Đăng nhập vào mạng Yammer

Trung tâm Tìm hiểu Office 365 > Đường dẫn Tìm hiểu: Hoạt động như một mạng

Số 1

Đăng nhập vào mạng Yammer

Số 2

Sửa hồ sơ Yammer của bạn

Số 3

Làm nổi bật điểm tích cực

Số 4

Dõi theo

Số 5

Gia nhập nhóm

Số 6

Tham gia Nhóm

Số 7

Tìm câu trả lời nhanh

Số 8

Duy trì tiếp tục

Thiết lập tài khoản Yammer Yammer của bạn để bắt đầu sử dụng Yammer để liên lạc, cộng tác và chia sẻ thông tin.

  1. Đi đến www.yammer.com.

    Màn hình đăng nhập Yammer
  2. Bạn sẽ nhanh chóng nhận được một thông điệp email xác nhận để kích hoạt tài khoản của bạn.

  3. Để hoàn tất việc thiết lập, hãy bấm vào địa chỉ web trong thông điệp email, địa chỉ này tự động chuyển đến mạng của tổ chức bạn.

  4. Nếu bạn muốn, hãy hoàn thành các bước đăng ký người dùng mới tự động xuất hiện trên màn hình của bạn.

Lần sau khi bạn đăng nhập vào Yammer, bạn sẽ truy nhập trực tiếp vào mạng của tổ chức bạn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×