Đóng gói bản trình bày cho CD

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy làm theo các bước sau để tạo một CD để trình bày trình chiếu của bạn trên máy tính khác.

Quan trọng: Trước khi bạn sao chép và phân phối bản trình bày, kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân (xem bước dưới đây), và sau đó quyết định xem nó là thích hợp để bao gồm thông tin này trong bản trình bày được sao chép. Ẩn thông tin có thể bao gồm tên của bạn là người tạo bản trình bày, tên công ty của bạn và thông tin mang tính bảo mật khác mà bạn có thể không muốn người bên ngoài để xem. Ngoài ra, hãy kiểm tra bản trình bày cho đối tượng hoặc ẩn trang chiếu được định dạng ẩn.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn sao chép, hoặc, nếu bạn đang làm việc với bản trình bày mới không được lưu, lưu bản trình bày.

 2. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày ra CD, thay vì một mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, hãy chèn một CD vào ổ đĩa CD.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sao chép để trống CD ghi được (CD-R), một trống có thể viết (CD-RW), hoặc một CD-RW chứa nội dung có thể ghi đè.

  • Trong PowerPoint, nếu bạn sao chép bản trình bày ra CD, hãy đảm bảo rằng bạn sao chép tất cả các tệp trong một phép toán đơn. Sau khi tập hợp các tệp được sao chép, bạn không thể thêm bất kỳ thêm tệp vào đĩa bằng cách sử dụng PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để sao chép tệp bổ sung vào CD-R hoặc CD-RW có chứa tệp hiện có. Hãy xem trợ giúp Windows để biết thêm chi tiết.

 3. Bấm vào tab Tệp.

 4. Bấm xuất, bấm Đóng gói bản trình bày cho CD, sau đó trong ngăn bên phải, bấm đóng gói cho CD.

 5. Để chọn bản trình bày mà bạn muốn sao chép và thứ tự mà bạn muốn chúng để phát, hãy làm như sau:

  • Để thêm một bản trình bày, trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm Thêm, sau đó trong hộp thoại Thêm tệp , chọn bản trình bày mà bạn muốn thêm và bấm Thêm. Lặp lại bước này cho mỗi bản trình bày mà bạn muốn thêm. Lặp lại bước này cũng nếu bạn muốn thêm các tệp khác liên quan, PowerPoint vào gói.

   Lưu ý: Bản trình bày hiện đang mở tự động xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép . Các tệp bạn nối kết với bản trình bày được bao gồm tự động, nhưng chúng không xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép .

  • Nếu bạn thêm nhiều hơn một bản trình bày, bản trình bày sẽ xuất hiện trên trang Web cho phép bạn dẫn hướng đến nội dung của CD trong thứ tự mà chúng được liệt kê trong danh sách tệp để sao chép trong hộp thoại đóng gói cho CD . Để thay đổi thứ tự, chọn bản trình bày mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm các nút mũi tên để di chuyển bản trình bày lên hoặc xuống trong danh sách.

  • Để loại bỏ một bản trình bày hay tệp từ danh sách tệp để sao chép , hãy chọn bản trình bày các tệp, sau đó bấm loại bỏ.

 6. Bấm tùy chọn, và sau đó dưới chứa những tệp này, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để đảm bảo rằng các tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn được bao gồm trong gói, hãy chọn hộp kiểm nối kết tệp . Tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn có thể bao gồm các trang tính Microsoft Office Excel được nối kết với biểu đồ, tệp âm thanh, video clip, và nhiều hơn nữa.

  • Để dùng Phông TrueType nhúng, chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng .

   Lưu ý: 

   • Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm hiện đang được nhúng phông chữ, chọn phông chữ TrueType nhúng kiểm hộp kiểm bao gồm phông khi đóng gói. Hộp kiểm Phông TrueType nhúng áp dụng cho tất cả bản trình bày được sao chép, bao gồm những người được nối kết.

   • Nếu bản trình bày đã bao gồm phông nhúng, PowerPoint tự động danh thiết đặt của bản trình bày để bao gồm phông nhúng.

 7. Để yêu cầu người dùng khác để cung cấp mật khẩu trước khi họ có thể mở hoặc sửa bất kỳ trong bản trình bày được sao chép, bên dưới nâng cao bảo mật và quyền riêng tư, nhập mật khẩu hoặc mật khẩu mà bạn muốn để yêu cầu để mở bản trình bày, chỉnh sửa nó, hoặc cả hai.

  Mật khẩu áp dụng cho .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml và .mht tệp đã được chuyển đổi sang tệp .ppt, trong bản trình bày được sao chép. Nếu bất kỳ tệp mà bạn đã sao chép có mật khẩu được gán cho chúng, PowerPoint sẽ nhắc bạn chọn giữa giữ mật khẩu đã được gán cho các tệp và ghi đè chúng với mật khẩu mới. Nếu bạn chọn để ghi đè lên trước đó được gán mật khẩu, họ không còn được chấp nhận cho các phiên bản được sao chép các tệp. Tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận cho các phiên bản gốc.

