Đào tạo Skype for Business 2016

Trung tâm Đào tạo Office > Đào tạo Skype for Business > Đào tạo Skype for Business 2016

Mẹo: Hãy kiểm tra lại thường xuyên. Nhiều khóa học khác về Skype for Business 2016 sẽ sớm có mặt!

Bắt đầu

Tham quan và tìm hiểu những thông tin cơ bản về cách sử dụng Skype for Business 2016, chẳng hạn như cách thêm ai đó làm liên hệ, xem liệu họ đang sẵn sàng hay đang bận và tìm cách gửi IM cho họ.

Bắt đầu với Skype for Business 2016 Khoảng cách Nút Đi đến Khóa học

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×