Đính kèm tệp trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể đính kèm các tệp từ máy tính, OneDrive hoặc tài khoản lưu trữ khác vào thư email và sự kiện lịch, đồng thời chia sẻ chúng với người khác. Bạn cũng có thể nhúng ảnh trong thư email và sự kiện lịch.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ hơi khác một chút tùy thuộc vào việc bạn đang dùng Outlook trên web beta. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang dùng để xem các bước này áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook mới trên web.

Khi đính kèm tệp từ máy tính, bạn đang đính kèm bản sao của tệp. Mỗi người nhận sẽ nhận được bản sao tệp riêng.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ tệp đính kèm đối với tệp cục bộ là 34 MB.

 1. Ở dưới cùng của một thông báo hoặc sự kiện lịch, chọn Đính kèm > duyệt máy tính này.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn cho trình duyệt máy tính này trong menu đính kèm

 2. Chọn tệp cục bộ bạn muốn đính kèm, rồi chọn Mở.

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ OneDrive. Cách này, người nhận có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ phần đính kèm cho tệp OneDrive là 2 GB.

 1. Ở dưới cùng của một thông báo hoặc sự kiện lịch, chọn Đính kèm > duyệt điện toán đám mây vị trí.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn cho các vị trí duyệt điện toán đám mây trong menu đính kèm

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở.

 3. Chọn chia sẻ dưới dạng một nối kết OneDrive.

 4. Chọn quyền chỉnh sửa tệp hoặc chỉ xem tệp của mọi người. Chọn Xem thêm các tác vụ khác > Thay đổi quyền.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn cho người nhận có thể xem trong menu thay đổi quyền

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ các tài khoản lưu trữ khác. Bất kỳ ai bạn chia sẻ tệp với có thể xem các thay đổi mới nhất.

 1. Trong một thư hoặc sự kiện lịch, chọn Đính kèm > duyệt điện toán đám mây vị trí.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn cho các vị trí duyệt điện toán đám mây trong menu đính kèm

 2. Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn chia sẻ tệp từ đó. Bạn có thể chọn tài khoản lưu trữ bằng cách chọn Thêm tài khoản.

 3. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở.

 4. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết .

Bạn có thể đính kèm một thư vào một thư khác trong Outlook trên web.

 1. Tạo thư mới hoặc bấm để trả lời hoặc chuyển tiếp thư hiện có.

 2. Sắp xếp cửa sổ để bạn có thể xem cả danh sách thư và thư mới của mình.

 3. Chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư của bạn.

Bạn không thể đính kèm một bản sao của thư mục trong Outlook trên web. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ thư mục trong OneDrive.

 1. Chọn biểu tượng OneDrive trong thanh tác vụ, và chọn dạng xem trực tuyến. Điều này sẽ mở OneDrive trong trình duyệt web.

  Ảnh chụp màn hình của nút dạng xem trực tuyến

 2. Trên máy tính, mở File Explorer Biểu tượng File Explorer, rồi đi đến thư mục bạn muốn đính kèm.

 3. Kéo thư mục vào OneDrive trong trình duyệt web.

  Ảnh chụp màn hình của một tệp được kéo vào OneDrive

 4. Đi tới Outlook trên web và tạo một thư mới hoặc mở một thư từ danh sách thư.

 5. Chọn Đính kèm > duyệt điện toán đám mây vị trí, hãy chọn thư mục trong OneDrive bạn muốn đính kèm, và chọn tiếp theo.

 6. Chọn chia sẻ dưới dạng một nối kết OneDrive.

QUAN TRỌNG: Theo mặc định, người nhận có thể chỉnh sửa các tệp trong thư mục. Cách thay đổi quyền sao cho người nhận chỉ có thể xem các tệp:

 • Chọn Xem thêm các tác vụ khác > thay đổi quyền > người nhận có thể xem.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn cho người nhận có thể xem trong menu thay đổi quyền

 1. Chọn thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn tải xuống.

 2. Chọn Xem thêm các tác vụ khác cạnh tệp đính kèm.

  Ảnh chụp màn hình của menu Xem thêm hành động.

 3. Chọn Tải xuống.

 1. Mở thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn in.

 2. Chọn tệp đính kèm, rồi chọn Tải xuống.

  Thận trọng: Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Trong thư email, chọn Xem trước từ menu thả xuống bên cạnh tệp đính kèm để xem nội dung của tệp đính kèm mà không cần mở tệp.

 3. Mở tệp đính kèm bằng ứng dụng tương ứng hoặc chương trình tương ứng, rồi in. Ví dụ: mở tệp .docx trong Word và in.

Trong thư email bạn đang viết, chọn Nút Xóa. ở góc phải trên cùng của tệp đính kèm để xóa tệp.

