Đặt cấu hình Hộp thư đến Ưu tiên cho mọi người trong tổ chức của bạn

Người đóng góp: Diane Faigel
Cập nhật gần nhất: 06/11/2017

Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Bạn không thích Hộp thư đến Ưu tiên? Bạn có thể loại bỏ. Xem mục TẮT HỘP THƯ ĐẾN ƯU TIÊN. Hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật dành cho tổ chức của bạn để được trợ giúp.

Nếu bạn có trách nhiệm phải đặt cấu hình cách email hoạt động cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI trong một doanh nghiệp thì bài viết này là dành cho bạn!

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng người dùng của mình nhận được thư email dành riêng cho doanh nghiệp, ví dụ: từ bộ phận nhân sự hoặc bảng lương, bạn có thể đặt cấu hình Hộp thư đến Ưu tiên để các thư này đến dạng xem Ưu tiên. Bạn cũng có thể kiểm soát những người dùng trong tổ chức của mình có nhìn thấy Hộp thư đến Ưu tiên trong hộp thư của họ hay không.

Sử dụng giao diện người dùng để tạo quy tắc truyền dẫn thư email trực tiếp tới dạng xem Ưu tiên cho tất cả người dùng của bạn

Ví dụ này cho phép tất cả các thư có chủ đề "Nhân Sự" được chuyển phát tới Hộp thư đến Ưu tiên.

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Đi tới Trung tâm quản trị > Exchange.

 3. Trong trung tâm quản trị Exchange, hãy dẫn hướng tới dòng thư > Quy tắc. Bấm vào Ảnh chụp màn hình: Biểu tượng Thêm của EAC, rồi chọn Tạo quy tắc mới....

 4. Sau khi bạn đã tạo quy tắc mới xong, bấm vào lưu để bắt đầu quy tắc.

Ảnh chụp màn hình: Tạo và lưu quy tắc Hộp thư đến Ưu tiên mới

Sử dụng PowerShell để tạo quy tắc truyền dẫn thư email trực tiếp tới dạng xem Ưu tiên cho tất cả người dùng của bạn

Ví dụ này cho phép tất cả các thư từ “Nhân Sự được chuyển phát tới Hộp thư đến Ưu tiên.

New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

Quan trọng: 

 • Trong ví dụ này, cả "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" và "true" phân biệt chữ hoa/chữ thường.

 • Hộp thư đến ưu tiên sẽ ưu tiên tiêu đề X bỏ qua thư không quan trọng, vì vậy nếu bạn sử dụng cài đặt này trong Thư không quan trọng thì cài đặt này cũng sẽ được sử dụng trong Hộp thư đến Ưu tiên.

Để biết thông tin về cú pháp và tham số chi tiết, hãy xem mục New-TransportRule.

Làm thế nào để bạn biết được việc này hiệu quả?

Bạn có thể kiểm tra tiêu đề thư email để xem liệu những thư email xuất hiện trong Hộp thư đến có phải do quy tắc truyền dẫn của Hộp thư đến Ưu tiên bỏ qua không. Chọn một thư email từ một hộp thư được áp dụng quy tắc truyền dẫn Hộp thư đến Ưu tiên trong tổ chức của bạn. Xem các tiêu đề đóng dấu trên thư và bạn sẽ thấy tiêu đề X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. Điều này có nghĩa là tính năng bỏ qua đang hoạt động. Xem qua chủ đề Xem thông tin tiêu đề Internet cho thư email để biết thêm thông tin về cách tìm thông tin tiêu đề.

Bật hoặc Tắt Hộp thư đến Ưu tiên trong tổ chức của bạn

Bạn sử dụng PowerShell để bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên cho tất cả mọi người trong tổ chức của mình. Bạn có muốn thực hiện thao tác này trong Trung tâm quản trị Office 365 không? Hãy cho nhóm Kỹ thuật của chúng tôi biết. Nhập ý tưởng của bạn tại đây!

