự Định dạng Ngay, bấm vào Thêm, rồi bấm OK.

  Chọn lệnh Truy nhập Nhanh Tự Định dạng

 4. Để chạy lệnh, bấm vào biểu tượng Tự Định dạng trong Word.

  Biểu tượng Tự Định dạng

Xem thêm

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×