Đánh dấu của bạn nhiệm vụ với labels

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Microsoft Planner, nhãn có thể giúp bạn một cách nhanh chóng xem những thứ nhất định mà một số nhiệm vụ có điểm chung, như yêu cầu, địa điểm, phụ thuộc, hoặc hạn chế thời gian quan trọng.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Thêm nhãn kế hoạch của bạn

Trên các hội đồng quản trị, bấm vào một nhiệm vụ, và sau đó điểm để các hộp màu bên phải trên cùng của nhiệm vụ chi tiết. Nhấp vào thiết lập nhãn cho cờ bạn muốn sử dụng, và sau đó cung cấp cho nó một tên.

Một khi bạn đã xác định nhãn trên một nhiệm vụ, họ đang có sẵn để tất cả các tác vụ trong kế hoạch.

Ví dụ, tôi có thể xác định màu hồng nhãn là "Chấp thuận" nhiệm vụ "Kỷ lục webcast", và sau đó đặt rằng lá cờ tương tự trên mỗi nhiệm vụ khác trong kế hoạch của tôi yêu cầu phê duyệt.

Những cách khác để có được tổ chức

Nếu bạn cần thêm cách để tổ chức công việc của bạn, bạn có thể thấy nhóm hữu ích. Bạn có thể sắp xếp các nhiệm vụ thành nhóm để giúp bạn tổ chức các nhiệm vụ vào những thứ như giai đoạn, loại công việc, hoặc các phòng ban.

Nhãn, , tiến bộ biểu tượng, ngày tháng, bài tập, ý kiến, và tập tin đính kèm Hiển thị cho mỗi nhiệm vụ trên hội đồng quản trị, bạn có thể nhận được một cảm giác tốt về những gì đang xảy ra trong kế hoạch của bạn, tại một trong nháy mắt.

Đang xem để xem hình ảnh lớn hơn? Hãy thử chế độ xem bảng xếp hạng cho một cái nhìn nhanh chóng tiến độ tổng thể của kế hoạch của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×