Đặt ảnh trong suốt

Trong suốt với ba lần bấm

Bạn có thể nhanh chóng khiến ảnh trở nên trong suốt trong Office bằng cách sử dụng tính năng Làm nhạt màu:

 1. Chọn ảnh.

 2. Ở tab Định dạng Công cụ Ảnh trong dải băng thanh công cụ, chọn Màu Nút Màu trên tab Định dạng Công cụ Ảnh của Dải băng trong Office . Bên dưới Đổi màu, chọn Làm nhạt màu (tùy chọn thứ tư tính từ bên trái ở hàng đầu tiên).

Cũng có các cách khác để khiến ảnh trở nên trong suốt, các cách này gồm nhiều bước hơn nhưng cũng giúp bạn dễ kiểm soát thành quả cuối cùng hơn. Bấm vào đầu đề quy trình bên dưới để bung rộng và xem chi tiết.

Trên tab Định dạng Công cụ Ảnh của dải băng thanh công cụ, chọn Màu. Bên dưới Đổi màu, chọn Làm nhạt màu.

Tùy chọn khác về độ trong suốt linh hoạt

Vẽ một hình, tô hình đó bằng một ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt cho ảnh:

 1. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Hình, rồi chọn một hình, chẳng hạn như hình chữ nhật, từ bộ sưu tập xuất hiện.

 2. Vẽ hình trong tài liệu của bạn.

  Điều quan trọng là tỷ lệ của hình phải tương đương với hình ảnh mà bạn muốn thêm vào. Nếu tỷ lệ của ảnh và hình khác nhau, ảnh sẽ bị lệch.

 3. Loại bỏ viền ngoài của hình: hãy bấm chuột phải vào hình, rồi bấm vào nút Viền ngoài bật lên. Trong thư viện mở ra, hãy chọn Không có Viền ngoài.

 4. Bấm chuột phải vào hình một lần nữa, rồi bấm vào Định dạng Hình.

  Ngăn Định dạng Hình mở ra.

 5. Trong ngăn Định dạng Hình, dưới , bấm vào Tô ảnh hoặc họa tiết.

  Nút tô ảnh hoặc họa tiết trên ngăn Định dạng Ảnh

 6. Bấm vào nút Tệp. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị tệp ảnh mà bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn nút Chèn.

 7. Giờ khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, hãy di chuyển con trượt Độ trong suốt trong ngăn Định dạng Hình để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Con trượt độ trong suốt trên ngăn Định dạng Ảnh

Mẹo: Nếu bạn thay đổi tỷ lệ kích thước ban đầu của hình bằng cách kéo hình đó, ảnh bạn chèn vào hình có thể bị lệch. Ngoài ra, một số ảnh có thể không khớp hoàn toàn trong một số hình nhất định. Bạn có thể điều chỉnh giao diện của ảnh bằng cách đổi kích cỡ hình hoặc sử dụng các cài đặt Độ lệch bên dưới con trượt độ trong suốt.

Lưu ý:  Nếu đang sử dụng PowerPoint, bạn có thể làm cho ảnh trở nên trong suốt và dùng ảnh đó làm nền trang chiếu.

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Không giống như làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên trong suốt, làm cho một màu duy nhất trở nên trong suốt chỉ có thể thực hiện được trong một đối tượng được chèn dưới dạng ảnh, không phải bên trong một hình. Nếu ảnh của bạn được chèn vào một hình dưới dạng tô, như được mô tả ở trên thì tùy chọn Đặt Màu Trong suốt không khả dụng.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Hãy bấm đúp ảnh và khi Công cụ Ảnh xuất hiện, bấm Định dạng Công cụ Ảnh > Màu.

  Menu nút màu mở từ tab Định dạng Công cụ Ảnh

 2. Bấm Đặt Màu Trong suốt và khi con trỏ thay đổi, hãy bấm màu bạn muốn đặt trong suốt.

  Ảnh với con trỏ xuất hiện sau khi bấm Đặt Màu Trong suốt

Trong ảnh dưới đây, các lá được tạo từ một số màu lục, do vậy chỉ một phần lá được đặt trong suốt, khiến khó thấy hiệu ứng trong suốt. Lặp lại quá trình với màu khác sẽ loại bỏ độ trong suốt khỏi màu đầu tiên. Để hoàn tác thay đổi màu, hãy bấm Đặt lại Ảnh trong nhóm Điều chỉnh.

Ảnh với một phần lá đặt là trong suốt

Lưu ý:  Khi bạn in ảnh với vùng trong suốt, vùng trong suốt có màu giống như ở trên giấy. Trên màn hình hay trang web của bạn, vùng trong suốt có màu giống như nền.

