Đánh dấu một email là riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đặt thẻ cho một email là riêng tư, để cho phép người nhận biết họ nên xem thông tin trong đó là riêng tư. Tuy nhiên, không có gì ngăn họ không chuyển tiếp hoặc in thư. Để giới hạn người nhận có thể làm gì với thư mà bạn gửi, bạn có thể sử dụng Quản trị Quyền Thông tin (IRM).

Người quản trị hệ thống của bạn phải cài đặt IRM trước khi bạn có thể áp dụng các giới hạn lên một email. Nếu bạn không thấy nút Quyền (trên tab Tùy chọn), IRM có lẽ không được thiết lập.

Quan trọng:  Bạn có thể xem thư được bảo vệ theo IRM sử dụng Outlook 2013 RT, nhưng bạn không thể gửi. Bạn muốn biết mình đang dùng phiên bản nào của Office?

Trong email của bạn, trên tab Tùy chọn, bấm Quyền.

Trên tab Tùy chọn, bấm Quyền

Outlook thiết đặt quyền Không Chuyển Tiếp (ngăn chặn việc in) và thêm vào các tin nhắn sau đây trên đầu email của bạn:

Tin nhắn Không Chuyển Tiếp được thêm vào email của bạn.

Quan trọng: IRM không thể ngăn chặn nội dung bị xóa, bị lấy cắp, bị hỏng hoặc được ghi lại và truyền đi bằng các chương trình độc hại hoặc vi-rút máy tính. Nó cũng không thể ngăn chặn người khác viết nội dung bằng tay và gõ lại, hoặc chụp hình kỹ thuật số hoặc ghi lại màn hình của thư.

Mẹo: Outlook có một loạt các thiết đặt quyền mà bạn có thể lựa chọn. Để xem danh sách, hãy bấm mũi tên bên dưới nút Quyền.

Thiết đặt Quyền trên tab Tùy chọn

Tag một thư là riêng tư (điều này không ngăn chặn việc chia sẻ hoặc in)

Nếu bạn chỉ muốn cho người khác biết là bạn chỉ muốn họ xem thư là riêng tư, bạn có thể gắn thẻ cho thư như vậy. Điều này cũng không ngăn chặn họ chuyển tiếp hoặc in thư của bạn. Thay vào đó, nó bao gồm “Vui lòng xem thư này là Riêng tư” ở đầu email của bạn:

Một email với thiết đặt riêng tư xuất hiện khi người khác mở email của bạn.

  1. Trong email của bạn, bấm Thư và sau đó bấm mũi tên ở dưới bên phải của nhóm Thẻ.

Bấm mũi tên ở dưới nhóm Thẻ.

  1. Trong hộp Thuộc tính, bấm mũi tên Nhạy cảm và sau đó bấm Riêng tư.

Kế bên Nhạy cảm, hãy bấm Riêng tư.

Bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào đối với email của bạn sau khi bạn ghi thẻ là Riêng tư. Nhưng người nhận thư của bạn sẽ thấy Vui lòng xem thư này là Riêng tư ở trên đầu.

Mẹo: 

  • Bạn có thể đã nhận thấy rằng có các tùy chọn Nhạy cảm khác để chọn, bao gồm Cá nhân Bảo mật.

  • Người đọc email của bạn sẽ thấy thư hơi khác tùy thuộc vào bạn chọn tùy chọn nào.

  • Cá nhân    hiển thị Vui lòng xem thư này là Cá nhân ở đầu email.

  • Riêng tư    hiển thị Vui lòng xem thư này là Riêng tư ở đầu email.

  • Bảo mật    hiển thị Vui lòng xem thư này là Bảo mật ở đầu email.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×