Đăng nhập vào Office hoặc Office 365

Đăng nhập vào một ứng dụng trên máy tính, như Word hoặc Excel hoặc vào trang Tài khoản của tôi trong trình duyệt web bằng tài khoản liên kết với đăng ký Office 365 của bạn hoặc gói mua Office 2016 hay Office 2013 một lần của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách cài đặt Office, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt hay cài đặt lại Office 365 hoặc Office 2016 trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Để biết thông tin về cách đăng nhập và đăng xuất khỏi Outlook, hãy xem mục Làm thế nào để đăng nhập vào Outlook.com hoặc Outlook trên web.

Đăng nhập vào Office từ trình duyệt web của bạn

Mẹo: Đây cũng là nơi mà bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký Project Online Professional, Project Online Premium hoặc Visio Pro for Office 365

 1. Truy nhập: https://www.office.com/signin

 2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

  Lưu ý:  Đối với Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://login.partner.microsoftonline.cn.
  Đối với Office 365 Đức, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://portal.office.de.

  Bạn không thể đăng nhập? Xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến như Office Online hoặc OneDrive và vào trang Tài khoản của Tôi của bạn. Tùy theo phiên bản Office của bạn, Tài khoản của Tôi là nơi bạn có thể cài đặt hoặc cài đặt lại các ứng dụng Office trên máy tính, cũng như quản lý đăng ký Office 365 của bạn.

Bạn có thể làm gì khác sau khi đăng nhập?

Sau khi bạn đã đăng nhập, bấm vào tên hoặc ảnh ở góc trên bên phải, rồi chọn Xem tài khoản.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn Xem tài khoản từ danh sách thả xuống Tài khoản của tôi

Từ trang Tài khoản của tôi (tùy theo sản phẩm Office của bạn), bạn có thể thực hiện như sau:

Nếu bạn đã được đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nhưng thay vào đó, bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học hoặc ngược lại, hãy thực hiện như sau:

 • Đăng xuất tài khoản mà bạn được đăng nhập, rồi đăng nhập bằng tài khoản khác.

  - HOẶC -

 • Mở một phiên riêng tư trong trình duyệt web của bạn. Ví dụ: trong Internet Explorer hoặc Microsoft Edge, sử dụng InPrivate; trong Chrome, sử dụng cửa sổ ẩn danh hoặc trong Firefox, sử dụng Cửa sổ Riêng tư Mới.

 1. Trong góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, chọn tên hoặc ảnh của bạn, rồi chọn Xem tài khoản.

 2. Chọn Đăng xuất.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn Đăng xuất từ danh sách thả xuống Tài khoản của Tôi

Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản của mình hoặc bạn đang gặp sự cố đăng nhập, hãy xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Hoặc thử "Đây là vị trí phù hợp để cài đặt và cài đặt lại Office" nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và đây là thư bạn nhận được sau khi đăng nhập.

Đăng nhập vào Office từ ứng dụng

Bạn có thể đăng nhập vào Office từ cửa sổ ứng dụng hoặc mục thông tin của ứng dụng.

Mẹo: Để được trợ giúp thiết lập tài khoản email trong ứng dụng Outlook trên máy tính trên PC hoặc máy Mac, hãy xem Thiết lập Outlook trên PC hoặc Thêm một tài khoản email vào Outlook trên máy Mac.

Đăng nhập từ cửa sổ ứng dụng   

 1. Mở một ứng dụng, như Word hoặc Excel (nếu bạn đang dùng Outlook, hãy làm theo các bước "Đăng nhập từ menu Tệp" để thay thế), rồi mở một tệp hiện có hoặc tạo tệp mới.

 2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ ứng dụng, bấm Đăng nhập. (Nếu bạn thấy tên thay vì chữ Đăng nhập, điều đó có nghĩa là bạn đã được đăng nhập vào ứng dụng.)

  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết đăng nhập trong một ứng dụng Office trên máy tính
 3. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học. Bấm Tiếp theo.

Đăng nhập từ menu Tệp   

 1. Mở một ứng dụng, như Word hoặc Excel, rồi mở một tệp hiện có hoặc tạo tệp mới.

 2. Chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đang sử dụng Outlook). Nếu bạn chưa được đăng nhập, hãy bấm Đăng nhập.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị Thông tin tài khoản trong Word

 3. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học. Bấm Tiếp theo.

