Đăng lên Yammer bằng cách gửi một thông điệp email

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể đăng lên Yammer nhóm hoặc người dùng Yammer bằng email, và bạn có thể trả lời thông báo email bằng email và phản hồi của bạn được đăng trong Yammer. Nếu bạn muốn, bạn có thể loại bỏ chữ ký email của bạn khi bạn đăng lên Yammer bằng cách sử dụng thông điệp email.

Dùng email để gửi thư mới hoặc chuyển tiếp thư đến một nhóm trong Yammer

 • Xây dựng địa chỉ email như sau:

  GROUP_NAME + network_name @yammer.com.

  Nếu không có khoảng trống hoặc dấu chấm câu trong nhóm tên, chỉ cần bỏ qua chúng. Ví dụ, nếu tên miền Yammer của bạn là Contoso.com, và bạn muốn gửi email cho nhóm tiếp thị, hãy dùng địa chỉ email marketingteam+contoso.com@yammer.com.

  Để bảo đảm bảo rằng bạn lấy địa chỉ chính xác, bạn có thể tra cứu địa chỉ email của nhóm. Trên trang chủ của Yammer nhóm, trong phần Tùy chọn Access , chọn đăng lên cho nhóm này qua emailvà bạn sẽ thấy địa chỉ email của nhóm.

  Nhóm tùy chọn access, bao gồm việc đăng ký, gửi tin bằng email và nhúng nguồn cấp

Dùng email để gửi thư mới hoặc chuyển tiếp thư riêng tư cho người dùng trong Yammer

 • Xây dựng địa chỉ email như sau:

  first_part_of_user's_Yammer_email_address + network_name @yammer.com.

  Ví dụ, để gửi thư đến Yammer để LisaG@Contoso.com, sử dụng địa chỉ email lisag+contoso.com@yammer.com

Loại bỏ chữ ký email của bạn khi bạn đăng lên Yammer

Để loại bỏ chữ ký email của bạn khi bạn đăng lên Yammer bằng cách sử dụng thông điệp email, hãy thêm hai dấu gạch ngang trên một dòng riêng biệt trước chữ ký của bạn. Yammer sẽ bỏ qua bất kỳ văn bản nào xuất hiện sau dấu gạch ngang hai.

Ví dụ, bạn gửi thông điệp email tương tự như các thao tác sau:

Đây là thông báo của tôi.

--
   Tên của tôi
   Địa chỉ của mình
   Số điện thoại của tôi

Trong ví dụ này, thông điệp email của bạn sẽ xuất hiện trong Yammer như sau:

Đây là thông báo của tôi.

Lưu ý: Bất kỳ ảnh nào trong chữ ký của bạn vẫn sẽ được thêm vì Yammer xem hình ảnh dưới dạng phần đính kèm vào thông điệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×