Đảo ngược thứ tự plotting của thể loại, giá trị, hoặc chuỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể đảo ngược thứ tự plotting của thể loại hoặc giá trị cho hầu hết các biểu đồ, cũng như của chuỗi dữ liệu trong biểu đồ 3-D có một trục thứ ba. Bạn không thể đảo ngược thứ tự plotting của các giá trị trong biểu đồ radar.

  1. Bấm vào trục thể loại, giá trị, hoặc chuỗi có thứ tự plotting bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm Trục chọn, sau đó bấm tab co giãn .

  3. Để đảo ngược thứ tự plotting của thể loại, hãy chọn hộp kiểm của các thể loại theo thứ tự đảo ngược .

    Để đảo ngược thứ tự plotting của giá trị, hãy chọn hộp kiểm giá trị trong thứ tự đảo ngược .

    Để đảo ngược thứ tự plotting của chuỗi cho biểu đồ 3-D, chọn hộp kiểm chuỗi theo thứ tự đảo ngược .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×