Đặt ảnh trong suốt

Đôi khi bạn muốn ảnh trong tài liệu được nhạt hơn để ảnh không làm xao lãng sự chú ý vào văn bản. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách điều chỉnh độ trong suốt của ảnh bên trong một hình. Bạn cũng có thể làm cho một số màu nhất định trong ảnh trở nên trong suốt.

Ảnh hoa với độ trong suốt 70%
Ảnh với độ trong suốt 70%

Bạn sẽ phải thực hiện thêm vài bước để đạt độ trong suốt cho toàn bộ ảnh. Trước hết, bạn sẽ cần phải đặt ảnh bên trong một hình, rồi thay đổi độ trong suốt.

Mẹo: Nếu bạn có ứng dụng hiệu chỉnh ảnh, bạn có thể dùng nó để làm cho ảnh trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo tồn thông tin độ trong suốt (ví dụ như tệp Đồ họa Mạng Di động (.png)) và chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

Trong Office 2013 và Office 2016, bạn có thể làm cho ảnh trong suốt bằng cách sử dụng tô ảnh hình hoặc bạn có thể làm một màu trong ảnh trở nên trong suốt.

Làm cho toàn bộ ảnh trở nên trong suốt bằng cách dùng bộ tô ảnh hình dạng

 1. Thêm hình dạng, ví dụ như hình chữ nhật.

 2. Bấm chuột phải vào nó, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

  Dưới , bấm Tô với hình ảnh hoặc họa tiết và chèn ảnh.

  Nút tô ảnh hoặc họa tiết trên ngăn Định dạng Ảnh

 3. Hãy di chuyển con trượt độ trong suốt đến khi ảnh đạt mức nhạt như bạn muốn.

  Con trượt độ trong suốt trên ngăn Định dạng Ảnh

 4. Nếu bạn muốn, hãy loại bỏ viền ngoài của hình dạng.

Mẹo: Nếu bạn thay đổi tỷ lệ kích thước ban đầu của hình bằng cách kéo hình đó, ảnh bạn chèn vào hình có thể bị lệch. Ngoài ra, một số ảnh có thể không khớp hoàn toàn trong một số hình nhất định. Bạn có thể điều chỉnh giao diện của ảnh bằng cách đổi kích cỡ hình hoặc sử dụng các cài đặt Độ lệch bên dưới con trượt độ trong suốt.

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng PowerPoint, bạn có thể làm cho ảnh trong suốt và dùng ảnh làm nền bản chiếu.

Làm một phần ảnh trở nên trong suốt

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Không giống như làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên trong suốt, làm cho một màu duy nhất trở nên trong suốt chỉ có thể thực hiện được trong một đối tượng được chèn dưới dạng ảnh, không phải bên trong một hình. Nếu ảnh của bạn được chèn vào một hình dưới dạng tô, như được mô tả ở trên thì tùy chọn Đặt Màu Trong suốt không khả dụng.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Hãy bấm đúp ảnh và khi Công cụ Ảnh xuất hiện, bấm Định dạng Công cụ Ảnh > Màu.

  Menu nút màu mở từ tab Định dạng Công cụ Ảnh

 2. Bấm Đặt Màu Trong suốt và khi con trỏ thay đổi, hãy bấm màu bạn muốn đặt trong suốt.

  Ảnh với con trỏ xuất hiện sau khi bấm Đặt Màu Trong suốt

Trong ảnh dưới đây, các lá được tạo từ một số màu lục, do vậy chỉ một phần lá được đặt trong suốt, khiến khó thấy hiệu ứng trong suốt. Lặp lại quá trình với màu khác sẽ loại bỏ độ trong suốt khỏi màu đầu tiên. Để hoàn tác thay đổi màu, hãy bấm Đặt lại Ảnh trong nhóm Điều chỉnh.

Ảnh với một phần lá đặt là trong suốt

Ghi chú:  Khi bạn in ảnh với vùng trong suốt, vùng trong suốt có màu giống như ở trên giấy. Trên màn hình hay trang web của bạn, vùng trong suốt có màu giống như nền.

Trong Office 2010, bạn có thể làm cho ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tô ảnh hình hoặc bạn có thể làm một màu trong ảnh trở nên trong suốt.

Làm cho toàn bộ ảnh trở nên trong suốt bằng cách dùng bộ tô ảnh hình dạng

 1. Thêm hình dạng, ví dụ như hình chữ nhật.

 2. Bấm chuột phải vào nó, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

  Dưới , bấm Tô ảnh hoặc họa tiết, rồi chèn ảnh từ một vị trí trên máy tính của bạn.

