Đánh dấu nhận xét là đã xong

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bây giờ trong Word Web App bạn có thể đánh dấu nhận xét là đã xong cho dù bạn đang đọc một tài liệu hoặc chủ động sửa nó. Những gì bạn thực hiện trước hết tùy thuộc vào việc bạn đang ở trong dạng xem chỉ đọc hoặc dạng xem soạn thảo. Tài liệu mở trong dạng xem chỉ đọc.

Trong Dạng xem Đọc

  1. Bấm vào bóng nhận xét để xem nhận xét. Thao tác này cũng mở ngăn Nhận xét.

Hình ảnh bóng chú thích trong Word Web App

Bạn sẽ thấy bóng nhận xét gần rìa trang. Nếu bạn không thấy bất kỳ bóng nhận xét nào, hãy bấm vào Nhận xét.

Tab Chú thích trong dạng xem Chỉ đọc của Word Web App

  1. Xóa bỏ nhận xét trong ngăn Nhận xét.

  2. Chọn hộp bên dưới nhận xét để đánh dấu nhận xét là đã xong.

Hình ảnh của lệnh để đánh dấu chú thích là Đã xong. Bấm vào chú thích để hiển thị lệnh.

Bạn cũng có thể xóa bỏ nhận xét từ đó hoặc bấm vào biểu tượng Trả lời bên cạnh hộp kiểm để trả lời.

Mẹo: Nhận xét được đánh dấu là đã xong có màu xám trong ngăn Nhận xét giúp bạn bỏ qua những nhận xét đó dễ dàng hơn. Để làm cho một nhận xét màu xám hiện hoạt trở lại, bạn chỉ cần mở nhận xét đó và bỏ chọn hộp.

Trong Dạng xem Sửa

  1. Nếu bạn đang sửa tài liệu (Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Web App), bấm Xem lại > Hiện chú thích.

Hình ảnh lệnh Hiện Chú thích bên dưới tab Chú thích trong Dạng xem chỉ Đọc của Word Web App

  1. Xóa bỏ nhận xét trong ngăn Nhận xét.

  2. Chọn hộp bên dưới nhận xét để đánh dấu nhận xét là đã xong.

Hình ảnh của lệnh để đánh dấu chú thích là Đã xong. Bấm vào chú thích để hiển thị lệnh.

Bạn cũng có thể xóa bỏ nhận xét từ đó hoặc bấm vào biểu tượng Trả lời bên cạnh hộp kiểm để trả lời.

Mẹo: Nhận xét được đánh dấu là đã xong có màu xám trong ngăn Nhận xét giúp bạn bỏ qua những nhận xét đó dễ dàng hơn. Để làm cho một nhận xét màu xám hiện hoạt trở lại, bạn chỉ cần mở nhận xét đó và bỏ chọn hộp.

Để biết thêm thông tin về xem lại tài liệu trong Word Web App, hãy xem chèn chú thích trong tài liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×