Đăng lên blog

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Blog là một trang Web cho phép bạn hoặc tổ chức của bạn để nhanh chóng chia sẻ ý tưởng và thông tin. Blog chứa bài đăng mà là ngày và được liệt kê trong đảo ngược thứ tự thời gian. Mọi người có thể chú thích vào bài đăng của bạn, cũng như cung cấp nối kết đến trang web thú vị, ảnh và blog có liên quan.

Tổng quan

Bài viết là một phần cần thiết của blog. Họ đủ thường nhật ký giống như mục có chứa thông tin, ý tưởng và ý kiến. Chúng Hiển thị trong thứ tự thời gian, bắt đầu với những bài đăng gần đây nhất. Để đăng chú thích vào blog, bạn phải có quyền đóng góp vào danh sách chú thích .

Bạn có thể tạo bài đăng trên blog trong Windows SharePoint Services 3.0 bằng cách sử dụng một trình duyệt Web, nếu bạn có quyền đóng góp vào danh sách bài đăng . Bạn không cần công cụ bổ sung hoặc chương trình để tạo nội dung, thêm hình ảnh, hãy áp dụng định dạng và chèn siêu kết nối.

Ghi chú: Nếu trình duyệt Web của bạn không hỗ trợ điều khiển ActiveX, sau đó vào thanh công cụ định dạng có thể không sẵn dùng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cơ bản HTML thẻ định dạng văn bản trong các bài đăng blog. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về định dạng văn bản trong các trường văn bản nâng cao trong phần Xem thêm .

Bạn cũng có thể gửi nội dung vào blog bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 • Tạo và gửi bài đăng trong thông điệp email. Để gửi bài đăng trong thông điệp email, blog của bạn phải được bật để nhận nội dung trong thông điệp email.

 • Tạo bài đăng bằng cách dùng một blog tạo và phát hành công cụ tương thích với Windows SharePoint Services.

Theo mặc định, blog được thiết để phê duyệt được yêu cầu trước khi bài đăng được phát hành. Điều này có thể hữu ích nếu nhiều người phát hành nội dung, hoặc nếu bài đăng có chứa nội dung nhạy cảm. Theo mặc định, những người có quyền để quản lý danh sách có thể phê duyệt bài đăng blog, nhưng bạn có thể tùy chỉnh các thiết đặt. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về phê duyệt nội dung trong phần Xem thêm .

Khi bạn tạo một bài đăng blog, bạn có thể lưu nó dưới dạng bản nháp nếu bạn muốn sửa hoặc xem xét lại trước khi người khác thấy nó, hoặc bạn có thể phát hành nó ngay lập tức.

 1. Dẫn hướng đến mức cao nhất của blog.

 2. Bên dưới Nối kết quản trị, bấm tạo bài đăng.

 3. Trong hộp tiêu đề , nhập tiêu đề mà bạn muốn cho bài đăng của bạn.

  Tiêu đề sẽ xuất hiện ở đầu bài đăng trên trang chủ và trong danh sách bài đăng

 4. Trong phần nội dung , hãy nhập hoặc nhập nội dung mà bạn muốn đưa vào bài đăng của bạn.

  Bạn có thể sử dụng thanh công cụ định dạng văn bản, hoặc để chèn bảng, siêu kết nối hoặc art.

 5. Trong danh sách thể loại , chọn thể loại mà bạn muốn từ danh sách.

  Nếu bạn không muốn áp dụng một thể loại, hãy bấm (không) trong danh sách.

 6. Trong phần Published , xác nhận rằng ngày và thời gian là chính xác cho phát hành bài đăng, hoặc thay đổi bất kỳ thiết đặt nào cần thiết.

  Ngày phát hành xác định nơi bài đăng sẽ xuất hiện trên trang chủ, vì những bài đăng xuất hiện trong đảo ngược thứ tự thời gian. Lần đầu tiên mà bạn tạo bài đăng, ngày hiện tại được liệt kê. Nếu bạn phát hành bản nháp đã được tạo ra một vài ngày trước, bạn có thể sửa trường này để hiển thị ngày phát hành chính xác.

