Đăng xuất khỏi Microsoft OneNote

Bạn có thể duy trì vĩnh viễn trạng thái đăng nhập vào OneNote nhưng nếu bạn muốn thay đổi tài khoản hoặc đang sử dụng chung iPad hoặc iPhone thì bạn có thể đăng xuất khỏi OneNote.

  1. Trong OneNote, nhấn vào biểu tượng Cài đặt Biểu tượng Cài đặt trong OneNote for iOS bên cạnh tên tài khoản.

  2. Trên màn hình Cài đặt, bên dưới Tài khoản, nhấn vào tên tài khoản bạn muốn đăng xuất.

  3. Nhấn vào tên tài khoản bạn muốn đăng xuất, rồi chọn Loại bỏ Tài khoản.

  4. Chấp nhận thông báo xuất hiện nhằm xác nhận việc đăng xuất.

Lưu ý: Bạn có thể đóng mọi sổ tay bạn không sử dụng đến (hoặc không đăng nhập vào) nếu bạn không muốn thấy chúng trong danh sách. Trượt nhanh sang trái trên sổ tay mà bạn muốn đóng, rồi nhấn vào Đóng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×