Đánh dấu bản trình bày là Chỉ Đọc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể khiến bản trình bày của mình trở thành dạng chỉ đọc, nghĩa là tắt các tính năng gõ nhập, chèn và chỉnh sửa khác.

  1. Bấm Tệp > Thông tin.

  2. Bấm vào Bảo vệ Bản trình bày, rồi bấm Đánh dấu là Cuối cùng.

    Biến bản trình bày thành dạng chỉ đọc

Một bản trình bày được đánh dấu là bản cuối cùng sẽ hiển thị một cảnh báo màu vàng ở dưới ruy-băng.

Để tắt tính năng bảo vệ chỉ đọc, trong cảnh báo màu vàng Đánh dấu là cuối cùng, hãy bấm Vẫn Sửa.

Tắt trạng thái 'chỉ đọc'

Ghi chú: 

  • Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đánh dấu một bản trình bày là bản cuối cùng không phải là một tính năng bảo mật - người khác vẫn có thể hoàn tác và chỉnh sửa bản trình bày. Bạn chỉ thông báo cho mọi người biết rằng bạn đang chia sẻ bản trình bày đã hoàn thiện.

  • Nếu bạn muốn sự bảo vệ bản trình bày, thiết lập nó để có được mã hóa, hoặc yêu cầu quyền chỉnh sửa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×