Đóng sổ ghi chép trong OneNote cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn chỉ có một sổ ghi chép, bạn không cần phải đóng lại khi bạn đã làm việc. Chỉ cần đóng OneNote và của bạn ghi chú được lưu tự động.

Nếu bạn có nhiều sổ ghi chép, hoặc làm việc với sổ ghi chép được chia sẻ, bạn có thể chuyển đổi giữa các sổ ghi chép, hoặc thu gọn chúng, để dễ dàng hơn để dẫn hướng.

  1. Bấm vào tên của sổ ghi chép mà bạn đang làm việc. Một danh sách các sổ ghi chép sẵn có sẽ xuất hiện.

    Chuyển giữa các sổ ghi chép bằng menu phía bên trái.

  2. Bấm vào sổ ghi chép bạn muốn chuyển sang.

Loại bỏ sổ ghi chép khỏi danh sách

Khi bạn hoàn thành công việc với một sổ ghi chép, ví dụ như cuối học kỳ hoặc khi dự án kết thúc, bạn có thể loại bỏ sổ ghi chép đó khỏi danh sách các sổ ghi chép của bạn.

  1. Bấm vào tên của sổ ghi chép mà bạn hiện đang làm việc để xem danh sách các sổ ghi chép sẵn có.

  2. Bấm phải chuột vào sổ ghi chép bạn muốn đóng và bấm Đóng Sổ ghi chép Này.

    Ảnh chụp màn hình về cách đóng sổ ghi chép trong OneNote 2016.

Mẹo: Khi bạn loại bỏ sổ ghi chép khỏi danh sách, nó không bị xóa. Để quay lại, hãy bấm tệp > mở và chọn sổ ghi chép bạn muốn mở lại từ danh sách Sổ tay dùng gần đây . Nếu bạn muốn, bạn có thể xóa vĩnh viễn một sổ ghi chép.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×