Mẹo:  Nếu bạn có ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để làm cho ảnh trở nên trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo quản thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)), rồi chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

Nếu bạn có nhận xét hay đề xuất liên quan đến những tính năng này, hãy chia sẻ trên diễn đàn User Voice của Office.

Trong suốt với ba lần bấm

Bạn có thể nhanh chóng khiến ảnh trở nên trong suốt trong Office bằng cách sử dụng tính năng Làm nhạt màu:

 1. Chọn ảnh.

 2. Ở tab Định dạng Công cụ Ảnh trong dải băng thanh công cụ, chọn Màu Biểu tượng Màu trên tab Định dạng Công cụ Ảnh trong dải băng . Bên dưới Đổi màu, chọn Làm nhạt màu (tùy chọn thứ tư tính từ bên trái ở hàng đầu tiên).

Cũng có các cách khác để khiến ảnh trở nên trong suốt, các cách này gồm nhiều bước hơn nhưng cũng giúp bạn dễ kiểm soát thành quả cuối cùng hơn. Bấm vào đầu đề quy trình bên dưới để bung rộng và xem chi tiết.

Bấm vào nút Màu, rồi chọn Làm nhạt màu bên dưới Đổi màu

Tùy chọn khác về độ trong suốt linh hoạt

Vẽ một hình, tô hình đó bằng một ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt cho ảnh:

 1. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Hình, rồi chọn một hình, chẳng hạn như hình chữ nhật, từ bộ sưu tập xuất hiện.

 2. Vẽ hình trong tài liệu của bạn.

  Chú ý sao cho khớp với tỷ lệ của hình ảnh bạn sắp thêm vào hình. Nếu tỷ lệ của hình ảnh và hình khác nhau, hình ảnh sẽ bị lệch.

 3. Loại bỏ viền ngoài của hình đã chọn: Vẫn chọn hình đó, trên tab Định dạng Công cụ Vẽ của dải băng thanh công cụ, chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài.

  Chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài từ menu xuất hiện
 4. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng Hình.

  Hộp thoại Định dạng Hình mở ra.

 5. Bên dưới , chọn Tô với ảnh hoặc họa tiết, rồi chọn nút Tệp.

  Hộp thoại Định dạng Ảnh

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra.

 6. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra

  Ảnh đã được thêm vào trang chiếu, bên trong hình. Có thể bạn cần di chuyển hộp thoại Định dạng Ảnh để thấy ảnh đó. Vẫn để hộp thoại mở để điều chỉnh độ trong suốt.

 7. Lúc này, khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, trong hộp thoại Định dạng Ảnh, di chuyển con trượt Độ trong suốt sang bên phải để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Trượt thanh Độ trong suốt về bên phải để điều chỉnh ảnh nền

 8. Chọn Đóng để bỏ hộp thoại.

Mẹo: Nếu bạn thay đổi tỷ lệ kích thước ban đầu của hình bằng cách kéo hình đó, ảnh bạn chèn vào hình có thể bị lệch. Ngoài ra, một số ảnh có thể không khớp hoàn toàn trong một số hình nhất định. Bạn có thể điều chỉnh giao diện của ảnh bằng cách đổi kích cỡ hình hoặc sử dụng các cài đặt Độ lệch phía trên con trượt độ trong suốt.

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Không giống như làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên trong suốt, làm cho một màu duy nhất trở nên trong suốt chỉ có thể thực hiện được trong một đối tượng được chèn dưới dạng ảnh, không phải bên trong một hình. Nếu ảnh của bạn được chèn vào một hình dưới dạng tô, như được mô tả ở trên thì tùy chọn Đặt Màu Trong suốt không khả dụng.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Hãy bấm đúp ảnh và khi Công cụ Ảnh xuất hiện, bấm Định dạng Công cụ Ảnh > Màu.

  Menu nút màu mở từ tab Định dạng Công cụ Ảnh

 2. Bấm Đặt Màu Trong suốt và khi con trỏ thay đổi, hãy bấm màu bạn muốn đặt trong suốt.

  Ảnh với con trỏ xuất hiện sau khi bấm Đặt Màu Trong suốt

Trong ảnh dưới đây, các lá được tạo từ một số màu lục, do vậy chỉ một phần lá được đặt trong suốt, khiến khó thấy hiệu ứng trong suốt. Lặp lại quá trình với màu khác sẽ loại bỏ độ trong suốt khỏi màu đầu tiên. Để hoàn tác thay đổi màu, hãy bấm Đặt lại Ảnh trong nhóm Điều chỉnh.

