Đính kèm tệp trong Outlook.com

Bạn có thể đính kèm tệp từ máy tính, OneDrive hay từ tài khoản lưu trữ khác vào thư email và sự kiện lịch, rồi chia sẻ tệp với người khác. Bạn cũng có thể nhúng ảnh vào thư email và sự kiện lịch của mình.

Khi đính kèm tệp từ máy tính, bạn đang đính kèm bản sao của tệp. Mỗi người nhận sẽ nhận được bản sao tệp riêng.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ tệp đính kèm đối với tệp cục bộ là 34 MB.

 1. Ở cuối thư hoặc sự kiện lịch, chọn Đính kèm > Máy tính.

  Ảnh chụp màn hình menu Đính kèm với Máy tính đã chọn

 2. Chọn tệp cục bộ bạn muốn đính kèm, rồi chọn Mở.

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ OneDrive. Bằng cách này, người nhận có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ tệp đính kèm đối với tệp OneDrive là 2 GB.

 1. Ở cuối thư hoặc sự kiện lịch, chọn Đính kèm > Vị trí đám mây.

  Ảnh chụp màn hình menu Đính kèm với các vị trí Đám mây đã chọn

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở.

 3. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

 4. Chọn quyền chỉnh sửa tệp hoặc chỉ xem tệp của mọi người. Chọn Xem thêm hành động > Thay đổi quyền.

  Ảnh chụp màn hình menu Thao tác thêm với tùy chọn Thay đổi quyền được chọn

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ các tài khoản lưu trữ khác. Tất cả những người được bạn chia sẻ tệp đều xem được các thay đổi mới nhất. Xem mục Sử dụng tài khoản lưu trữ với Outlook.com để biết thêm thông tin.

 1. Trong thư hoặc sự kiện lịch, chọn Đính kèm > Vị trí đám mây.

  Ảnh chụp màn hình menu Đính kèm với các vị trí Đám mây đã chọn

 2. Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn chia sẻ tệp từ đó. Bạn có thể chọn tài khoản lưu trữ bằng cách chọn Thêm tài khoản.

 3. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở.

 4. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết .

Bạn có thể đính kèm thư vào một thư khác trong Outlook.com.

 1. Mở thư trong cửa sổ mới bằng cách chọn Mở trong cửa sổ mới ở góc phải trên cùng.

 2. Sắp xếp cửa sổ để bạn có thể xem cả danh sách thư và thư mới của mình.

 3. Chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư mới của mình.

  Ảnh chụp màn hình thư đang được kéo vào ngăn Soạn

Bạn không thể đính kèm bản sao thư mục trong Outlook.com. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ thư mục trong OneDrive.

 1. Đi đến OneDrive.com và đăng nhập bằng cùng địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng cho tài khoản Outlook.com của mình.

 2. Trên máy tính, mở File Explorer Biểu tượng File Explorer , rồi đi đến thư mục bạn muốn đính kèm.

 3. Kéo thư mục đó vào OneDrive.com.

  Ảnh chụp màn hình con trỏ kéo một thư mục vào OneDrive.com

 4. Truy nhập Outlook.com, rồi tạo thư mới hoặc mở thư từ danh sách thư.

 5. Chọn Đính kèm > Vị trí đám mây, chọn thư mục trong OneDrive bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo.

 6. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

QUAN TRỌNG: Theo mặc định, người nhận có thể chỉnh sửa các tệp trong thư mục. Cách thay đổi quyền sao cho người nhận chỉ có thể xem các tệp:

 • Chọn Xem thêm hành động > Thay đổi quyền > Bất kỳ ai cũng có thể xem.

  Ảnh chụp màn hình menu Thao tác thêm với tùy chọn Thay đổi quyền được chọn

 1. Chọn thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn tải xuống.

 2. Chọn Xem thêm hành động cạnh tệp đính kèm.

  Ảnh chụp màn hình của menu Xem thêm hành động.

 3. Chọn Tải xuống.

 1. Mở thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn in.

 2. Chọn tệp đính kèm, rồi chọn Tải xuống.

  Thận trọng: Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Trong thư email, chọn Xem trước từ menu thả xuống bên cạnh tệp đính kèm để xem nội dung của tệp đính kèm mà không cần mở tệp.

 3. Mở tệp đính kèm bằng ứng dụng tương ứng hoặc chương trình tương ứng, rồi in. Ví dụ: mở tệp .docx trong Word và in.

Trong thư email bạn đang viết, chọn Nút Xóa. ở góc phải trên cùng của tệp đính kèm để xóa tệp.

Ảnh chụp màn hình nút Xóa phần đính kèm.

Bạn có thể chèn ảnh, gif hoặc clipart từ máy tính hoặc OneDrive dưới dạng ảnh cùng dòng trong thư email, sự kiện lịch hoặc chữ ký email. Ảnh cùng dòng được hiển thị trong nội dung thư hoặc sự kiện lịch.

 1. Mở thư hoặc sự kiện lịch.

 2. Chọn biểu tượng ảnh để chèn ảnh từ máy tính hoặc OneDrive.

  Ảnh chụp màn hình nút Chèn ảnh cùng dòng

 3. Chọn ảnh bạn muốn chèn và chọn Mở.

 4. Kéo núm điều khiển góc để chỉnh cỡ hình ảnh.

  Lưu ý: Việc chỉnh cỡ hình ảnh không làm giảm kích cỡ tệp của ảnh đó. Để tìm hiểu cách giảm kích cỡ tệp của một ảnh, xem mục Giảm kích cỡ tệp của một ảnh.

 5. Bấm chuột phải vào hình ảnh để xem tùy chọn định dạng.

 • Nếu bạn trả lời thư có phần đính kèm, phần đính kèm sẽ không được bao gồm trong thư trả lời.

 • Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Trong thư email, chọn Xem trước từ menu thả xuống bên cạnh tệp đính kèm để xem nội dung của tệp đính kèm mà không cần mở tệp.

 • Tên tệp đính kèm dài có thể được rút gọn trong Outlook.com. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của tệp.

 • Bạn chỉ có thể đính kèm các tệp vào sự kiện lịch mà bạn hoặc người đại diện đã tạo.

Lần đầu tiên bạn đính kèm tệp từ một vị trí trên đám mây, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có muốn thực hiện giống nhau cho tất cả các tệp trong tương lai được đính kèm từ điện toán đám mây. Bạn có thể thay đổi thiết đặt tệp đính kèm của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đi đến Cài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt OutlookCài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt Outlookthư phần đính kèm>.

Bạn có thể gặp lỗi "Chúng tôi không thể mở tệp hình ảnh" hoặc "truy nhập bị từ chối" khi tìm cách mở ảnh hoặc tệp đính kèm khác. Lỗi này có thể xảy ra nếu địa chỉ email chính trên tài khoản của bạn không phải là địa chỉ email Microsoft.

Để giải quyết sự cố này, hãy đảm bảo bạn đặt địa chỉ email Microsoft của mình làm địa chỉ email chính.

 1. Đi tới Quản lý cách đăng nhập vào Microsoft.

 2. Bên cạnh biệt danh bạn muốn đặt làm biệt danh chính, chọn Đặt làm biệt danh chính.

  Biệt danh phải là một địa chỉ email Microsoft, chẳng hạn như tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com hoặc @live.com.

Để tìm hiểu thêm về cách quản lý biệt danh của bạn, hãy đi đến mục Quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×