Ví dụ về PowerShell sau đây thể hiện cách Tắt FocusedInbox trong tổ chức của bạn. Tuy nhiên, PowerShell sẽ không chặn tình trạng sẵn dùng của tính năng này đối với người dùng của bạn. Nếu muốn, họ vẫn có thể kích hoạt lại Hộp thư đến Ưu tiên trên các máy khách của mình.

Ghi chú: Người dùng của bạn sẽ không thấy dạng xem Ưu tiên cho đến khi họ đóng và khởi động lại Outlook.

Chạy lệnh ghép ngắn Get-OrganizationConfig.

Get-OrganizationConfig

Đọc phản hồi và tìm kiếm các phản hồi của Hộp thư đến Ưu tiên. Chạy lệnh ghép ngắn sau đây để tắt Hộp thư đến Ưu tiên.

Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false

Bạn sẽ thấy một phản hồi Hộp thư đến Ưu tiên bị tắt.

Ghi chú: Nếu bạn tắt Hộp thư đến Ưu tiên trong tổ chức của mình và muốn bật lại, hãy chạy lệnh ghép ngắn Set-OrganizationConfig với -FocusedInboxOn $true.

Bật hoặc Tắt Hộp thư đến Ưu tiên cho người dùng cụ thể

Ví dụ này sẽ Tắt Hộp thư đến Ưu tiên cho Tim Matthews trong tổ chức Contoso. Tuy nhiên, PowerShell sẽ không chặn tình trạng sẵn dùng của tính năng này đối với người dùng của bạn. Nếu muốn, họ vẫn có thể kích hoạt lại Hộp thư đến Ưu tiên trên các máy khách của mình.

Ghi chú: Người dùng của bạn sẽ không thấy dạng xem Ưu tiên cho đến khi họ đóng và khởi động lại Outlook.

 • Kết nối với Exchange Online bằng PowerShell từ xa

 • Bạn phải được gán quyền trước khi có thể thực hiện (các) quy trình này. Để biết mình cần những quyền gì, hãy xem mục nhập "Quy tắc truyền dẫn" trong chủ đề Chính sách gửi thư và các quyền tuân thủ.

Chạy lệnh ghép ngắn Get-FocusedInbox.

Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>

Đọc phản hồi và tìm kiếm các phản hồi của Hộp thư đến Ưu tiên. Chạy lệnh ghép ngắn sau đây để tắt Hộp thư đến Ưu tiên.

Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false

Bạn sẽ thấy một phản hồi Hộp thư đến Ưu tiên bị tắt.

Ghi chú: Nếu bạn tắt Hộp thư đến Ưu tiên cho Tim Matthews và bạn muốn bật lại, hãy chạy lệnh ghép ngắn Set-FocusedInbox với -FocusedInboxOn $true.

Các câu hỏi thường gặp về Hộp thư đến Ưu tiên

Đây là câu trả lời cho Các câu hỏi Thường Gặp về Hộp thư đến Ưu tiên. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại nhận xét và chúng tôi sẽ thêm câu hỏi đó vào danh sách.

Cập nhật Gần nhất: 07/04/2017

Tôi có thể kiểm soát cách tôi triển khai Hộp thư đến Ưu tiên trong tổ chức của mình không?

Có. Bạn có thể bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên cho toàn bộ tổ chức của mình hoặc cho người dùng đã xác định.

Tính năng Hộp thư đến Ưu tiên CHỈ sẵn dùng đối với máy khách Office 2016 phải không?

Đúng, chỉ những người dùng sử dụng Office 2016 mới bị ảnh hưởng. Tính năng sẽ không thể quay về các tính năng cũ của Outlook 2013 trở về trước.

Mất bao lâu để các thay đổi trong Hộp thư đến Ưu tiên hoạt động trong Outlook?

Sau khi bạn bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên, cài đặt sẽ có hiệu lực sau khi người dùng của bạn đóng và khởi động lại Outlook.

Điều gì sẽ xảy ra với Thư không quan trọng sau khi tôi bật Hộp thư đến Ưu tiên?