 3. Hãy di chuyển con trượt độ trong suốt đến khi ảnh đạt mức nhạt như bạn muốn.

 4. Nếu bạn muốn, hãy loại bỏ viền ngoài của hình dạng.

Mẹo: Nếu bạn thay đổi tỷ lệ kích thước ban đầu của hình bằng cách kéo hình đó, ảnh bạn chèn vào hình có thể bị lệch. Ngoài ra, một số ảnh có thể không khớp hoàn toàn trong một số hình nhất định. Bạn có thể điều chỉnh giao diện của ảnh bằng cách đổi kích cỡ hình hoặc sử dụng các cài đặt Độ lệch phía trên con trượt độ trong suốt.

Làm một phần ảnh trở nên trong suốt

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Không giống như làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên trong suốt, làm cho một màu duy nhất trở nên trong suốt chỉ có thể thực hiện được trong một đối tượng được chèn dưới dạng ảnh, không phải bên trong một hình. Nếu ảnh của bạn được chèn vào một hình dưới dạng tô, như được mô tả ở trên thì tùy chọn Đặt Màu Trong suốt không khả dụng.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Hãy bấm đúp ảnh và khi Công cụ Ảnh xuất hiện, bấm Định dạng Công cụ Ảnh > Màu.

  Menu nút màu mở từ tab Định dạng Công cụ Ảnh

 2. Bấm Đặt Màu Trong suốt và khi con trỏ thay đổi, hãy bấm màu bạn muốn đặt trong suốt.

  Ảnh với con trỏ xuất hiện sau khi bấm Đặt Màu Trong suốt

Trong ảnh dưới đây, các lá được tạo từ một số màu lục, do vậy chỉ một phần lá được đặt trong suốt, khiến khó thấy hiệu ứng trong suốt. Lặp lại quá trình với màu khác sẽ loại bỏ độ trong suốt khỏi màu đầu tiên. Để hoàn tác thay đổi màu, hãy bấm Đặt lại Ảnh trong nhóm Điều chỉnh.

Ảnh với một phần lá đặt là trong suốt

Ghi chú:  Khi bạn in ảnh với vùng trong suốt, vùng trong suốt có màu giống như ở trên giấy. Trên màn hình hay trang web của bạn, vùng trong suốt có màu giống như nền.

Trong Office 2007, bạn có thể làm cho ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tô ảnh hình hoặc bạn có thể làm một màu trong ảnh trở nên trong suốt.

Làm cho toàn bộ ảnh trở nên trong suốt bằng cách dùng bộ tô ảnh hình dạng

 1. Chèn một hình, chẳng hạn như hình chữ nhật.

 2. Bấm chuột phải vào hình đó, rồi bấm Định dạng Hình tự động.

 3. Trên tab Màu và Đường, bấm Hiệu ứng Tô, rồi trong hộp thoại Hiệu ứng Tô, bấm Ảnh > Chọn Ảnh.

 4. Trong hộp thoại Định dạng Hình tự động, bấm vào tab Màu và Đường kẻ, rồi di chuyển con trượt độ trong suốt đến khi ảnh đạt mức nhạt như bạn muốn.

 5. Nếu bạn muốn, hãy loại bỏ viền ngoài của hình bằng cách bấm vào tab Định dạng Công cụ Vẽ, bấm Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm Không Viền ngoài.

Làm một phần ảnh trở nên trong suốt

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Bấm vào ảnh mà bạn muốn tạo khu vực trong suốt.

 2. Dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, hãy bấm vào Đổi màu.

  Tab Công cụ Ảnh

 3. Bấm Đặt Màu Trong suốt, rồi bấm màu trong ảnh hoặc hình ảnh mà bạn muốn đặt trong suốt.

  Ghi chú: 

  • Tùy chọn Đặt Màu Trong suốt có sẵn cho ảnh bitmap không trong suốt và một số clip art.

  • Bạn không thể tạo vùng trong suốt trong ảnh GIF hoạt hình. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện thay đổi độ trong suốt trong chương trình chỉnh sửa GIF động, rồi chèn lại tệp vào trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 của mình.

  • Bạn có thể làm nhiều màu trong ảnh trở nên trong suốt trong một chương trình chỉnh sửa hình ảnh khác, lưu ảnh ở định dạng bảo tồn thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Mạng Di động (.png)), rồi chèn tệp vào tài liệu Bản phát hành Office 2007 của mình.

Nếu bạn có nhận xét hoặc đề xuất về những tính năng này, hãy chia sẻ trên diễn đàn Giọng nói Người dùng Office.

Xem thêm

Thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ nét của ảnh

Thay đổi màu của ảnh

Áp dụng hiệu ứng mỹ thuật cho ảnh

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×