Đây là những gì bạn nhận được với hệ thống điện thoại trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một PBX là một hệ thống điện thoại trong doanh nghiệp. Hệ thống điện thoại trong bổ trợ Office 365 cung cấp cho bạn các chức năng PBX, nhưng không có thiết bị phức tạp và hết.

Với các bổ trợ hệ thống điện thoại, bạn có thể sử dụng Skype for Business để hoàn tất các tác vụ cơ bản như thực hiện và nhận cuộc gọi, tính năng chuyển cuộc gọi, và tắt tiếng hoặc unmuting cuộc gọi, từ gần như bất kỳ chỗ nào với truy nhập Internet. Nó sẵn dùng trên toàn thế giới!

Để biết thêm thông tin, hãy xem giá cho hệ thống điện thoại.

Hệ thống điện thoại trong các tính năng Office 365

Bằng cách sử dụng hệ thống điện thoại, người dùng Skype for Business của bạn sẽ nhận được các tính năng sau đây:

Hệ thống điện thoại trong Office 365 tính năng

Mô tả

Tổng đài tự động

Tổng đài tự động có thể được dùng để tạo một hệ thống menu cho tổ chức của bạn cho phép người gọi bên ngoài và nội bộ hệ thống điện thoại di chuyển qua một hệ thống menu để định vị và đặt hoặc chuyển cuộc gọi đến người dùng công ty hoặc bộ phận trong tổ chức của bạn.

Trả lời cuộc gọi/khởi (theo tên và số)

Trả lời các cuộc gọi đến bằng cảm ứng, và đặt cuộc gọi đi bằng quay số tới số điện thoại đầy đủ hoặc bấm vào tên trong Skype for Business hoặc Outlook.

Ủy quyền cuộc gọi và cuộc gọi trên-thay mặt (ví dụ, trình quản lý và quản trị)

Tạo hoặc trả lời cuộc gọi thay mặt cho người quản lý bạn hỗ trợ. Thông báo dễ rõ ràng cho tất cả người dự khi cuộc gọi đang trả lời hoặc thực hiện cho người khác.

Chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời

Các tính năng này cho phép bạn thiết lập quy tắc chuyển tiếp để cuộc gọi của bạn có thể đi đến bất kỳ chỗ nào với bạn, và bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến đồng nghiệp hoặc thư thoại.

Lịch sử cuộc gọi

Theo dõi các tất cả các hội thoại của bạn ở một nơi, cho dù những cuộc hội thoại im, cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc họp không dự tính trước và đã lên lịch. Hội thoại được ghi lại trong lịch sử cuộc gọi của bạn.

Truy xuất/giữ cuộc gọi

Sử dụng khi có nhiều cuộc gọi cùng một lúc. Khi bạn trả lời cuộc gọi đến tiếp theo hoặc đặt cuộc gọi đi, cuộc gọi hiện tại của bạn đi giữ tự động.

Chuyển cuộc gọi (mù, tham khảo, và di động)

Chuyển cuộc gọi đến người khác. Hoặc, nếu bạn cần phải rời khỏi office của bạn nhưng muốn tiếp tục hội thoại của bạn, bạn có thể chuyển cuộc gọi vào từ điện thoại IP hoặc máy tính của bạn vào điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn.

Nhận dạng đối tượng gọi

Cuộc gọi từ bên trong công ty của bạn hiển thị một chi tiết nhận dạng mà sẽ kéo thông tin từ danh bạ công ty của bạn, Hiển thị cho bạn một tiêu đề ảnh và công việc thay vì chỉ một số điện thoại.

Hàng đợi cuộc gọi

Hàng đợi bao gồm lời chào được dùng khi ai đó gọi một số điện thoại cho tổ chức của bạn, có thể tự động đặt các cuộc gọi ở chế độ giữ, và khả năng tìm kiếm cho đại diện cuộc gọi sẵn có tiếp theo để xử lý cuộc gọi trong khi người gọi điện thoại hệ thống Ai cuộc gọi nghe âm nhạc ở chế độ giữ.

Trại trên / gắn thẻ cho thay đổi trạng thái

Tính năng này cho phép bạn thẻ những người hiện đang không khả dụng và nhận được thông báo khi các thay đổi trạng thái hiện diện của họ và họ đã sẵn sàng để thực hiện cuộc gọi điện thoại.

Máy khách cho PC, Mac, và di động

Điều này cho phép bạn gọi các tính năng trên thiết bị, từ máy tính bảng và điện thoại di động với PC và điện thoại IP trên máy tính.

