Đánh dấu thư là chưa đọc trong nhóm

Đánh dấu thư là chưa đọc trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để đánh dấu thư là chưa đọc trong một cuộc trò chuyện hoặc một kênh, đi tới phần đầu thư và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > đánh dấu là chưa đọc.

Để quay lại thư trong kênh của nó chưa đọc, in đậm trạng thái, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác và chọn đánh dấu là chưa đọc. Trò chuyện thư mới, nhấn và giữ trên thư và chọn đánh dấu là chưa đọc.

Để quay lại thư trong kênh của nó chưa đọc, in đậm trạng thái, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn và chọn đánh dấu là chưa đọc. Trò chuyện thư mới, nhấn và giữ trên thư và chọn đánh dấu là chưa đọc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×