Đã vượt quá Bộ nhớ Tối đa hoặc Kích cỡ Tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông báo này xuất hiện khi đã vượt quá bộ nhớ tối đa hoặc giới hạn kích cỡ tệp cho Mô hình Dữ liệu. Trong phiên bản 32 bit của Office, kích cỡ tệp tối đa cho một số làm việc chứa Mô hình Dữ liệu là 2 GB và bộ nhớ tối đa mà sổ làm việc có thể dùng là 4 GB. Nếu bạn vượt quá một trong hai giới hạn này thì không thể lưu được sổ làm việc.

Nếu điều này xảy ra, bạn phải giảm số bảng, hàng hoặc cột được nối kết, nhập hoặc sao chép sang cửa sổ Power Pivot trước khi bạn lưu sổ làm việc. Có hai cách để thực hiện điều này:

Lọc dữ liệu đã được nhập (như mô tả trong Lọc Dữ liệu trong Công thức DAX) không phải là giải pháp cho lỗi này. Lọc dữ liệu nhập chỉ tác động đến cách hiển thị dữ liệu.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×