Đã tìm thấy các hàm của Dữ liệu Thời gian thực (RTD)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giám định viên Tài liệu đã tìm thấy một hoặc nhiều hàm của Dữ liệu Thời gian Thực (RTD) trong sổ làm việc của bạn. Các hàm này có thể chứa trong bộ đệm ẩn những dữ liệu đã được lưu trong sổ làm việc, có thể có chứa dữ liệu không hiển thị.

Sự cố

Giám định viên Tài liệu không thể loại bỏ những hàm RTD này cho bạn.

Giải pháp được đề xuất

  1. Đóng Giám định viên Tài liệu.

  2. Tìm thấy các hàm bằng cách tìm kiếm RTD, sau đó loại bỏ chúng khỏi sổ làm việc.

  3. Chạy lại Giám định viên Tài liệu để xác nhận vấn đề đã được giải quyết.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×