Đường viền bảng nhỏ hơn .75pt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ấn phẩm này chứa một bảng có viền mà nhỏ hơn.75 điểm rộng.

Quan trọng: Bao gồm ô dòng bên trong bảng.

Nếu điều này không được cố định và Ấn phẩm sẽ được gửi dưới dạng thông điệp email, một số chương trình email có thể chèn khoảng trống trong thông điệp email và nó có thể không xuất hiện như bạn mong muốn.

Để tìm và chọn mục, bấm thông báo lỗi trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bấm vào mũi tên, sau đó bấm đi tới mục này.

Tự động sửa

Tăng viền bảng để .75pt     Bấm Sửa lỗi này để tự động tăng viền bảng để.75 pt.

Sửa lỗi theo cách thủ công

Để khắc phục vấn đề này theo cách thủ công, hãy thay đổi độ dày của đường viền.

  1. Chọn một hoặc nhiều ô trong bảng.

  2. Bấm chuột phải, sau đó bấm Định dạng bảng trên menu lối tắt.

  3. Trong hộp thoại Định dạng bảng , trên tab màu và đường kẻ , bên dưới đường, hãy nhập một độ dày của đường là 0,75 pt hoặc lớn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×