Đã ngừng cung cấp các tính năng và chức năng đã sửa trong SharePoint Foundation 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các thao tác sau đây tính năng và chức năng đã ngừng hoặc thay đổi trong SharePoint Foundation 2010.

Trong bài viết này

Dạng xem biểu dữ liệu

Chủ đề

Các hệ điều hành 32-bit

Nâng cấp dần

Thư mục mẫu site

Thảo luận web

Trang con mức cấp phép

Thêm tất cả tên người dùng

Trang quản lý lưu trữ

Web bot chức năng

Email hỗ trợ nhóm và các dịch vụ quản lý thư mục (DMS)

Nguồn dữ liệu SQL Server 2000

Nhà cung cấp dịch vụ được chia sẻ (SSP)

Dịch vụ PerformancePoint

Dạng xem biểu dữ liệu

Dữ liệu Web Access yêu cầu trình duyệt của bạn được cấu hình để hỗ trợ điều khiển ActiveX và bạn có phiên bản 32-bit của Microsoft Office 2010 được cài đặt trên máy tính của bạn. Theo mặc định, chỉnh sửa trong dạng xem biểu dữ liệu không được hỗ trợ trên 64-bit cài đặt Microsoft Office. Để biết thông tin về cách làm việc với dạng xem biểu dữ liệu trên Office 64-bit, hãy xem biểu dữ liệu sử dụng dạng xem trong 64-bit Office 2010.

Đầu trang

Chủ đề

Chủ đề trong SharePoint Foundation 2010 có được thiết kế lại để đơn giản hóa quy trình tạo chủ đề. Chủ đề được tạo trong Windows SharePoint Services 3.0 sẽ không tương thích với SharePoint Foundation 2010. Nếu bạn nâng cấp từ Windows SharePoint Services 3.0 lên SharePoint Foundation 2010, bạn có thể dùng nâng cấp hình ảnh để tiếp tục sử dụng các trang trong giao diện người dùng cũ. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn sử dụng giao diện người dùng mới trong SharePoint Foundation 2010 tạo chủ đề và áp dụng chúng vào site của bạn.

Các hệ điều hành 32-bit

SharePoint Server 2010 yêu cầu một hệ điều hành 64-bit. Vì SharePoint Server 2010 với nhiều tính năng hưởng lợi từ hiệu suất được cung cấp bởi các hệ điều hành 64-bit, chạy SharePoint Server 2010 trên hệ điều hành 32-bit không còn hỗ trợ.

Ghi chú: Bạn có thể chạy Microsoft Office 2010 trong chế độ 32-bit với SharePoint Server 2010 trong chế độ 64-bit.

Bạn có thể chạy Microsoft Office 2010 trong chế độ 32-bit với SharePoint Server 2010 trong chế độ 64-bit.

Đầu trang

Nâng cấp dần

Tính năng dần nâng cấp không còn được hỗ trợ trong SharePoint Foundation 2010. Không có không có tùy chọn trong giao diện người dùng cung cấp một nâng cấp dần.

Tính năng dần Cập Nhật cho phép tổ chức để tạo một bản cài đặt song song của phiên bản mới của SharePoint trong khi tiếp tục sử dụng phiên bản cũ hơn sẽ được thay thế. Tổ chức rồi dần có thể di chuyển trang và tuyển tập trang để cài đặt mới của SharePoint. Vì cài đặt cạnh nhau có thể mặt nạ vấn đề tương thích có thể được bắt và giải quyết được trước đó bằng cách thực hiện việc nâng cấp tại chỗ, dần nâng cấp không còn được hỗ trợ trong SharePoint Server 2010.

Đầu trang

Thư mục mẫu site

Mẫu Site thư mục không sẵn dùng trong SharePoint Server 2010, mặc dù chức năng có được giữ nguyên cho các trang được nâng cấp. Giải pháp tùy chỉnh tái tạo nhiều chức năng cùng sẵn dùng ở Thư mục Site trên CodePlex.

Đầu trang

Thảo luận web

SharePoint Foundation 2010 không hỗ trợ thảo luận Web. Người dùng không thể tạo, sửa hoặc xem thảo luận Web.

Đầu trang

Trang con mức cấp phép

Bạn không thể tùy chỉnh trang con mức cấp phép thông qua giao diện người dùng trong SharePoint Foundation 2010. Trang mức cấp phép được xác định và kiểm soát qua trang mức đỉnh trong tuyển tập trang.

Ghi chú: Người quản trị trang có thể tùy chỉnh trang con mức cấp phép thông qua Trung tâm quản trị

Trang có mức cấp phép đã duy nhất sẽ giữ quyền của họ. Người phát triển có thể vẫn gán cấp độ quyền khác nhau cho các trang con mới theo lập trình.

Đầu trang

Thêm tất cả tên người dùng

Nối kết để thêm tất cả đã xác thực người dùng xuất hiện trên trang sửa nhóm trong phiên bản trước đó đã bị loại bỏ trong SharePoint Foundation 2010.

Bạn có thể cấp quyền cho tất cả tên người dùng trong môi trường đã xác thực Windows bằng cách nhập NT Authority\authenticated người dùng vào trường người dùng chọn trong hộp thoại cấp quyền, nhưng hãy nhớ rằng làm vậy cho phép truy nhập vào tất cả thành viên của tên miền của bạn, có thể bao gồm các nhà cung cấp, đối tác và những người khác từ công ty khác.

Đầu trang

Trang quản lý lưu trữ

Quản lý lưu trữ trang đã bị loại bỏ và nối kết đến trang quản lý lưu trữ từ trang người quản trị trang đã bị loại bỏ, để giảm hiệu năng chậm trễ.

Đầu trang

Web bot chức năng

Người phát triển không thể sử dụng các điểm thâm nhập bot Web và người dùng không thể thêm chương trình Web vào trang web SharePoint Foundation 2010. Thông tin từ hiện có Web chương trình sẽ hiển thị dưới dạng mã HTML.

Đầu trang

Email hỗ trợ nhóm và các dịch vụ quản lý thư mục (DMS)

Nếu một cụm máy chủ SharePoint dùng thư mục quản lý Dịch vụ (DMS) v2, người dùng không thể bật các nhóm SharePoint để sử dụng email. Loại ủy quyền được dùng trong DMS được thay thế với yêu cầu xác thực.

Đầu trang

Nguồn dữ liệu SQL Server 2000

Nguồn dữ liệu SQL Server 2000 không còn được hỗ trợ trong SharePoint Server 2010. Sử dụng nguồn dữ liệu trên SQL Server 2005 hoặc SQL Server 2008.

Đầu trang

Nhà cung cấp dịch vụ được chia sẻ (SSP)

Nhà cung cấp dịch vụ được chia sẻ (SSPs) không tồn tại trong SharePoint Foundation 2010. Chức năng này được thay thế bằng ứng dụng dịch vụ. Sử dụng ứng dụng dịch vụ cho nhiều tính năng được hỗ trợ và cấu hình trong SSPs.

Đầu trang

Các dịch vụ PerformancePoint

Dịch vụ PerformancePoint chỉ sẵn dùng trong SharePoint Server, không SharePoint Foundation. Điều này có nghĩa là bạn không thể triển khai một bảng điều khiển PerformancePoint để SharePoint Foundation.

(Trong phiên bản trước đó, PerformancePoint Server 2007 làm việc với Windows SharePoint Services 3.0 (gọi là SharePoint Foundation 2010) hoặc Microsoft Office SharePoint Server 2007 (gọi là SharePoint Server 2010.)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×