Đăng nhập vào Office

Đăng nhập vào Office

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến như Office Online hoặc OneDrive.

Từ trình duyệt web   

 1. Truy nhập: https://www.office.com/signin

  Đối với Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://login.partner.microsoftonline.cn.

  Đối với Office 365 Germany, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://portal.office.de.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

Từ trong ứng dụng Office trên máy tính   

 1. Nếu bạn chưa ở trong một tệp hoặc tài liệu Office, hãy mở một ứng dụng như Word hoặc Excel, rồi mở một tệp hiện có hoặc tạo tệp mới.

 2. Chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đang sử dụng Outlook). Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy bấm vào Đăng nhập.

 3. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng một tài khoản nhưng lại muốn đăng nhập bằng một tài khoản khác, hãy xem mục Chuyển đổi giữa các tài khoản dưới đây. Có thể bạn sẽ cảm thấy cần chuyển đổi giữa các tài khoản nếu bạn đang tìm cách lưu hoặc mở tệp từ một dịch vụ đám mây sử dụng tài khoản khác. Ví dụ: có thể bạn sử dụng nhiều dịch vụ OneDrive; một dịch vụ được liên kết với tài khoản cơ quan và dịch vụ kia được liên kết với tài khoản cá nhân hoặc trường học hoặc bạn dùng chung máy tính với người khác trong khi họ vẫn đang đăng nhập.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Nếu bạn đã được đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nhưng thay vào đó, bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học hay bạn đã đăng nhập bằng tài khoản của người khác và muốn đăng nhập bằng chính tài khoản của bạn, hãy làm như sau:

Từ trình duyệt của bạn   

 • Từ góc trên bên phải, chọn tên bạn và đăng xuất khỏi tài khoản mà bạn đã đăng nhập, rồi đăng nhập bằng tài khoản kia.

  - HOẶC -

 • Mở một phiên riêng tư trong trình duyệt web của bạn. Ví dụ: trong Internet Explorer hoặc Microsoft Edge, sử dụng InPrivate; trong Chrome, sử dụng cửa sổ ẩn danh hoặc trong Firefox, sử dụng Cửa sổ Riêng tư Mới.

Từ trong ứng dụng Office trên máy tính   

 1. Trong ứng dụng như Word hay Excel, chọn Tệp > Tài khoản.

 2. Chọn Chuyển đổi tài khoản.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách chuyển đổi các tài khoản trong Thông tin tài khoản

Cách đăng xuất khỏi Office

Từ trình duyệt của bạn   

 1. Trong góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, chọn tên hoặc ảnh của bạn, rồi chọn Xem tài khoản.

 2. Chọn Đăng xuất.

Từ trong ứng dụng Office trên máy tính   

 1. Trong ứng dụng như Word hay Excel, chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office trong Outlook).

 2. Bên dưới Thông tin người dùng, chọn Đăng xuất.

Đi tới Tài khoản của tôi để quản lý Office, bao gồm cài đặt, hủy kích hoạt, thanh toán, gia hạn và chia sẻ

Từ trình duyệt web   

 1. Truy nhập: https://www.office.com/signin

  Đối với Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://login.partner.microsoftonline.cn.

  Đối với Office 365 Germany, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://portal.office.de.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

  Bạn không thể đăng nhập? Xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

 3. Chọn tên hoặc ảnh của bạn ở góc trên bên phải, rồi chọn Xem tài khoản.

Từ trong ứng dụng Office trên máy tính   

 1. Trong ứng dụng như Word hay Excel, chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office trong Outlook).

 2. Ở mục Thông tin sản phẩm, chọn Quản lý tài khoản.

  Trình duyệt web của bạn sẽ mở. Nếu trình duyệt của bạn không tự động mở, bấm vào trình duyệt từ thanh tác vụ.

 3. Trình duyệt của bạn có thể mở thẳng đến trang Tài khoản của tôi. Nếu trình duyệt không mở thì có thể bạn được nhắc đăng nhập. Đăng nhập vào tài khoản bạn đã liên kết với Office. Đây là Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn được liên kết với Office

 4. Sau khi bạn được đăng nhập, bấm tên và ảnh của bạn ở góc trên bên phải, rồi tùy theo tài khoản bạn được đăng nhập, chọn Tài khoản của tôi hoặc Xem tài khoản.

Từ trang Tài khoản của tôi (tùy theo sản phẩm Office của bạn), bạn có thể thực hiện như sau:

Bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu của mình

Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản của mình hoặc bạn đang gặp sự cố đăng nhập, hãy xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Bạn đã cài đặt Office?   

Nếu bạn có Office 365 hoặc Office 2016 và đã cài đặt chúng, trong một số trường hợp, bạn có thể thấy tên tài khoản mình đã liên kết với Office.

 1. Nếu bạn chưa ở trong một tệp hoặc tài liệu Office, hãy mở một ứng dụng như Word hoặc Excel, rồi mở một tệp hiện có hoặc tạo tệp mới.

 2. Chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đang sử dụng Outlook). Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy bấm vào Đăng nhập.

 3. Dưới Thông tin Sản phẩm là tên sản phẩm Office của bạn và cụm từ Thuộc về: cùng với tài khoản được liên kết với phiên bản Office này.

  Tài khoản Microsoft liên kết với Office sẽ xuất hiện trên cửa sổ Tài khoản của một ứng dụng Office

  Nếu bạn không thấy cụm từ Thuộc về:, hãy chọn Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay. Sau khi cập nhật xong, hãy thử đóng ứng dụng rồi mở lại. Nếu vẫn không thấy cụm từ đó thì phiên bản Office của bạn có thể không bao gồm tính năng này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×