Đặc tính và giới hạn của Mô hình Dữ liệu

Đặc tính và giới hạn của Mô hình Dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mô hình dữ liệu là nhúng dữ liệu bên trong một sổ làm việc Excel có quyền hạn dữ liệu trực quan hóa chẳng hạn như báo cáo PivotTable, PivotChart và Power View. Bài viết này các tài liệu các giới hạn tối đa và cấu hình cho sổ làm việc Excel có chứa mô hình dữ liệu.

Giới hạn kích cỡ tệp

Sổ làm việc có chứa mô hình dữ liệu và dạng trực quan hóa dữ liệu thường rất lớn, đôi khi vượt quá giới hạn kích cỡ tệp được quy định bởi SharePoint Online hoặc Office Web Apps trong Office 365.Office Online

Bảng sau đây cho biết các giới hạn tối đa của lưu trữ bộ nhớ, kích cỡ tệp cho sổ làm việc trong Excel và trên nền tảng khác nhau. Để biết Mẹo giảm kích cỡ mô hình, hãy xem tạo một mô hình dữ liệu sử dụng bộ nhớ có hiệu quả bằng cách dùng Excel và Power Pivot bổ trợ bộ.

Cân nhắc cũng chạy trình tối ưu hóa kích cỡ sổ làm việc. Nó phân tích sổ làm việc Excel của bạn và nếu có thể nén thêm nó. Tải xuống trình tối ưu hóa kích cỡ sổ làm việc.

Sản phẩm hoặc nền tảng

Giới hạn Tối đa

Excel 2013

Môi trường 32-bit có được 2 GB không gian địa chỉ ảo, chia sẻ bởi Excel, sổ làm việc và những bổ trợ chạy trong cùng một quá trình. Phần không gian địa chỉ của một mô hình dữ liệu có thể đạt tới tối đa 500 – 700 megabyte (MB), nhưng có thể ít hơn nếu các mô hình dữ liệu và bổ trợ khác được tải.

Môi trường 64-bit không có giới hạn cố định về kích cỡ tệp. Kích cỡ sổ làm việc chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ còn trống và tài nguyên hệ thống.

SharePoint Server 2013 1

Kích cỡ tệp tối đa để tải lên một thư viện tài liệu:

 • mặc định 50 megabyte (MB)

 • 2 gigabytes (GB) tối đa 2

Kích cỡ tệp tối đa để kết xuất một sổ làm việc trong Excel Services:

 • Mặc định là 10 MB

 • Tối đa 2 GB 2

Excel Online trong Office 365 3

Tổng giới hạn kích cỡ tệp 250 megabytes (MB). Cốt lõi nội dung trang tính (tất cả mọi thứ không trong Mô hình Dữ liệu) giới hạn kích cỡ theo giới hạn kích cỡ tệp đối với các sổ làm việc trong SharePoint Online.

Power BI Pro hoặc dịch vụ miễn phí

0-250 MB

Hãy xem làm thế nào để giảm kích cỡ sổ làm việc Excel cho Power BI.

Sản phẩm hoặc nền tảng

Giới hạn Tối đa

Excel 2013

Môi trường 32-bit có được 2 GB không gian địa chỉ ảo, chia sẻ bởi Excel, sổ làm việc và những bổ trợ chạy trong cùng một quá trình. Phần không gian địa chỉ của một mô hình dữ liệu có thể đạt tới tối đa 500 – 700 megabyte (MB), nhưng có thể ít hơn nếu các mô hình dữ liệu và bổ trợ khác được tải.

Môi trường 64-bit không có giới hạn cố định về kích cỡ tệp. Kích cỡ sổ làm việc chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ còn trống và tài nguyên hệ thống.

SharePoint Server 2013 1

Kích cỡ tệp tối đa để tải lên một thư viện tài liệu:

 • mặc định 50 megabyte (MB)

 • 2 gigabytes (GB) tối đa 2

Kích cỡ tệp tối đa để kết xuất một sổ làm việc trong Excel Services:

 • Mặc định là 10 MB

 • Tối đa 2 GB 2

Excel Online trong Office 365 3

Tổng giới hạn kích cỡ tệp 250 megabytes (MB). Cốt lõi nội dung trang tính (tất cả mọi thứ không trong Mô hình Dữ liệu) giới hạn kích cỡ theo giới hạn kích cỡ tệp đối với các sổ làm việc trong SharePoint Online.

1 trên máy chủ SharePoint, hãy lưu ý rằng mặc định được nhiều thấp hơn tối đa được phép. Yêu cầu người quản trị SharePoint của bạn về nâng cao giới hạn kích cỡ tệp nếu tệp của bạn là quá lớn để tải lên hoặc kết xuất. Thêm thông tin về phần mềm ranh giới và giới hạn đối với SharePoint Server 2013.

2 Kích cỡ tối đa tải phải được cấu hình cho ứng dụng web mỗi người quản trị SharePoint. Kích cỡ tối đa của sổ làm việc phải được cấu hình trong Excel Services người quản trị dịch vụ. Có thể tìm thêm thông tin cho người quản trị trong Cấu hình tối đa tải lên kích cỡ tệp trên TechNet.

3 giới hạn trong Office 365 không cấu hình, nhưng có thể thay đổi theo thời gian. Hãy xem Office 365 cho doanh nghiệp mô tả Dịch vụ để thông tin mới nhất. Bạn cũng có thể xemSharePoint Online giới hạn.

Đầu Trang

Các giới hạn khác

Bảng sau đây chỉ rõ kích cỡ và số lượng tối đa cho các đối tượng khác nhau được xác định trong một Mô hình Dữ liệu.

Đối tượng

Giới hạn Tối đa

Các ký tự trong tên cột hoặc bảng

100 ký tự

Số bảng trong một mô hình

2,147,483,647

Số cột và cột tính toán trong một bảng

2,147,483,647

Số yêu cầu đồng thời trên mỗi sổ làm việc

6

Số kết nối

5

Số giá trị khác biệt trong một cột

1.999.999.997

Số hàng trong bảng

1.999.999.997

Độ dài chuỗi

536.870.912 byte (512 MB), tương đương với 268.435.456 ký tự Unicode (256 mega ký tự)

Thận trọng: 
Ngoại lệ đối với giới hạn chuỗi áp dụng cho các hàm sau đây, đó các chuỗi được giới hạn trong 2.097.152 ký tự Unicode:

 • CONCATENATE và toán tử nối trung tố

 • DATEVALUE

 • EXACT

 • FIND

 • FORMAT

 • LEFT

 • LEN

 • LOWER

 • MID

 • REPLACE

 • REPT, hạn chế áp dụng cho tham số đầu vào và kết quả

 • RIGHT

 • SEARCH

 • SUBSTITUTE, hạn chế áp dụng cho tham số đầu vào và kết quả

 • TIMEVALUE

 • TRIM

 • UPPER

Đầu Trang

Các nối kết liên quan

Tạo mô hình dữ liệu sử dụng bộ nhớ có hiệu quả bằng cách dùng Excel và Power Pivot bổ trợ bộ

Tải xuống Trình tối ưu hóa kích cỡ sổ làm việc

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×