Đăng một bản trình bày lên Facebook, Twitter hoặc mạng xã hội khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để chia sẻ bản trình bày của bạn với bạn bè hoặc cộng đồng trên mạng xã hội, trước tiên bạn cần kết nối giữa mạng xã hội và OneDrive. Thiết lập kết nối đến từng mạng trong mạng xã hội của bạn, khi đó bạn có thể đăng tất cả những gì bạn muốn. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào OneDrive và mở tệp bạn muốn đăng.

 2. Bấm tab Chia sẻ.

 3. Bên dưới Chia sẻ, bấm Đăng lên, bấm thêm dịch vụ, rồi chọn mạng xã hội để kết nối đến đó.

  Đăng bản trình bày của bạn lên một mạng xã hội

Ghi chú:  Nếu bạn không thấy mạng xã hội bạn muốn trong danh sách, hãy bấm Tìm thêm dịch vụ và làm theo hướng dẫn trực tuyến để thêm dịch vụ vào.

 1. Bấm Kết nối.

Kết nối với mạng xã hội

 1. Cho phép OneDrive và tài khoản mạng xã hội kết nối với nhau.

  Ghi chú: Mỗi mạng xã hội yêu cầu bạn phải cho phép kết nố. Để thay đổi quyền kết nối bất kỳ lúc nào, hãy xem Thay đổi hoặc loại bỏ kết nối với mạng xã hộ.

Khi bạn sẵn sàng để chia sẻ bản trình bày của mình:

 1. Dưới Chia sẻ, bấm Đăng lên.

Xác định cụ thể mạng xã hội sẽ đăng lên

 1. Đánh dấu kiểm vào một hoặc nhiều ô Đánh dấu kiểm vào ô cho mạng xã hội bạn muốn đăng lên cho (các) mạng xã hội bạn muốn đăng bản trình bày của mình lên.

 2. Nhập thông báo về bản trình bày bạn đang đăng lên.

 3. Cho phép mọi người (người đăng nhập vào OneDrive) sửa bản trình bày đã đăng lên bằng cách đánh dấu kiểm Người nhận có thể sửa.

 4. Bấm Đăng.

Bấm Đăng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×