  Mẹo: Bạn có thể nhập một ngày trong tương lai, nếu bạn muốn bài đăng của bạn để duy trì ở phía trên cùng của blog cho đến ngày đó, ví dụ: nếu bạn tham chiếu đến một sự kiện đặc biệt hoặc khuyến mãi.

 7. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lưu công việc của bạn và hoàn tất sau, hoặc để lưu nó dưới dạng bản nháp phê duyệt, hãy bấm lưu dưới dạng bản thảo.

  • Để phát hành bài đăng đó ngay lập tức, hãy bấm phát hành.

   Ghi chú: Nếu bạn không có quyền phê duyệt, nút phát hành không xuất hiện.

   Ghi chú: 

   • Nếu ai đó đã cấu hình danh sách gửi để phê duyệt không phải là bắt buộc, rồi nút lưu dưới dạng bản thảo không xuất hiện, và bạn không thể lưu một bài đăng dưới dạng bản nháp. Khi bạn bấm phát hành, bài đăng blog sẽ được hiển thị trên blog.

Nếu vào blog được thiết để nhận được các bài đăng trong email, bạn có thể tạo bài đăng bằng cách gửi nó trong thông điệp email được gửi tới bài đăng blog của danh sách. Thông báo rồi tạo bài đăng blog trong danh sách đăng .

Để đăng lên blog bằng cách dùng một chương trình email, trước tiên bạn cần để lấy địa chỉ của danh sách đăng . Tùy thuộc vào tình huống của bạn, địa chỉ email của danh sách bài đăng có thể xuất hiện trong sổ địa chỉ của chương trình email của bạn, trong trường hợp bạn có thể thêm nó vào liên hệ cá nhân của bạn liệt kê trong chương trình email của bạn để bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó sau này. Địa chỉ cho danh sách bài đăng cũng có thể xuất hiện trong mô tả của danh sách.

Nếu bạn không thể tìm thấy địa chỉ của danh sách bài đăng , bạn nên yêu cầu người quản trị hoặc chủ sở hữu trang web của bạn hay không danh sách được cấu hình để nhận được các bài đăng trong thông điệp email, Nếu vậy, yêu cầu cho địa chỉ của danh sách bài đăng .

 1. Trong chương trình email của bạn, mở thông điệp email mới và nhập văn bản mà bạn muốn đăng lên blog của bạn trong phần nội dung của thông điệp email.

 2. Trong hộp tới hoặc Cc , hãy nhập địa chỉ của danh sách bài đăng blog.

 3. Gửi thông điệp email. Trong hầu hết các chương trình email, bạn bấm gửi để gửi thư.

Mẹo: Nếu danh sách đăng được cấu hình để nhận được phần đính kèm, bạn có thể bao gồm phần đính kèm vào bài đăng blog của bạn bằng cách đính kèm tệp vào thông điệp email của bạn.

Ngoài việc dùng các công cụ dựng sẵn vào blog của bạn, bạn có thể dùng các chương trình phát hành blog tương thích với Windows SharePoint Services. Ví dụ, Microsoft Office Word 2007 cung cấp blog mẫu cho phép bạn tạo và phát hành blog với SharePoint site hoặc vị trí Web khác.

Khi bạn đã sẵn sàng để tạo một bài đăng mới, bạn có thể khởi động một chương trình tương thích blog từ blog của bạn, và sau đó phát hành bài đăng từ chương trình blog. Lần đầu tiên bạn khởi động chương trình blog mà bạn có thể được nhắc để xác định địa chỉ Web của blog của bạn hoặc các thiết đặt khác cho bài đăng blog của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp trong chương trình blog của bạn.

 1. Ở mức cao nhất của blog của bạn, dưới Nối kết quản trị, hãy bấm khởi động chương trình blog để đăng.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong chương trình blog của bạn cho việc tạo và phát hành blog bài đăng.

  Ghi chú: Blog cũng hỗ trợ thông thường giao diện lập trình blog để đăng tin. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm nhà phát triển Windows SharePoint Services trên MSDN.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×