Đính kèm tệp trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đính kèm tệp từ máy tính, OneDrive hay từ tài khoản lưu trữ khác vào thư email và sự kiện lịch, rồi chia sẻ tệp với người khác. Bạn cũng có thể nhúng ảnh vào thư email và sự kiện lịch của mình.

Đính kèm tệp từ máy tính của bạn

Khi đính kèm tệp từ máy tính, bạn đang đính kèm bản sao của tệp. Mỗi người nhận sẽ nhận được bản sao tệp riêng.

Ghi chú: Giới hạn kích cỡ phần đính kèm cho tệp cục bộ là 34 MB.

 1. Trong thư hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Đính kèm.

 2. Chọn Máy tính, chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Mở.

  Bấm đúp vào các thư mục để mở chúng.

 3. Chọn Đính kèm dưới dạng bản sao.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể tải lên tệp và chia sẻ dưới dạng tệp OneDrive. Bằng cách này, những người nhận của bạn có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực. Chỉ cần chọn Tải lên và chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

Đính kèm tệp từ OneDrive

Khi bạn đính kèm tệp từ OneDrive, những người nhận của bạn có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực. Bạn cũng có thể tải tệp trên máy tính lên OneDrive và chia sẻ dưới dạng tệp OneDrive.

Ghi chú: Giới hạn kích cỡ phần đính kèm cho OneDrive tệp là 2 GB.

 1. Trong thư hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Đính kèm.

 2. Chọn OneDrive - cá nhân hoặc OneDrive - <tên doanh nghiệp của bạn>.

 3. Chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo.

  Bấm đúp vào các thư mục để mở chúng.

 4. Chọn Đính kèm dưới dạng tệp OneDrive.

  Để thay đổi quyền chỉnh sửa tệp hay chỉ xem tệp của mọi người, chọn Nút Xem thêm hành động. > Thay đổi quyền.

  Ảnh chụp màn hình nút Xme thêm hành động.

Đính kèm tệp từ điện toán đám mây lưu trữ tài khoản khác

Bạn cũng có thể đính kèm tệp từ Dropbox hoặc Box.

 1. Trong thư hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Đính kèm.

 2. Chọn Dropbox hoặc Box.

 3. Chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo.

  Bấm đúp vào các thư mục để mở chúng.

 4. Chọn Đính kèm dưới dạng tệp Dropbox hoặc Đính kèm dưới dạng tệp Box.

  Ghi chú: Những người được bạn chia sẻ tệp đều có thể thấy các thay đổi mới nhất. Xem mục Sử dụng một tài khoản lưu trữ với Outlook.com để biết thêm thông tin.

Đính kèm một thư vào một thư khác

 1. Mở thư mới, hoặc trả lời hoặc chuyển tiếp thư hiện có.

 2. Mở thư trong cửa sổ mới bằng cách chọn Sửa trong một biểu tượng cửa sổ riêng ở góc trên bên phải.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy Sửa trong một biểu tượng cửa sổ riêng , trước tiên hãy thử mở rộng thư bằng cách chọn Biểu tượng bung rộng ở góc trên bên phải.

 3. Sắp xếp cửa sổ để bạn có thể thấy danh sách thư và thư mới của bạn.

 4. Hãy chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư mới của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của một thư được kéo vào ngăn soạn

Đính kèm một thư mục

Bạn không thể đính kèm một bản sao của thư mục trong Outlook.com. Tuy nhiên, bạn có thể đính kèm một nối kết đến thư mục trong OneDrive.

 1. Đi đến OneDrive.com và đăng nhập bằng cách dùng cùng một địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng cho tài khoản Outlook.com của bạn.

 2. Mở File Explorer Biểu tượng File Explorer và dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn đính kèm.

 3. Kéo thư mục vào OneDrive.com

  Ảnh chụp màn hình của con chạy kéo thư mục vào OneDrive.com

 4. Đi tới Outlook.com và tạo một thư mới hoặc mở một thư từ danh sách thư.

