Đăng nhập vào Outlook.com hoặc Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Email cá nhân: Đăng nhập vào Outlook.com bằng cách dùng tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com.

Cơ quan hoặc trường học email: đăng nhập để Outlook trên web với một Office 365 cơ quan hoặc trường học.

Sử dụng bảng dưới đây để đăng nhập vào Outlook:

Bạn muốn truy nhập vào cái gì?

Đây là cách để đăng nhập:

Email cá nhân của tôi

  1. Đi tới https://outlook.com và nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Để đến hộp thư đến của bạn mà không cần phải đăng nhập mỗi lần, hãy chọn Giữ trạng thái đăng nhập của tôi.

  2. Chọn Đăng nhập.

Email công ty hoặc trường học của tôi

  1. Đi tới đăng nhập Office 365 và nhập địa chỉ email cho tài khoản công ty hoặc trường học của bạn, sau đó nhập mật khẩu của bạn. Để đến hộp thư đến của bạn mà không cần phải đăng nhập mỗi lần, hãy chọn Giữ trạng thái đăng nhập của tôi.

  2. Chọn Đăng nhập.

Nếu bạn muốn đăng nhập vào Office 365 vận hành bởi 21Vianet (), hãy đi đến Office 365 vận hành bởi 21Vianet đăng nhập.

Để đăng xuất khỏi Outlook.com và Outlook trên web:

  1. Chọn ảnh tài khoản của bạn ở phía trên cùng của màn hình.

    Ảnh chụp màn hình của một tài khoản ảnh trong thanh menu Office 365.

  2. Chọn đăng xuất.

Để ngăn không cho Outlook bạn đăng nhập tự động, hãy bỏ chọn giữ tôi đăng nhập lần sau bạn đăng nhập.

Sử dụng bảng dưới đây để đặt lại mật khẩu của bạn:

Bạn tìm cách truy nhập những gì?

Đây là nơi để được trợ giúp:

Email cá nhân của tôi

Đặt lại mật khẩu Outlook.com của bạn

Email công ty hoặc trường học của tôi

Đặt lại mật khẩu Office 365 của bạn

Sử dụng bảng dưới đây để được trợ giúp đăng nhập vào Outlook:

Bạn tìm cách truy nhập những gì?

Đây là nơi để được trợ giúp:

Email cá nhân của tôi

Đi tới tôi đang gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của tôi.

Email công ty hoặc trường học của tôi

Đi tới cần phải làm gì nếu mật khẩu không hoạt động hoặc tôi vẫn không thể đăng nhập vào Office 365?

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Nếu bạn đang dùng Office 365 vận hành bởi 21Vianet () và bạn cần trợ giúp, hãy xem lấy kỹ thuật, thanh toán, và đăng ký hỗ trợ cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×