Đính kèm tệp vào mục danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đính kèm tệp vào mục danh sách để cung cấp chi tiết bổ sung hoặc thông tin nền, nếu danh sách của bạn hỗ trợ phần đính kèm. Khi mọi người xem các mục danh sách, họ có thể mở các tệp. Để thêm hoặc xóa bỏ phần đính kèm, bạn phải có quyền đóng góp vào danh sách.

Ghi chú: Một số danh sách không được thiết lập để chấp nhận phần đính kèm, và một số loại tệp có thể không được phép dưới dạng phần đính kèm. Để biết thêm thông tin, hãy xem người sở hữu danh sách hoặc trang web của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Đính kèm tệp vào một mục danh sách

Loại bỏ phần đính kèm khỏi mục danh sách

Đính kèm tệp vào một mục danh sách

 1. Nếu danh sách chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của danh sách của bạn.

 2. Trỏ tới mục, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Sửa mục.

 3. Bấm Đính kèm Tệp.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn đính kèm tệp, danh sách của bạn có thể không hỗ trợ phần đính kèm.

 4. Trong hộp tên , nhập đường dẫn đến tệp bạn muốn đính kèm, hoặc bấm duyệt để định vị tệp.

 5. Bấm OK.

  Mẹo: Sau khi mục được đính kèm, nó sẽ xuất hiện trong phần đính kèm của danh sách mục.

 6. Để đính kèm tệp khác, hãy lặp lại bước từ 3 đến 5.

Đầu trang

Loại bỏ phần đính kèm khỏi mục danh sách

 1. Nếu danh sách chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của danh sách của bạn.

 2. Trỏ tới mục, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Sửa mục.

 3. Trong phần đính kèm , bên cạnh mục bạn muốn loại bỏ, bấm xóa.

 4. Khi được nhắc hay không xóa bỏ phần đính kèm hoặc gửi nó đến thùng rác, bấm OK , nếu bạn chắc chắn bạn muốn loại bỏ mục.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×