Ảnh với một phần lá đặt là trong suốt

Lưu ý:  Khi bạn in ảnh với vùng trong suốt, vùng trong suốt có màu giống như ở trên giấy. Trên màn hình hay trang web của bạn, vùng trong suốt có màu giống như nền.

Mẹo:  Nếu bạn có ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để làm cho ảnh trở nên trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo quản thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)), rồi chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

Nếu bạn có nhận xét hay đề xuất liên quan đến những tính năng này, hãy chia sẻ trên diễn đàn User Voice của Office.

Trong suốt với ba lần bấm

Bạn có thể nhanh chóng khiến ảnh trở nên trong suốt trong Office bằng cách sử dụng tính năng Làm nhạt màu:

 1. Chọn ảnh.

 2. Ở tab Định dạng Công cụ Ảnh trong dải băng thanh công cụ, chọn Đổi màu Nút Đổi màu . Bên dưới Chế độ Màu, chọn Làm nhạt màu (tùy chọn thứ ba tính từ bên trái.)

Cũng có các cách khác để khiến ảnh trở nên trong suốt, các cách này gồm nhiều bước hơn nhưng cũng giúp bạn dễ kiểm soát thành quả cuối cùng hơn. Bấm vào đầu đề quy trình bên dưới để bung rộng và xem chi tiết.

Chọn nút Đổi màu, rồi chọn tùy chọn Làm nhạt màu bên dưới Chế độ Màu

Tùy chọn khác về độ trong suốt linh hoạt

Chèn ảnh vào bên trong một hình, theo kích cỡ chính xác mà bạn muốn, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh:

 1. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Hình, rồi chọn một hình, chẳng hạn như hình chữ nhật, từ bộ sưu tập xuất hiện.

 2. Vẽ hình trong tài liệu của bạn.

  Chú ý sao cho khớp với tỷ lệ của hình ảnh bạn sắp thêm vào hình. Nếu tỷ lệ của hình ảnh và hình khác nhau, hình ảnh sẽ bị lệch.

 3. Loại bỏ viền ngoài của hình đã chọn: Trên tab Định dạng Công cụ Vẽ của dải băng thanh công cụ, chọn Viền ngoài Hình dạng rồi chọn Không có Viền ngoài.

  Chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài từ menu xuất hiện
 4. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng Hình.

  Hộp thoại Định dạng Hình mở ra.

 5. Bên dưới , chọn Tô với ảnh hoặc họa tiết, rồi chọn nút Tệp.

  Hộp thoại Định dạng Ảnh

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra.

 6. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra

  Ảnh đã được thêm vào trang chiếu, bên trong hình. Có thể bạn cần di chuyển hộp thoại Định dạng Ảnh để thấy ảnh đó. Vẫn để hộp thoại mở để điều chỉnh độ trong suốt.

 7. Lúc này, khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, trong hộp thoại Định dạng Ảnh, di chuyển con trượt Độ trong suốt sang bên phải để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Trượt thanh Độ trong suốt về bên phải để điều chỉnh ảnh nền

 8. Chọn Đóng để bỏ hộp thoại.

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Bấm vào ảnh mà bạn muốn tạo khu vực trong suốt.

 2. Dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, hãy bấm vào Đổi màu.

  Tab Công cụ Ảnh

 3. Bấm Đặt Màu Trong suốt, rồi bấm màu trong ảnh hoặc hình ảnh mà bạn muốn đặt trong suốt.

  Lưu ý: 

  • Tùy chọn Đặt Màu Trong suốt có sẵn cho ảnh bitmap không trong suốt và một số clip art.

  • Bạn không thể tạo vùng trong suốt trong ảnh GIF hoạt hình. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện thay đổi độ trong suốt trong chương trình chỉnh sửa GIF động, rồi chèn lại tệp vào trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 của mình.

  • Bạn có thể làm nhiều màu trong ảnh trở nên trong suốt trong một chương trình chỉnh sửa hình ảnh khác, lưu ảnh ở định dạng bảo tồn thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Mạng Di động (.png)), rồi chèn tệp vào tài liệu Bản phát hành Office 2007 của mình.

Mẹo:  Nếu bạn có ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để làm cho ảnh trở nên trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo quản thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)), rồi chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

Nếu bạn có nhận xét hay đề xuất liên quan đến những tính năng này, hãy chia sẻ trên diễn đàn User Voice của Office.

Xem Thêm

Loại bỏ nền ảnh

Thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ nét của ảnh

Thay đổi màu của ảnh

Áp dụng hiệu ứng mỹ thuật cho ảnh

Sử dụng chuyển tiếp Biến đổi trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×