Đánh dấu email là Bình thường, Cá nhân, Riêng tư hoặc Bảo mật

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người nhận email của bạn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ muốn đối với thư, chẳng hạn như chuyển tiếp thư bí mật đến một người khác. Để giúp hạn chế hành động mà người nhận có thể thực hiện đối với thư mà bạn gửi, bạn nên dùng Quản trị Quyền Thông tin (IRM) nếu sẵn có trong tổ chức của bạn.

 1. Trong cửa sổ thông báo email của bạn, hãy bấm tệp > thuộc tính.

 2. Dưới thiết đặt, trong danh sách độ nhạy cảm , hãy chọn thông thường, cá nhân, riêng tưhoặc bảo mật.

 3. Bấm Đóng.

  Tùy chọn độ nhạy cảm
  Đánh dấu email là Bình thường, Cá nhân, Riêng tư hoặc Bảo mật

Người nhận sẽ thấy văn bản sau trên Thanh Thông tin của thư:

 • Với Bình thường, không có mức nhạy cảm nào được gán cho thư. Vì vậy, không có văn bản nào được hiển thị trên Thanh Thông tin.

 • Với Riêng tư, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Riêng tư trên Thanh Thông tin.

 • Với Cá nhân, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Cá nhân trên Thanh Thông tin.

 • Với Bảo mật, người nhận sẽ thấy Hãy coi đây là thư Mật trên Thanh Thông tin.

  Email được đánh dấu là Bảo mật
  Email được đánh dấu ‘Bảo mật' khi đến với người nhận

Thay đổi cho tất cả các thư mới

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Trong mục Gửi thư, trong danh sách Mức Nhạy cảm Mặc định, hãy bấm Bình thường, Cá nhân, Riêng tư hoặc Bảo mật.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×