 8. Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

 9. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 10. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, bấm sao chép vào thư mục, nhập một tên thư mục và vị trí, sau đó bấm OK.

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày ra CD, bấm sao chép ra CD.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn sao chép, hoặc, nếu bạn đang làm việc với bản trình bày mới không được lưu, lưu bản trình bày.

 2. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày ra CD, thay vì một mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, hãy chèn một CD vào ổ đĩa CD.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sao chép để trống CD ghi được (CD-R), một trống có thể viết (CD-RW), hoặc một CD-RW chứa nội dung có thể ghi đè.

  • Trong PowerPoint, nếu bạn sao chép bản trình bày ra CD, hãy đảm bảo rằng bạn sao chép tất cả các tệp trong một phép toán đơn. Sau khi tập hợp các tệp được sao chép, bạn không thể thêm bất kỳ thêm tệp vào đĩa bằng cách sử dụng PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để sao chép tệp bổ sung vào CD-R hoặc CD-RW có chứa tệp hiện có. Hãy xem trợ giúp Windows để biết thêm chi tiết.

 3. Bấm vào tab Tệp.

 4. Bấm lưu & gửi, bấm Đóng gói bản trình bày cho CD, sau đó trong ngăn bên phải, bấm đóng gói cho CD.

 5. Để chọn bản trình bày mà bạn muốn sao chép và thứ tự mà bạn muốn chúng để phát, hãy làm như sau:

  • Để thêm một bản trình bày, trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm Thêm, sau đó trong hộp thoại Thêm tệp , chọn bản trình bày mà bạn muốn thêm và bấm Thêm. Lặp lại bước này cho mỗi bản trình bày mà bạn muốn thêm. Lặp lại bước này cũng nếu bạn muốn thêm các tệp khác liên quan, PowerPoint vào gói.

   Lưu ý: Bản trình bày hiện đang mở tự động xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép . Các tệp bạn nối kết với bản trình bày được bao gồm tự động, nhưng chúng không xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép .

  • Nếu bạn thêm nhiều hơn một bản trình bày, bản trình bày sẽ xuất hiện trên trang Web cho phép bạn dẫn hướng đến nội dung của CD trong thứ tự mà chúng được liệt kê trong danh sách tệp để sao chép trong hộp thoại đóng gói cho CD . Để thay đổi thứ tự, chọn bản trình bày mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm các nút mũi tên để di chuyển bản trình bày lên hoặc xuống trong danh sách.

  • Để loại bỏ một bản trình bày hay tệp từ danh sách tệp để sao chép , hãy chọn bản trình bày các tệp, sau đó bấm loại bỏ.

 6. Bấm tùy chọn, và sau đó dưới chứa những tệp này, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để đảm bảo rằng các tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn được bao gồm trong gói, hãy chọn hộp kiểm nối kết tệp . Tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn có thể bao gồm các trang tính Microsoft Office Excel được nối kết với biểu đồ, tệp âm thanh, video clip, và nhiều hơn nữa.

  • Để dùng Phông TrueType nhúng, chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng .

   Lưu ý: 

   • Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm hiện đang được nhúng phông chữ, chọn phông chữ TrueType nhúng kiểm hộp kiểm bao gồm phông khi đóng gói. Hộp kiểm Phông TrueType nhúng áp dụng cho tất cả bản trình bày được sao chép, bao gồm những người được nối kết.

   • Nếu bản trình bày đã bao gồm phông nhúng, PowerPoint tự động danh thiết đặt của bản trình bày để bao gồm phông nhúng.

 7. Để yêu cầu người dùng khác để cung cấp mật khẩu trước khi họ có thể mở hoặc sửa bất kỳ trong bản trình bày được sao chép, bên dưới nâng cao bảo mật và quyền riêng tư, nhập mật khẩu hoặc mật khẩu mà bạn muốn để yêu cầu để mở bản trình bày, chỉnh sửa nó, hoặc cả hai.

  Mật khẩu áp dụng cho .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml và .mht tệp đã được chuyển đổi sang tệp .ppt, trong bản trình bày được sao chép. Nếu bất kỳ tệp mà bạn đã sao chép có mật khẩu được gán cho chúng, PowerPoint sẽ nhắc bạn chọn giữa giữ mật khẩu đã được gán cho các tệp và ghi đè chúng với mật khẩu mới. Nếu bạn chọn để ghi đè lên trước đó được gán mật khẩu, họ không còn được chấp nhận cho các phiên bản được sao chép các tệp. Tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận cho các phiên bản gốc.

