Đổi cỡ, đổi chỗ hoặc xóa bỏ chỗ dành sẵn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chỗ dành sẵn là hộp với viền chấm chấm giữ nội dung trong vị trí trên bố trí bản chiếu. Bố trí trang chiếu chứa các kiểu khác nhau của chỗ dành sẵn (ví dụ, dành cho văn bản, ảnh, video và nhiều hơn nữa). Bạn có thể thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách đổi kích cỡ hoặc sắp đặt lại nó trên một bố trí trang chiếu. Bạn cũng có thể xóa bỏ chỗ dành sẵn.

Để tìm hiểu cách thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn từ bố trí bản chiếu

Quan trọng: Trong trường hợp bạn áp dụng bố trí trang chiếu cho một hoặc nhiều trang chiếu trong bản trình bày nhưng sau đó lại thay đổi bố trí bằng cách đổi cỡ, định vị lại hoặc xóa bỏ chỗ dành sẵn, bạn phải áp dụng lại bố trí đó cho các trang chiếu để trang chiếu hiển thị những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với bố trí đó.

Đổi cỡ hoặc đổi chỗ của chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trên bố trí trang chiếu mà bạn muốn thay đổi, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ, trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ, và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai đầu Mũi tên hai đầu , hãy kéo núm điều khiển.

  • Để đặt lại vị trí, trỏ tới một trong những viền của và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên bốn hướng Con trỏ màu trắng với mũi tên 4 đầu , hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

 3. Trên tab Bản cái trang chiếu, bấm Đóng dạng xem Bản cái.

 4. Trên tab Trang đầu, bấm vào Bố trí rồi bấm vào bố trí chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Quan trọng: Để thay đổi chỗ dành sẵn là cuối cùng, bạn phải áp dụng lại bố trí trang chiếu vào các trang chiếu tiếp theo bố trí trang chiếu đã thay đổi. Bước 4 reapplies bố trí trang chiếu mà bạn đã thay đổi cho trang chiếu của bạn.

Xóa bỏ chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trên bố trí trang chiếu mà bạn muốn thay đổi, hãy bấm vào viền của chỗ dành sẵn mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn xóa bỏ.

 3. Trên tab Bản cái trang chiếu, bấm Đóng dạng xem Bản cái.

 4. Trên tab Trang đầu, bấm vào Bố trí rồi bấm vào bố trí không còn chứa chỗ dành sẵn đã bị xóa bỏ.

  Quan trọng: Để xóa bỏ chỗ dành sẵn là cuối cùng, bạn phải áp dụng lại bố trí trang chiếu vào các trang chiếu tiếp theo bố trí trang chiếu đã thay đổi. Bước 4 reapplies bố trí trang chiếu mà bạn đã xóa chỗ dành sẵn.

Xem thêm

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí để chứa văn bản, ảnh, video, v.v. trang chiếu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×