Đính kèm tệp trong Outlook trên web

Bạn có thể đính kèm các tệp từ máy tính, OneDrive hoặc tài khoản lưu trữ khác vào thư email và sự kiện lịch, đồng thời chia sẻ chúng với người khác. Bạn cũng có thể nhúng ảnh trong thư email và sự kiện lịch.

Khi đính kèm tệp từ máy tính, bạn đang đính kèm bản sao của tệp. Mỗi người nhận sẽ nhận được bản sao tệp riêng.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ tệp đính kèm đối với tệp cục bộ là 34 MB.

 1. Ở cuối thư hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm Đính kèm duyệt máy tính này.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn để duyệt máy tính này trong menu đính kèm

 2. Chọn tệp cục bộ bạn muốn đính kèm, rồi chọn Mở.

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ OneDrive. Bằng cách này, người nhận có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ tệp đính kèm đối với tệp OneDrive là 2 GB.

 1. Ở cuối thư hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm Đính kèm duyệt các vị trí đám mây.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn để duyệt các vị trí đám mây trong menu đính kèm

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở các thư mục đó.

 3. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

 4. Chọn quyền chỉnh sửa tệp hoặc chỉ xem tệp của mọi người. Chọn Biểu tượng hành động khác rồi chọn thay đổi quyền.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn cho người nhận có thể xem trong menu thay đổi quyền

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ các tài khoản lưu trữ khác. Tất cả những người được bạn chia sẻ tệp đều xem được các thay đổi mới nhất.

 1. Trong thư hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm Đính kèm duyệt các vị trí đám mây.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn để duyệt các vị trí đám mây trong menu đính kèm

 2. Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn chia sẻ tệp từ đó. Bạn có thể chọn tài khoản lưu trữ bằng cách chọn Thêm tài khoản.

 3. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở.

 4. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết .

Nếu bạn có liên kết đến tệpOneDrive hoặcSharePoint, bạn có thể dán nó vào phần nội dung thư của mình. Outlook sẽ thay thế URL có tên tệp và biểu tượng ứng dụng Office tương ứng. Chọn liên kết để chọn ai có quyền truy nhập.

Lưu ý: Nếu người nhận không có quyền truy nhập vào tệp, bạn sẽ thấy thông báo lỗi khi bạn chọn liên kết.

Ảnh chụp màn hình nối kết đến tệp OneDrive

Khi bạn chọn biểu tượng Đính kèm để đính kèm tệp, bạn sẽ thấy một danh sách ngắn về các tệp có thể liên quan đến cuộc hội thoại của bạn hoặc bạn đã làm việc gần đây. Chọn bất kỳ người nào để thêm vào thông điệp của bạn.

Đính kèm tệp Hiển thị phần đính kèm gợi ý

Bạn có thể đính kèm thư vào một thư khác trong Outlook trên web.

 1. Tạo thư mới hoặc bấm để trả lời hoặc chuyển tiếp thư hiện có.

 2. Sắp xếp cửa sổ để bạn có thể xem cả danh sách thư và thư mới của mình.

 3. Chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư của bạn.

Bạn không thể đính kèm một bản sao của thư mục trong Outlook trên web. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ thư mục trong OneDrive.

 1. Chọn biểu tượng OneDrive trong thanh tác vụ, rồi chọn xem trực tuyến. Điều này sẽ mở OneDrive trong trình duyệt web.

  Ảnh chụp màn hình nút xem trực tuyến

 2. Trên máy tính, mở File Explorer Biểu tượng File Explorer , rồi đi đến thư mục bạn muốn đính kèm.

 3. Kéo thư mục vào OneDrive trong trình duyệt web.

  Ảnh chụp màn hình tệp đang được kéo vào OneDrive

 4. Đi tới Outlook trên web và tạo thư mới hoặc mở thư từ danh sách thư.

 5. Chọn Đính kèm Đính kèm duyệt các vị trí đám mây, chọn thư mục trong OneDrive bạn muốn đính kèm, rồi chọn tiếp theo.

 6. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

QUAN TRỌNG: Theo mặc định, người nhận có thể chỉnh sửa các tệp trong thư mục. Cách thay đổi quyền sao cho người nhận chỉ có thể xem các tệp:

 • Chọn Xem thêm hành động Xem thêm hành động thay đổi quyềnngười nhận có thể xem.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn cho người nhận có thể xem trong menu thay đổi quyền

 1. Chọn thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn tải xuống.

 2. Chọn Xem thêm hành động cạnh tệp đính kèm.

  Ảnh chụp màn hình của menu Xem thêm hành động.

 3. Chọn Tải xuống.

 1. Mở thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn in.

 2. Chọn tệp đính kèm, rồi chọn Tải xuống.

  Thận trọng: Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Trong thư email, chọn Xem trước từ menu thả xuống bên cạnh tệp đính kèm để xem nội dung của tệp đính kèm mà không cần mở tệp.

 3. Mở tệp đính kèm bằng ứng dụng tương ứng hoặc chương trình tương ứng, rồi in. Ví dụ: mở tệp .docx trong Word và in.

Trong thư email bạn đang viết, chọn Nút Xóa. ở góc phải trên cùng của tệp đính kèm để xóa tệp.

Ảnh chụp màn hình nút Xóa phần đính kèm.

Bạn có thể chèn ảnh, gif hoặc clipart từ máy tính hoặc OneDrive dưới dạng ảnh cùng dòng trong thư email, sự kiện lịch hoặc chữ ký email. Ảnh cùng dòng được hiển thị trong nội dung thư hoặc sự kiện lịch.

 1. Mở thư hoặc sự kiện lịch.

 2. Chọn biểu tượng ảnh để chèn ảnh từ máy tính hoặc OneDrive.

  Ảnh chụp màn hình nút Chèn ảnh cùng dòng

 3. Chọn ảnh bạn muốn chèn và chọn Mở.

 4. Kéo núm điều khiển góc để chỉnh cỡ hình ảnh.

  Lưu ý: Việc chỉnh cỡ hình ảnh không làm giảm kích cỡ tệp của ảnh đó. Để tìm hiểu cách giảm kích cỡ tệp của một ảnh, xem mục Giảm kích cỡ tệp của một ảnh.

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh để xem tùy chọn định dạng.

Xem thêm

Đính kèm tệp hoặc chèn ảnh vào thư email Outlook

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×