Đảo ngược thứ tự plotting của thể loại, giá trị, hoặc chuỗi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đảo ngược thứ tự plotting của thể loại hoặc giá trị cho hầu hết các biểu đồ, cũng như của chuỗi dữ liệu trong biểu đồ 3-D có một trục thứ ba. Bạn không thể đảo ngược thứ tự plotting của các giá trị trong biểu đồ radar.

  1. Bấm vào trục thể loại, giá trị, hoặc chuỗi có thứ tự plotting bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm Trục chọn, sau đó bấm tab co giãn .

  3. Để đảo ngược thứ tự plotting của thể loại, hãy chọn hộp kiểm của các thể loại theo thứ tự đảo ngược .

    Để đảo ngược thứ tự plotting của giá trị, hãy chọn hộp kiểm giá trị trong thứ tự đảo ngược .

    Để đảo ngược thứ tự plotting của chuỗi cho biểu đồ 3-D, chọn hộp kiểm chuỗi theo thứ tự đảo ngược .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×