Mẹo: Nếu bạn đã được đăng nhập bằng một tài khoản nhưng muốn đăng nhập bằng một tài khoản khác, hãy xem mục dưới đây Chuyển đổi giữa các tài khoản. Có thể bạn sẽ thấy cần thiết để chuyển đổi giữa các tài khoản nếu bạn đang cố gắng lưu hoặc mở các tệp từ một dịch vụ điện toán đám mây sử dụng một tài khoản khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nhiều hơn một dịch vụ OneDrive; một dịch vụ được liên kết với tài khoản cơ quan và một dịch vụ khác được liên kết với tài khoản cá nhân hoặc trường học.

Nếu bạn không tìm thấy các ứng dụng trên máy tính của mình, hãy xem mục Bạn không tìm thấy các ứng dụng Office trong Windows 10, Windows 8 hoặc Windows 7?. Để thiết lập tài khoản email trong Outlook, hãy xem mục Thiết lập email Outlook.

Bạn có thể làm gì khác sau khi đăng nhập?

Bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản, ví dụ: nếu bạn có các loại tài khoản khác nhau mà bạn sử dụng với Office, như tài khoản Microsoft cá nhân hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Từ cửa sổ ứng dụng   

 1. Từ ứng dụng như Word hay Excel, ở góc trên bên phải của cửa sổ, bấm vào tên của bạn.

 2. Chọn Chuyển đổi tài khoản.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách chuyển đổi các tài khoảng trong ứng dụng Office trên máy tính

Từ menu Tệp   

 1. Trong ứng dụng như Word hay Excel, chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office trong Outlook).

 2. Chọn Chuyển đổi tài khoản.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách chuyển đổi các tài khoản trong Thông tin tài khoản

 1. Trong ứng dụng Office, chọn Tệp > Tài khoản.

 2. Ở phần Thông tin Người dùng, chọn Đăng xuất.

Nếu bạn có Office 2016, trong một số trường hợp, bạn có thể xem tên tài khoản mà bạn đã liên kết với Office.

 1. Mở ứng dụng Office bất kỳ, như Word hoặc Excel.

 2. Chọn Tệp. Nếu bạn đã không mở một tài liệu hiện có thì bạn có thể cần tạo tài liệu mới để xem menu Tệp.

 3. Từ dẫn hướng ở bên trái, chọn Tài khoản.

 4. Ở phần Thông tin Sản phẩm là tên sản phẩm Office của bạn và cụm từ Thuộc về: kèm theo tài khoản Microsoft đã liên kết với phiên bản Office này.

  Tài khoản Microsoft liên kết với Office sẽ xuất hiện trên cửa sổ Tài khoản của một ứng dụng Office

  Nếu bạn không thấy cụm từ Thuộc về:, hãy chọn Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay. Sau khi cập nhật hoàn tất, đóng ứng dụng rồi mở lại. Thông tin Tài khoản Microsoft lúc này sẽ hiện lên.

 1. Trong ứng dụng Office, chọn Tệp > Tài khoản.

 2. Ở mục Thông tin Sản phẩm, chọn Quản lý Tài khoản.

  Ảnh chụp màn hình chọn Quản lý Tài khoản ở trang Tài khoản trong ứng dụng Office trên máy tính

  Trình duyệt web của bạn sẽ mở. Nếu trình duyệt của bạn không tự động mở, bấm vào trình duyệt từ thanh tác vụ.

 3. Trình duyệt của bạn có thể mở thẳng đến trang Tài khoản của tôi. Nếu trình duyệt không mở thì có thể bạn được nhắc đăng nhập. Đăng nhập vào tài khoản bạn đã liên kết với Office. Đây là Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn được liên kết với Office

 4. Sau khi bạn được đăng nhập, bấm tên và ảnh của bạn ở góc trên bên phải, rồi tùy theo tài khoản bạn được đăng nhập, chọn Tài khoản của tôi hoặc Xem tài khoản.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn Xem tài khoản từ danh sách thả xuống Tài khoản của tôi

  Từ trang Tài khoản của tôi (tùy theo sản phẩm Office của bạn), bạn có thể thực hiện như sau:

Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản của mình hoặc bạn đang gặp sự cố đăng nhập, hãy xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Xem Thêm

Trung tâm trợ giúp Outlook

Nhận trợ giúp với Outlook.com

Trợ giúp tài khoản Microsoft

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×