Đóng sổ làm việc hoặc sổ làm việc windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi máy tính của bạn đang chạy một phiên bản Excel khác đơn, tất cả các sổ làm việc mà bạn mở được mở trong một cửa sổ sổ làm việc bên trong cửa sổ Excel. Bạn cũng có thể tạo các cửa sổ mới cho bất kỳ trang tính trong một sổ làm việc bằng cách sử dụng lệnh Cửa sổ mới (tabxem , nhóm cửa sổ ).

Để biết thêm thông tin, hãy xem xem hai hoặc nhiều trang tính cùng lúc.

Bạn có thể đóng từng các cửa sổ có cùng một lúc, hoặc bạn có thể đóng toàn bộ sổ làm việc (bao gồm tất cả các cửa sổ). Để đóng tất cả các sổ làm việc được mở, bạn có thể đóng cửa sổ Excel hoặc thoát khỏi Excel.

Bạn muốn làm gì?

Đóng cửa sổ sổ làm việc hiện hoạt

Đóng một sổ làm việc

Đóng tất cả các sổ làm việc và thoát khỏi Excel

Đóng cửa sổ sổ làm việc hiện hoạt

  1. Bấm cửa sổ sổ làm việc mà bạn muốn đóng.

  2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ sổ làm việc, hãy bấm Đóng sổ Ảnh nút .

Lưu ý: Nếu cửa sổ chỉ mở cửa sổ của sổ làm việc, toàn bộ sổ làm việc được đóng. Nếu có nhiều cửa sổ của sổ làm việc cùng, chỉ cửa sổ sổ làm việc hiện hoạt được đóng.

Đầu trang

Đóng một sổ làm việc

  1. Kích hoạt sổ làm việc mà bạn muốn đóng.

  2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm đóng.

Đầu trang

Đóng tất cả các sổ làm việc và thoát khỏi Excel

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Ở góc trên bên phải của cửa sổ Excel, hãy bấm đóng Ảnh nút .

  • Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Thoát khỏi Excel.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×