Đánh dấu thư ở mức quan trọng cao hay thấp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn báo cho mọi người biết rằng thư của bạn cần được chú ý đặc biệt, hãy đặt thư ở mức quan trọng cao. Nếu thư chỉ nhằm mục đích thông tin, hoặc nếu bạn gửi thư cho các đồng nghiệp về một chủ đề không liên quan tới công việc, hãy đặt chỉ báo quan trọng ở mức thấp.

  • Bấm Thư > Tầm quan trọng Cao Nút tầm quan trọng cao hoặc Tầm quan trọng Thấp Nút tầm quan trọng thấp .

Trong phần lớn các chương trình email, người nhận sẽ nhìn thấy một chỉ báo đặc biệt trong danh sách thư hoặc tiêu đề thư.

Trên ruy-băng, bạn có thể biết được người gửi đã đặt tầm quan trọng cho thư dựa vào việc nút chỉ báo trên có được tô sáng hay không.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×