Đính kèm vCard vào email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Bấm Email Mới.

 2. Bấm Đính kèm Mục > Danh Thiếp.

  Đính kèm Mục > Danh Thiếp

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu vCard mà bạn muốn thêm vào thư xuất hiện trong danh sách ngắn được hiển thị, hãy bấm vào đó.

  • Nếu bạn muốn thêm một hoặc nhiều vCard không xuất hiện trong danh sách, hãy bấm Danh Thiếp Khác. Hộp thoại Chèn Danh Thiếp sẽ xuất hiện và hiển thị tất cả liên hệ của bạn trong thư mục Liên hệ.

   1. Cuộn qua danh sách liên hệ, giữ phím Ctrl, bấm các liên hệ bạn muốn chọn.

   2. Bấm OK.

    Danh Thiếp Khác

    Bạn cũng có thể chọn một thư mục liên hệ khác bằng cách bấm mũi tên Tìm trong và chọn thư mục khác trong danh sách.

    Mẹo: Outlook sẽ chèn ảnh của vCard vào nội dung thư. Bạn có thể xóa bỏ ảnh khỏi thư mà không cần xóa phần đính kèm.

Dưới đây là mẫu vCard có thể được hiển thị:

vCard của một liên hệ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×