Ảnh chụp màn hình nút Xóa phần đính kèm.

Bạn có thể chèn ảnh, GIF hoặc hình mẫu từ máy tính hoặc OneDrive của bạn dưới dạng ảnh tại chỗ trong thông điệp email, lịch sự kiện hoặc chữ ký email của bạn. Hình ảnh tại chỗ được hiển thị trong phần nội dung của thư hoặc lịch sự kiện.

 1. Mở thư hoặc sự kiện lịch.

 2. Chọn biểu tượng ảnh để chèn ảnh từ máy tính của bạn hoặc OneDrive.

  Ảnh chụp màn hình nút Chèn ảnh cùng dòng

 3. Chọn ảnh bạn muốn chèn và chọn Mở.

 4. Kéo núm điều khiển góc để chỉnh cỡ hình ảnh.

  Lưu ý: Việc chỉnh cỡ hình ảnh không làm giảm kích cỡ tệp của ảnh đó. Để tìm hiểu cách giảm kích cỡ tệp của một ảnh, xem mục Giảm kích cỡ tệp của một ảnh.

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh để xem tùy chọn định dạng.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

Khi đính kèm tệp từ máy tính, bạn đang đính kèm bản sao của tệp. Mỗi người nhận sẽ nhận được bản sao tệp riêng.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ tệp đính kèm đối với tệp cục bộ là 34 MB.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Trong thư email hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Đính kèm.

 3. Chọn Máy tính, chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Mở.

  Mẹo: Bấm đúp vào các thư mục để mở các thư mục đó.

Khi bạn đính kèm tệp từ OneDrive, những người nhận của bạn có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực. Bạn cũng có thể tải tệp trên máy tính lên OneDrive và chia sẻ dưới dạng tệp OneDrive.

Lưu ý: Giới hạn kích thước tệp đính kèm đối với tệp OneDrive là 2GB.

 1. Trong thư email hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Đính kèm.

 2. Chọn OneDrive - cá nhân hoặc OneDrive - <tên doanh nghiệp của bạn>.

 3. Chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo.

  Mẹo: Bấm đúp vào các thư mục để mở các thư mục đó.

 4. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

  Để thay đổi quyền chỉnh sửa hay chỉ xem tệp của người khác, hãy chọn Xem thêm các tác vụ khác > Thay đổi quyền, rồi chọn thao tác người khác có thể thực hiện với tệp được chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nút Xme thêm hành động.

 1. Mở một thư email mới hoặc bấm vào trả lời hay chuyển tiếp thư hiện tại.

 2. Mở thư trong cửa sổ mới bằng cách chọn Biểu tượng Chỉnh sửa trong một cửa sổ riêng ở góc phải trên cùng.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy Biểu tượng Chỉnh sửa trong một cửa sổ riêng , trước tiên hãy thử bung rộng thư bằng cách chọn Biểu tượng Bung rộng ở góc phải trên cùng.

 3. Sắp xếp các cửa sổ để bạn có thể thấy cả danh sách thư và thư email mới.

 4. Chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư mới của mình.

  Ảnh chụp màn hình thư đang được kéo vào ngăn Soạn

 1. Mở thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn in.

 2. Chọn tệp đính kèm, rồi chọn Tải xuống từ menu thả xuống.

Sau khi tải xuống xong, bạn có thể mở và in mục.

Chọn Nút Xóa. ở góc trên bên phải của tệp đã đính kèm.

Ảnh chụp màn hình nút Xóa phần đính kèm.

 1. Mở thư hoặc sự kiện lịch.

 2. Chọn biểu tượng ảnh để chèn ảnh từ máy tính của bạn.

  Biểu tượng Chèn Ảnh cho phép bạn chèn từ OneDrive hoặc máy tính

 3. Chọn ảnh bạn muốn chèn, rồi chọn Mở.

 4. Kéo núm điều khiển góc để điều chỉnh cho ảnh to lên hoặc nhỏ đi.

  Kéo núm điều khiển ảnh để điều chỉnh cho ảnh to lên hoặc nhỏ đi

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh để xem tùy chọn định dạng.

 • Nếu bạn trả lời thư có phần đính kèm, phần đính kèm sẽ không được bao gồm trong thư trả lời.

 • Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Sử dụng ngăn Đọc để xem trước thư ( Biểu tượng Thiết đặt > Hiển thị Thiết đặt > Ngăn đọc) trước khi mở.

 • Tên tệp đính kèm dài có thể được rút ngắn trong Outlook trên web. Điều này không ảnh hưởng tới nội dung tệp.

 • Bạn chỉ có thể đính kèm tệp vào các sự kiện lịch mà bạn hoặc đại diện tạo.

Xem thêm

Đính kèm tệp hoặc chèn ảnh vào thư email Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×