Đánh dấu Workspace đã đọc hoặc chưa đọc

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Đánh dấu chưa đọc biểu thị nội dung mới hoặc Cập Nhật trong workspace. Bạn có thể thấy đánh dấu chưa đọc các mục nhập đã chọn trong một công cụ workspace, tên công cụ trong ngăn nội dung của một workspace, hoặc trên tên workspace trong thanh khởi động.

Trong SharePoint workspace, tất cả các mục được đánh dấu đọc khi bạn lần đầu tiên tạo workspace và tải xuống nội dung. Mục được đánh dấu chưa đọc chỉ khi chúng sau đó Cập Nhật trên SharePoint site.

Trong workspace Groove mà bạn nhận được thông qua thư mời, tất cả các mục ban đầu được đánh dấu chưa đọc. Bạn có thể muốn đánh dấu tất cả mục là đã đọc sau khi nhận được workspace.

Bạn muốn làm gì?

Đánh dấu mục nhập đã chọn là đã đọc hoặc chưa đọc

Đánh dấu công cụ là đã đọc hoặc chưa đọc

Đánh dấu toàn bộ không gian làm việc là đã đọc hoặc chưa đọc

Đánh dấu mục nhập đã chọn đã đọc hoặc chưa đọc

Đánh dấu một mục nhập đọc sẽ loại bỏ đánh dấu chưa đọc. Đánh dấu một mục chưa đọc nối đánh dấu chưa đọc một mục nhập.

  1. Chọn các mục bạn muốn đánh dấu là đã đọc hoặc chưa đọc.

  2. Để đánh dấu mục nhập đọc, trên trang đầu tab, bấm Đánh dấu đã đọc, sau đó bấm Mục nhập đã chọn.

  3. Để đánh dấu mục chưa đọc, trên tab trang đầu , bấm Đánh dấu chưa đọc, sau đó bấm Mục nhập đã chọn.

Đầu trang

Đánh dấu công cụ là đã đọc hoặc chưa đọc

Đánh dấu một công cụ đọc sẽ loại bỏ tất cả đánh dấu chưa đọc từ tất cả các mục nhập trong công cụ. Đánh dấu chưa đọc một công cụ nối đánh dấu chưa đọc tất cả các mục nhập trong công cụ.

  1. Chọn công cụ bạn muốn đánh dấu là đã đọc hoặc chưa đọc.

  2. Để đánh dấu công cụ là đã đọc, trên tab Trang chủ, bấm Đánh dấu đã Đọc rồi bấm Công cụ.

  3. Để đánh dấu công cụ là đã chưa đọc, trên tab Trang chủ, bấm Đánh dấu chưa Đọc rồi bấm Công cụ.

Đầu trang

Việc toàn bộ đánh dấu đã đọc hoặc chưa đọc

Bạn có thể đánh dấu toàn bộ không gian làm việc là đã đọc hoặc chưa đọc từ Thanh khởi động hoặc trong lúc xem không gian làm việc. Trong Thanh khởi động bạn cũng có thể đánh dấu tất cả không gian làm việc là đã đọc hoặc chưa đọc cùng lúc.

Đánh dấu một workspace đã đọc hoặc chưa đọc từ thanh khởi động

Bấm phải chuột vào không gian làm việc bạn muốn thay đổi rồi bấm Đánh dấu đã Đọc hoặc Đánh dấu chưa Đọc.

Nếu bạn muốn đánh dấu tất cả không gian làm việc là đã đọc hay chưa đọc, trên tab Trang chủ, bấm mũi tên thả xuống Đánh dấu đã Đọc rồi bấm Đánh dấu Tất cả đã Đọc hoặc Đánh dấu Tất cả chưa Đọc.

Đánh dấu một workspace bạn đang xem đọc hoặc chưa đọc

  1. Bấm tab Trang đầu.

  2. Bấm mũi tên thả xuống Đánh dấu là đã Đọc hoặc Đánh dấu là chưa Đọc rồi bấm Không gian làm việc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×