Chuyển đổi các thiết bị

Cho phép bạn phát cuộc gọi hoặc cuộc họp trên thiết bị khác của bạn.

Đổ chuông đặc biệt

Phát nhạc chuông khác nhau cho các kiểu khác nhau của cuộc gọi bạn nhận được hàng ngày, vì vậy bạn nhanh chóng biết ai đang gọi cho bạn.

Thực hiện-không-phiền định tuyến

Điều khiển liên lạc của bạn đến với trạng thái hiện diện, giúp bạn chặn các liên lạc đến tất cả ngoại trừ việc từ những người bạn cụ thể cho biết.

Enterprise lịch định tuyến cuộc gọi

Enterprise lịch định tuyến cuộc gọi cho phép bạn dùng lịch Exchange của bạn giờ làm việc để bật hoặc tắt chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời trong Skype for Business.

Tích hợp bàn phím số

Quay số bằng tên hoặc số bất kỳ chỗ nào trong thanh tìm kiếm và bàn phím số, tăng tốc quá trình thực hiện cuộc gọi đi.

Thực hiện Skype for Business cuộc gọi bằng điện thoại bàn của bạn cho âm thanh

Khi điện thoại của bạn được cấu hình để làm việc với Skype for Business, bạn có thể gọi mọi người trong tổ chức của bạn thông qua Skype for Businessvà âm thanh cho cuộc gọi sẽ dòng thông qua điện thoại của bạn.

Ghi chú: Điều này cũng có thể làm với điện thoại PBX được sử dụng cho người dùng hỗn hợp.

Nhạc ở chế độ giữ

Phát nhạc khi bạn thực hiện cuộc gọi ở chế độ giữ, vì vậy người gọi biết bạn đang vẫn ở đó và cuộc gọi không vô tình mất.

Skype và bạn gọi được liên kết

Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ ai trong danh bạ Skype, sau đó một cách an toàn kết nối, liên lạc và cộng tác với chúng.

Gọi điện thoại của nhóm

Gửi cuộc gọi của bạn với nhóm của bạn hoặc ngay lập tức hoặc sau một thời gian đặt thời gian.

Màn hình cuộc gọi video

Bạn có thể thấy tên của diễn giả và dòng video trong một cửa sổ nhỏ trôi nổi, để bạn luôn sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi.

Thư thoại

Đây là cách hoạt động của hệ thống điện thoại thư thoại: khi một người dùng nhận được thư thoại, nó được chuyển phát vào hộp thư của họ dưới dạng một email với nội dung thư thoại dưới dạng phần đính kèm. Họ có thể cũng nghe thư của họ qua Skype được chứng nhận trên máy tính điện thoại của họ, tất cả các ứng dụng Skype for Business hoặc Lync cho Mac 2011.

Điện thoại hệ thống thư thoại bao gồm lời chào cá nhân hóa, thông báo khi chờ chỉ báo và trả lời với cuộc gọi. Bạn có thể có tất cả các thư thoại của bạn gửi trong hộp thư và thực hiện sẵn dùng qua Skype for Business trên PC, thiết bị di động và điện thoại IP của bạn.

Lập kế hoạch và thiết lập hệ thống điện thoại trong Office 365

Thiết lập hệ thống điện thoại theo cách tốt nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn:

  • Bạn có thể sử dụng các bổ trợ hệ thống điện thoại với đường dây điện thoại của công ty của bạn hiện có, hoặc Gọi gói dịch vụ cho cuộc gọi đến và thư đi.

  • Bạn có thể nhận được số điện thoại mới từ Office 365, hoặc chuyển số điện thoại hiện có để Skype for Business.

Hãy xem các bài viết này để lập kế hoạch và thiết lập hệ thống điện thoại trong doanh nghiệp của bạn:

Tính sẵn dùng

Máy khách có định dạng

Máy khách di động

Điện thoại IP

Hoạt động với tất cả hỗ trợ PC, Mac và máy khách trong Office 365.

Chúng tôi có ứng dụng khách Skype for Business cho:

Chọn từ một số lượng lớn các điện thoại bàn tương thích với Skype for Business. Hãy xem bắt điện thoại cho Skype for Business Online.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối bài viết này. Nếu không, vui lòng cho chúng tôi biết gì khá khó hiểu hoặc bạn không thể tìm thấy gì. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để cập nhật của chúng tôi bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Gọi khẩn cấp điều khoản và điều kiện

Hội thảo âm thanh lời quay số ra trong kỳ hạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×