Đánh dấu thư là quan trọng, riêng tư hoặc nhạy cảm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đặt mức độ quan trọng cho thông điệp email để biểu thị xem thư cần sự chú ý của người nhận nhanh chóng hoặc có thể đọc sau này. Đối với thư có một thiết đặt mức độ quan trọng, người nhận nhìn thấy một chỉ báo trực quan trong hộp thư đếncủa họ.

Ngoài ra, bạn có thể bao gồm một thiết đặt độ nhạy cảm. Đây là một vấn tới người nhận về cách xử lý nội dung thư.

Thay đổi mức độ quan trọng đối với thư

 • Trong cửa sổ thông báo thư, trên tab thư , trong nhóm tùy chọn , bấm Mức quan trọng cao hoặc Tầm quan trọng thấp.

  Nhóm Thẻ trên ribbon

Thay đổi cho tất cả các thư mới

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Dưới gửi thư, trong danh sách mức độ quan trọng mặc định , bấm cao, thông thường, hoặc thấp.

Đầu Trang

Thay đổi mức độ nhạy cảm thư

Thiết đặt độ nhạy cảm mỗi là chỉ có một vấn. Người nhận có thể thực hiện bất kỳ thao tác trên thư mà họ muốn, chẳng hạn như chuyển tiếp thư mang tính bảo mật cho một người khác. Để giúp hạn chế hành động người nhận có thể làm trên thư, bạn nên dùng quản lý quyền thông tin (IRM) nếu sẵn dùng trong tổ chức của bạn.

Người nhận sẽ thấy văn bản sau trên Thanh Thông tin của thư:

 • Với Bình thường, không có mức nhạy cảm nào được gán cho thư. Vì vậy, không có văn bản nào được hiển thị trên Thanh Thông tin.

 • Với Riêng tư, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Riêng tư trên Thanh Thông tin.

 • Với Cá nhân, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Cá nhân trên Thanh Thông tin.

 • Với Bảo mật, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Mật trên Thanh Thông tin.

 • Trong cửa sổ thông báo thư, trên tab thư , bấm tùy chọn công cụ khởi động hộp thoại Công cụ Khởi động Hộp thoại .

 • Trong thông báo hộp thoại Tùy chọn , dưới Thiết đặt thư, trong danh sách độ nhạy cảm , hãy chọn thông thường, cá nhân, riêng tưhoặc bảo mật.

Thay đổi cho tất cả các thư mới

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong Outlook, bấm tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Dưới gửi thư, trong danh sách mức nhạy cảm mặc định , hãy chọn thông thường, cá nhân, riêng tưhoặc bảo mật.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×