Đâu là Bing Maps add-in cho Outlook?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bản đồ Bing bổ trợ cho Outlook là một phần của Office, vì vậy thật đã trên máy tính của bạn. Khi bạn mở email có chứa địa chỉ đường phố, bản đồ Bing bổ trợ tự động xuất hiện trong thanh màu xám ở gần phía trên cùng của thư.

Thư Outlook hiện ứng dụng Bản đồ Bing

Ghi chú: Nếu bản đồ Bing bổ trợ không tự động xuất hiện, người quản trị của bạn có thể đã vô hiệu hóa nó, hoặc bạn có thể không được sử dụng bổ trợ Office dành cho Outlook. Để sử dụng chúng, bạn cần Office 2013 hoặc Office 2016 và Exchange 2013 hoặc Exchange 2016, và người quản trị cần phải bật bổ trợ Office dành cho Outlook.

Để xem địa chỉ trên bản đồ, hãy bấm mũi tên bên cạnh Bản đồ Bing.

Email với ứng dụng Bản đồ Bing hiện địa chỉ trên bản đồ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×