Đăng nhập để quản lý các sản phẩm Office của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cho tất cả các thuê bao Office 365 và kể từ Office 2013, bạn cần một tài khoản liên kết với Office để quản lý thuê bao của bạn và để cài đặt hoặc cài đặt lại Office.

Đăng nhập để quản lý Office

 1. Đi tới www.office.com và nếu bạn chưa đăng nhập, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, hoặc làm việc hoặc tài khoản trường học khi được nhắc.

  Mẹo: Nếu bạn không nhớ địa chỉ email nào bạn liên kết với Office, hãy xem tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft mà tôi dùng với Office.

 2. Từ góc trên bên phải, chọn tên tài khoản của bạn, sau đó chọn tài khoản của tôi từ danh sách tùy chọn.

Bạn có thể làm gì tiếp theo tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn đăng nhập.

Tài khoản Microsoft

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ đi tới account.microsoft.com. Đây là nơi bạn có thể quản lý bất kỳ sản phẩm Microsoft liên kết với tài khoản này.

Từ đầu trang, hãy chọn gói đăng ký & dịch vụ và tìm kiếm cho sản phẩm Office của bạn từ danh sách các sản phẩm và dịch vụ liên kết với tài khoản này. Tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, đây là nơi bạn có thể:

 • Quản lý tài khoản Microsoft của bạn, Cập nhật mật khẩu của bạn, đặt thiết đặt bảo mật bổ sung và cập nhật thông tin thanh toán của bạn

 • Xem tất cả các sản phẩm Microsoft, bao gồm các sản phẩm Office, được liên kết với tài khoản này

 • Cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên thiết bị của bạn

 • Cho thuê bao Office 365 chỉ:   

  • Hủy kích hoạt Office trên thiết bị bạn đang không sử dụng, gia hạn Office 365 và quản lý tùy chọn thanh toán của bạn,

  • Nếu bạn có Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ thuê bao của bạn, hoặc nếu bạn không phải là người sở hữu, hãy xem ai đang chia sẻ với bạn.

Tài khoản công ty hoặc trường học

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học, bạn sẽ đi đến trang tài khoản của tôi cho tổ chức của bạn. Đây là nơi bạn có thể:

 • Hủy kích hoạt bản cài đặt trên thiết bị bạn không còn cần

 • Xem gói đăng ký Office 365, bạn có và xem những giấy phép người quản trị Office 365 của bạn gán bạn

 • Chọn cài đặt trạng thái và cài đặt hoặc cài đặt lại phiên bản trên máy tính mới nhất của Office (nếu bạn có giấy phép để cài đặt Office)

Chỉ dành cho người quản trị Office 365   Nếu bạn là người quản trị Office 365 trong tổ chức của bạn, bạn kiểm soát những gì bạn muốn người dùng của bạn để có truy nhập vào. Đi đến Trung tâm trợ giúp quản trị Office 365 để biết thêm thông tin về cách thiết lập người dùng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×