 8. Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

 9. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 10. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, bấm sao chép vào thư mục, nhập một tên thư mục và vị trí, sau đó bấm OK.

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày ra CD, bấm sao chép ra CD.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn sao chép, hoặc, nếu bạn đang làm việc với bản trình bày mới không được lưu, lưu bản trình bày.

 2. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày ra CD, thay vì một mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, hãy chèn một CD vào ổ đĩa CD.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sao chép để trống CD ghi được (CD-R), một trống có thể viết (CD-RW), hoặc một CD-RW chứa nội dung có thể ghi đè.

  • Trong PowerPoint, nếu bạn sao chép bản trình bày ra CD, hãy đảm bảo rằng bạn sao chép tất cả các tệp trong một phép toán đơn. Sau khi tập hợp các tệp được sao chép, bạn không thể thêm bất kỳ thêm tệp vào đĩa bằng cách sử dụng PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để sao chép tệp bổ sung vào CD-R hoặc CD-RW có chứa tệp hiện có. Hãy xem trợ giúp Windows để biết thêm chi tiết.

 3. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới phát hành, sau đó bấm đóng gói cho CD.

 4. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm tùy chọn, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 5. Bấm sao chép vào thư mục hoặc sao chép ra CD.

  PowerPoint gói bản trình bày vào CD hoặc thư mục sao cho bạn có thể phân phối nó.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sử dụng trình xem PowerPoint 2007 để xem tệp được định dạng cho PowerPoint 2000 trở lên.

  • Trình xem PowerPoint 2007 không hỗ trợ tệp được định dạng cho PowerPoint 97 hoặc phiên bản cũ hơn. Sử dụng trình xem PowerPoint 2007 để xem bản trình bày được định dạng cho PowerPoint 97 hoặc phiên bản cũ hơn, mở bản trình bày trong PowerPoint 2000, 2002, hoặc 2003 trở lên, và sau đó lưu nó ở định dạng cho PowerPoint 2000, 2002, hoặc 2003 trở lên.

  • Bạn có thể chạy trình xem PowerPoint 2007 trong Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 hoặc cao hơn.

 6. Bấm tùy chọn, và sau đó dưới gói kiểu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xác định cách thức bản trình bày sẽ phát trong trình xem PowerPoint, bấm Trình xem gói (Cập Nhật định dạng tệp để chạy trong trình xem PowerPoint), sau đó chọn một tùy chọn trong danh sách chọn cách bản trình bày sẽ phát trong trình xem .

  • Để thực hiện một gói mà bạn chắc chắn người xem sẽ xem trên một máy tính có PowerPoint hoặc cài đặt trình xem PowerPoint, hãy bấm gói lưu trữ (không cập nhật định dạng tệp).

 7. Bên dưới chứa những tệp này, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để đảm bảo rằng các tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn được bao gồm trong gói, hãy chọn hộp kiểm nối kết tệp . Tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn có thể bao gồm các trang tính Microsoft Office Excel được nối kết với biểu đồ, tệp âm thanh, video clip, và nhiều hơn nữa.

  • Để dùng Phông TrueType nhúng, chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng .

   Lưu ý: 

   • Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm hiện đang được nhúng phông chữ, chọn phông chữ TrueType nhúng kiểm hộp kiểm bao gồm phông khi đóng gói. Hộp kiểm Phông TrueType nhúng áp dụng cho tất cả bản trình bày được sao chép, bao gồm những người được nối kết.

   • Nếu bản trình bày đã bao gồm phông nhúng, PowerPoint tự động danh thiết đặt của bản trình bày để bao gồm phông nhúng.

 8. Để yêu cầu người dùng khác để cung cấp mật khẩu trước khi họ có thể mở hoặc sửa bất kỳ trong bản trình bày được sao chép, bên dưới nâng cao bảo mật và quyền riêng tư, nhập mật khẩu hoặc mật khẩu mà bạn muốn để yêu cầu để mở bản trình bày, chỉnh sửa nó, hoặc cả hai.

  Mật khẩu áp dụng cho .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml và .mht tệp đã được chuyển đổi sang tệp .ppt, trong bản trình bày được sao chép. Nếu bất kỳ tệp mà bạn đã sao chép có mật khẩu được gán cho chúng, PowerPoint sẽ nhắc bạn chọn giữa giữ mật khẩu đã được gán cho các tệp và ghi đè chúng với mật khẩu mới. Nếu bạn chọn để ghi đè lên trước đó được gán mật khẩu, họ không còn được chấp nhận cho các phiên bản được sao chép các tệp. Tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận cho các phiên bản gốc.

 9. Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

 10. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 11. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, bấm sao chép vào thư mục, nhập một tên thư mục và vị trí, sau đó bấm OK.

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày ra CD, bấm sao chép ra CD.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×