Đơn giản hóa việc nhập dữ liệu với biểu mẫu dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Biểu mẫu dữ liệu cung cấp cách thuận tiện để nhập hoặc hiển thị một hàng hoàn thành thông tin trong phạm vi hoặc bảng. Biểu mẫu dữ liệu Hiển thị tất cả các cột để bạn có thể nhìn thấy tất cả dữ liệu cho một hàng cùng một lúc. Đây là đặc biệt hữu ích khi bạn có một phạm vi hoặc bảng có thêm cột dữ liệu hơn có thể xem trên màn hình.

Trước khi bạn tạo một biểu mẫu dữ liệu, bạn phải thêm nhãn vào đầu mỗi cột trong phạm vi hoặc bảng. Excel dùng các nhãn để tạo các trường trong biểu mẫu.

Một biểu mẫu dữ liệu

Khung chú thích 1 Nhãn cột trở thành tên trường.

Khung chú thích 2 Dữ liệu mà bạn nhập trong mỗi trường trong biểu mẫu được giữ trong hàng trống tiếp theo.

Quan trọng: Bạn không thể sử dụng biểu mẫu dữ liệu để thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ công thức.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm dữ liệu bằng cách sử dụng biểu mẫu dữ liệu

 1. Trong phạm vi hoặc bảng mà bạn muốn thêm hàng, hãy bấm bất kỳ ô nào.

 2. Trên menu dữ liệu , hãy bấm biểu mẫu.

 3. Bấm vào Mới.

 4. Nhập thông tin cho hàng mới.

  Nhấn TAB để di chuyển đến trường kế tiếp trong biểu mẫu.

 5. Khi bạn hoàn tất việc nhập dữ liệu cho hàng này, nhấn trở lại để thêm hàng vào phía dưới cùng của danh sách.

 6. Khi bạn hoàn tất việc thêm hàng, hãy bấm đóng để thêm hàng mới cuối cùng và đóng biểu mẫu dữ liệu. Bạn không phải nhấn trở lại cho hàng cuối cùng.

  Lưu ý: 

  • Excel tự động cộng hàng khi bạn di chuyển đến một bản ghi khác hoặc đóng biểu mẫu dữ liệu.

  • Ô chứa công thức Hiển thị kết quả của công thức và không thể thay đổi trong biểu mẫu dữ liệu.

Thay đổi dữ liệu trong hàng

 1. Trong phạm vi hoặc bảng có chứa dữ liệu mà bạn muốn thay đổi, hãy bấm bất kỳ ô nào.

 2. Trên menu dữ liệu , hãy bấm biểu mẫu.

 3. Bấm vào Mới.

 4. Trong biểu mẫu dữ liệu, hãy bấm Tìm trước hoặc Tìm kế tiếphoặc di chuyển thanh cuộn để tìm hàng mà bạn muốn thay đổi.

 5. Thay đổi dữ liệu trong hàng.

  Mẹo: Để di chuyển đến trường kế tiếp trong biểu mẫu, hãy nhấn TAB. Để di chuyển đến trường trước đó, nhấn SHIFT + TAB.

 6. Sau khi bạn thay đổi dữ liệu, nhấn trở lại để cập nhật hàng.

  Excel sẽ tự động chuyển tới hàng kế tiếp.

  Mẹo: Trước khi bạn nhấn trở lại, bạn có thể hoàn tác bất kỳ thay đổi bằng cách bấm khôi phục.

Xóa bỏ một hàng

 1. Trong phạm vi hoặc bảng mà bạn muốn xóa bỏ một hàng từ, hãy bấm bất kỳ ô nào.

 2. Trên menu dữ liệu , hãy bấm biểu mẫu.

 3. Bấm vào Mới.

 4. Trong biểu mẫu dữ liệu, hãy bấm Tìm trước hoặc Tìm kế tiếphoặc di chuyển thanh cuộn để tìm hàng mà bạn muốn xóa.

 5. Bấm Delete.

  Thận trọng: Excel sẽ nhắc bạn xác nhận thao tác. Bạn không thể hoàn tác việc xóa bỏ hàng sau khi bạn xác nhận nó.

  Bất kỳ hàng nào theo dõi đã bị xóa bỏ hàng chuyển.

Xem thêm

Nhập một chuỗi số, ngày hoặc các mục khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×