 5. Chọn đính kèm và chọn thư mục trong OneDrive bạn muốn đính kèm và chọn tiếp theo.

 6. Chọn tiếp theo > đính kèm dưới dạng tệp OneDrive.

Theo mặc định, người nhận sẽ có thể sửa các tệp trong thư mục. Để thay đổi quyền để người nhận chỉ có thể xem các tệp:

 1. Chọn xem thêm hành động > thay đổi quyền.

  Ảnh chụp màn hình của menu hành động khác

 2. Chọn bất kỳ ai cũng có thể xem.

In phần đính kèm

 1. Mở thư có chứa phần đính kèm bạn muốn in.

 2. Mở phần đính kèm và chọn in.

  Ảnh chụp màn hình của nút in

Loại bỏ phần đính kèm

Chọn Nút Xóa. ở góc trên bên phải của tệp đã đính kèm.

Ảnh chụp màn hình nút Xóa phần đính kèm.

Chèn ảnh trong thư email hoặc sự kiện lịch

 1. Mở thư hoặc sự kiện lịch.

 2. Chọn biểu tượng ảnh để chèn ảnh từ OneDrive (chỉ tài khoản Outlook.com) hoặc máy tính của bạn.

  Biểu tượng Chèn Ảnh cho phép bạn chèn từ OneDrive hoặc máy tính

 3. Chọn ảnh bạn muốn chèn và chọn mở (nếu bạn đã chọn một ảnh từ máy tính của bạn) hoặc chèn (nếu bạn đã chọn một ảnh từ OneDrive).

 4. Kéo núm điều khiển góc để điều chỉnh cho ảnh to lên hoặc nhỏ đi.

  Kéo núm điều khiển ảnh để điều chỉnh cho ảnh to lên hoặc nhỏ đi

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh để xem tùy chọn định dạng.

Mẹo khi gửi và nhận tệp đính kèm

 • Nếu bạn trả lời thư có phần đính kèm, phần đính kèm sẽ không được bao gồm trong thư trả lời.

 • Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Sử dụng ngăn Đọc để xem trước thư ( Biểu tượng Thiết đặt > Hiển thị Thiết đặt > Ngăn đọc) trước khi mở.

 • Tên tệp đính kèm dài có thể được rút gọn trong Outlook.com hoặc Outlook trên web. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của tệp.

 • Bạn chỉ đính kèm các tệp vào sự kiện lịch mà bạn hoặc người đại diện đã tạo.

Lỗi khi bạn mở một hình ảnh hoặc phần đính kèm

Bạn có thể nhận được lỗi cho biết "Chúng tôi không thể mở tệp hình ảnh" hoặc "truy nhập bị từ chối" khi bạn tìm cách mở một hình ảnh hoặc phần đính kèm. Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn có một địa chỉ email Microsoft như địa chỉ email chính trên tài khoản của bạn.

Để giải quyết sự cố này, hãy đặt địa chỉ email Microsoft của bạn làm địa chỉ email chính:

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft.

 2. Chọn Thông tin của bạn.

 3. Chọn Quản lý email hoặc số điện thoại đăng nhập của bạn.

 4. Chọn Đặt làm biệt danh chính bên cạnh biệt danh bạn muốn đặt làm biệt danh chính. Biệt danh phải là một địa chỉ email Microsoft, chẳng hạn như tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com hoặc @hotmail.com hay @live.com.

Để tìm hiểu thêm về việc quản lý bí danh của bạn, hãy đến quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Để được trợ giúp về Outlook trên web dành cho doanh nghiệp:

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 do 21Vianet điều hành tại Trung Quốc, hãy xem mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đính kèm tệp hoặc chèn ảnh trong Outlook for Windows

Đính kèm tệp hoặc thư mục vào thư trong Outlook for Mac

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×