Sau khi chuyển đổi, bạn sẽ không còn nhận được email ít quan trọng trong thư mục Thư không quan trọng. Thay vào đó, email sẽ được tách ra thành tab Ưu tiên và tab Khác trong hộp thư đến. Thuật toán tương tự đã di chuyển các mục vào thư mục Thư không quan trọng giờ sẽ hỗ trợ Hộp thư đến Ưu tiên, nghĩa là mọi email đã được đặt để di chuyển sang mục Thư không quan trọng giờ sẽ được di chuyển sang tab Khác. Mọi thư đã nằm trong thư mục Thư không quan trọng sẽ vẫn nằm ở đó cho đến khi bạn quyết định xóa hoặc di chuyển thư.

Xem qua bài đăng này của Tony Redmond, Microsoft MVP: Cách Hộp thư đến Ưu tiên Thay thế Thư không quan trọng Trong Office 365.

Tôi có thể duy trì người dùng trên Thư không quan trọng không? Microsoft đề xuất gì khi sử dụng Thư không quan trọng thay vì Hộp thư đến Ưu tiên?

Có, bạn có thể duy trì người dùng trên Thư không quan trọng và tắt Hộp thư đến Ưu tiên nhưng cuối cùng Thư không quan trọng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng Hộp thư đến Ưu tiên nên Microsoft đề xuất chuyển sang Hộp thư đến Ưu tiên ngay.

Tôi có nên tắt Thư không quan trọng cho người dùng cuối của mình nếu chúng tôi dự định sẽ chuyển mọi người sang Hộp thư đến Ưu tiên không?

Không. Bạn có thể tắt Thư không quan trọng cho một hộp thư đến chỉ cần chạy lệnh ghép ngắn Set-Clutter. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, chủ sở hữu hộp thư thấy thư đã được chuyển hướng tới thư mục Thư không quan trọng trước đó sẽ duy trì trong Hộp thư đến và họ sẽ phải xử lý những thư này cho đến khi họ nâng cấp máy khách của mình lên một phiên bản hỗ trợ Hộp thư đến Ưu tiên. Vì vậy, tốt nhất bạn không nên tắt Thư không quan trọng cho đến khi có sẵn các máy khách được nâng cấp.

Tại sao có hai lệnh ghép ngắn khác nhau để quản lý Hộp thư đến Ưu tiên?

Có hai trạng thái liên kết với Hộp thư đến Ưu tiên.

 • Cấp độ Tổ chức: Trạng thái Hộp thư đến Ưu tiên và tem thời gian cập nhật gần nhất được liên kết.

 • Cấp độ Hộp thư: Trạng thái Hộp thư đến Ưu tiên và tem thời gian cập nhật gần nhất được liên kết

Lệnh ghép ngắn Get/Set-Organization cmdlet sẽ trả về/sửa đổi Hộp thư đến Ưu tiên ở cấp độ tổ chức và lệnh ghép ngắn Get/Set-FocusedInbox sẽ trả về/sửa đổi Hộp thư đến Ưu tiên ở cấp độ hộp thư.

Outlook quyết định hiển thị trải nghiệm Hộp thư đến Ưu tiên với hai trạng thái này hay như thế nào?

Outlook quyết định hiển thị trải nghiệm bằng cách chọn lệnh ghép ngắn có tem thời gian mới nhất. Theo mặc định, cả hai tem thời gian đều "null" và trong trường hợp này, tính năng sẽ được bật.

Tại sao lệnh ghép ngắn Get-FocusedInbox trả về “true” khi tôi đã tắt Hộp thư đến Ưu tiên trong tổ chức của mình?

Có hai lệnh ghép ngắn để kiểm soát Hộp thư đến Ưu tiên. Khi bạn chạy Get-FocusedInbox cho hộp thư, lệnh ghép ngắn này sẽ trả về trạng thái tính năng ở cấp độ hộp thư. Trải nghiệm trong Outlook được chọn dựa trên trạng thái của lệnh ghép ngắn được sửa đổi gần nhất.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×