Đính kèm tập tin, hình ảnh hoặc liên kết đến một nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Microsoft Planner, bạn có thể đính kèm tập tin, hình ảnh, và các liên kết trực tiếp đến các nhiệm vụ mình, làm cho kế hoạch vị trí trung tâm cho tất cả mọi người để cộng tác và nhận được công việc làm.

Lưu ý: Nếu bạn đã vừa tạo ra kế hoạch của bạn, Microsoft Planner vẫn còn có thể thiết lập kế hoạch của bạn OneDrive vị trí. Nếu bạn thấy một thông báo về việc này, bạn sẽ cần phải chờ đợi một chút trước khi đính kèm tập tin.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Thêm phần đính kèm

Để đính kèm một tập tin hoặc liên kết, nhấp vào tác vụ để hiển thị chi tiết của nó, và sau đó nhấp vào đính kèm hoặc liên kết.

Phần đính kèm

Khi gắn một tập tin, bạn có thể tải lên tập tin để OneDrive cho kế hoạch, hoặc bạn có thể duyệt để tìm nó nếu bạn đã tải lên nó. Nếu tệp của bạn không phải là nằm trên OneDrive cho kế hoạch, bạn có thể thêm một liên kết để nó thay thế.

Lần đầu tiên bạn đính kèm một tập tin, hình ảnh hoặc liên kết đến một nhiệm vụ, rằng tập tin đính kèm trở thành công việc xem trước hình ảnh. Nó được hiển thị trên bảng, và cung cấp một cách nhanh chóng để xác định nhiệm vụ và có thể làm việc. Muốn thay đổi hình ảnh xem trước cho một công việc?

Làm việc trên tập tin đính kèm

Sau khi bạn đã đính kèm một tập tin văn phòng, bạn có thể bấm các phóng ở góc xem trước để mở nó trong Office dành cho web.

Với thời gian thực hợp tác trong Office dành cho web, bạn có thể thực hiện thay đổi cùng một lúc như là đồng đội của bạn mà không lo lắng về việc mất công việc! Tìm hiểu thêm.

Nếu bạn muốn làm việc trên một tập tin văn phòng mà bạn không sử dụng như xem trước, nhấp vào tác vụ để đưa lên các chi tiết, và sau đó nhấp vào tên tệp cho tệp bạn muốn làm việc trên.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×